O tyto farnosti s láskou pečuje P. Radomír Šidleja.

Vítejte!

 

Nedělní mše svaté:

8:00   Drahotuše             

9:35   Partutovice          

11:00 Potštát

Pravidelný Infolist

Nedělní evangelia pro děti

Fotogalerie

Farní tábor

Naše fary - nabídka ubytování

 

Více o farnosti Drahotuše

Více o farnosti Partutovice

Více o farnosti Potštát

web Antiochie

zatím rozpracované stránky farnosti Drahotuše

facebooková stránka našich farností