O tyto farnosti s láskou pečuje P. Radomír Šidleja.

Vítejte!

 

Nedělní bohoslužby: 

8:00 Drahotuše             9:35 Partutovice          11:00 Potštát

Pravidelný Infolist

Fotogalerie

Farní tábor

Naše fary - nabídka ubytování

 

Více o farnosti Drahotuše

Více o farnosti Partutovice

Více o farnosti Potštát

web Antiochie

zatím rozpracované stránky farnosti Drahotuše

facebooková stránka našich farností