O farnosti Drahotuše, Jindřichov a Střítež pečuje P. Michal Zahálka z Drahotuš

Web těchto farností:www.farnostdrahotuse.cz

 

O Hranice, Partutovice a Potštát pečuje P. František Dostál, děkan z Hranic, jemuž pomáhá kaplan, novokněz - P. Milan Maštera, od r. 2022 je novým kaplanem v Hranicích P. Pavel Fiala.

web farností z Hranic: https://farnost-hranice.cz/

 

Nedělní mše svaté:

 

8:00   Drahotuše                       8:00 Potštát             8:30 + 10:00 + 18:00 Hranice

9:30   Střítež nad Ludinou       9:30 Partutovice      (7:00 Ústí u Hranic)       

11:00 Jindřichov u Hranic

 

Další odkazy: 

 

Fotogalerie

Fary - nabídka ubytování

Více o farnosti Drahotuše

Více o farnosti Partutovice        

Více o farnosti Potštát

web Antiochie

 

web farnosti Krásensko, P. Radomíra Šidleji:

 https://www.krasensko.cz/informace-z-farnosti/ds-1030/p1=1383

web farnosti Zubří, kde se přemístil pastorační asistent Vojtěch Hýbl:

https://www.farnostzubri.cz/

web farností Jezernice, Loučka, Podhoří a Dolní Újezd, které má na starosti P. Petr Utíkal, někdejší drahotušský kaplan, nyní tamní farář:

https://farnostitriangl.cz/