O tyto farnosti s láskou pečuje P. Radomír Šidleja.

Vítejte!

 

Nedělní bohoslužby: Pozor - velká změna!

10:15 Drahotuše             

8:50   Partutovice          

7:30   Potštát

Pravidelný Infolist

Nedělní evangelia pro děti

Fotogalerie

Farní tábor

Naše fary - nabídka ubytování

 

Více o farnosti Drahotuše

Více o farnosti Partutovice

Více o farnosti Potštát

web Antiochie

zatím rozpracované stránky farnosti Drahotuše

facebooková stránka našich farností