O farnosti Drahotuše, Jindřichov a Střítež pečuje P. Michal Zahálka z Drahotuš

Web těchto farností:www.farnostdrahotuse.cz

O Hranice, Partutovice a Potštát pečuje P. František Dostál, děkan z Hranic, jemuž pomáhá kaplan, novokněz - P. Milan Maštera.

 

Nedělní mše svaté:

 

8:00   Drahotuše                       8:00 Potštát             8:30 + 10:00 + 18:00 Hranice

9:30   Střítež nad Ludinou       9:30 Partutovice             

11:00 Jindřichov u Hranic

 

Další odkazy: 

 

Pravidelný Infolist

Fotogalerie

Fary - nabídka ubytování

 

Více o farnosti Drahotuše

Více o farnosti Partutovice        

Více o farnosti Potštát

web Antiochie

 

facebooková stránka našich farností