180930.doc

Dopis farníkům.doc

 

 Dopis drahotušským farníkům k momentální situaci ve farnosti: