190224.doc

V odkazu výše si otevřete word, víc toho z domu nedám, dokonce si to sám ani nepřečtu, protože nemám na počítači ani word, takže zítra obvyklý zbytek. Vojta

Dnes již z fary z Drahotuš, textové znění Infolistu:

Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 3,8; Partutovice 3,2; Potštát 3,4.  Díky dárcům.

Dnes (tedy včera jste prožili): *Proběhne sbírka Haléř sv. Petra. Z ní Sv. otec přispívá potřebným ve světě.

*V jazyku církve bude Otčenáš(Pater noster)Kanc.č.509-v závěru a zazní papežská hymna

 *Ani latina při liturgii nezabrání přiblížení mše sv. pro děti.

*Kromě toho je v Drahotuších 2. mše sv. za dobrodince a dárce.

*V Partutovicích přijmeme Matyldu Emu Balko - mezi křesťany.

*Tam si i připomeneme lidové misie průvodem k misijnímu kříži.

* Je poslední neděle v měsíci. Můžete si naplánovat mše sv.

V týdnu:  ST * 16:30 na faře v Drahotuších bude opět spolčátko

*Půjdete-li kolem misijního kříže v Partutovicích, zastavte se chvíli v modlitbě. Právě tento den byl misijní kříž před 11 lety postaven. Loni, o 10. výročí, jej požehnal na novém místě o. biskup, Mons. Josef Hrdlička. O té neděli byl veliký mráz.

*V Lipníku nad Bečvou v restauraci Nadsklepí by v 18:00 měl začít avízovaný kurz CPR Jitřenka „Manželské večery“. Doufáme, že už jste přihlášeni. Pokud ne, sjednejte nápravu.

*v 18:30 na faře v Partutovicích – biřmovanci opět společně

SO*Koledníci tříkrálové sbírky si mohou podruhé zaplavat v Hranicích od 7:30

*Poslední možnost zajít někde na ples před půstem. Další víkend už bude v postní době.

*Vojta se zúčastní setkání společenství Cursillo v Rožnově pod Radhoštěm vědom si toho, že i v Drahotuších je několik členů Cursilla. Společně se můžeme domluvit co a jak.

*sobotní mše sv.: 9.3. Milenov, 16.3. Slavíč (sv.Josef -poutní), 22.3. Radíkov a 30.3.Velká

 

Přímluvy za biřmovance a za děti k prvnímu sv. přijímání

V Partutovicích a Drahotuších máme skupinu biřmovanců, proto při nedělních mších sv. na ně vzpomeňte v přímluvách. Podobně budeme myslet i na drahotušské děti a Markétu v Potštátě připravující se na první přijetí eucharistického Krista. Je to záležitost celého farního společenství, proto prosím, abyste i doma na ně pamatovali ve svých modlitbách, aby se stali součástí modlitby našich rodin. Lze je připomenout i ve společenstvích, která se ve farnostech scházejí, např. v evangelizačních buňkách. o.Radomír

 

Křížové cesty v postní době 

*Ta začíná přísným půstem o popeleční středě, letos 6.3.

*V Drahotuších se ke křížové cestě scházejí věřící po mši sv. v NE, cca v 9:00, cesta pro cyklisty je naplánována hned na 1. postní NE 10.3. ve 14:30 a o Velkém pátku 19.4. v 9:00 na hřbitově u sv. Anny; některé PO v rámci náboženství ve 12:25, na vesnicích dle zvyku.

*V Partutovicích je změna, nově pravidelně každou NE v 9:00 místo růžence. Střídat se budou lektoři i společenství, prosíme o rozpis.

*V Potštátě NE 10:30, ČT-SO 17:00

Spolčátko na faře v Drahotuších

Díky p. uč. Aničce se sešlo 11 dětí i s rodiči a při nedělní mši sv. v Drahotuších uvidíte i uslyšíte plody tohoto set-kání.Věřím,že v této radostné atmosféře se budouscházet každou středu a život farnosti tím více ožije. K dalšímu setkání tuto středu bude potřeba k výrobě hudebních ná-strojů něco dobrého sypacího (kamínky,rýže,těstoviny..) Tak nezapomeňte a přijďte ve ST v 16:30 i další. Naše fara je velká a hodně vydrží. Podívejte na fotky, příp. můžete jistě kvalitnější i poslat, kdo má Signály,klidně i přidat,ať to není jen na mně.https://www.signaly.cz/fotky/74055Vojta

Vzdělávací krátká videa o mši svaté

Trvají jen2 minuty, premiéra každé PO a ČT ve 20h, ale shlédnout je lze i později na youtube.com/liturgiecz . P.S.:Jsou tam videa,která by mnozí z nás určitě měli vidět i slyšet.I já jsem se tam dozvěděl něco nového.Vojta

Duchovní obnova pro kostelníky na Velehradě hned 2x

PO 18. do ST 20. 3. -  vede Mons. Vojtěch Šíma či od PÁ 29. NE 31. 3. - P. Jan Szkandera. Přihlášky: 572 571 420, 733 741 896, e-mail: velehrad@stojanov.cz

Sbírka mobilů k recyklaci  pro stacionář "Jsme tady" v Přerově

V NE 3.3. je poslední možnost odevzdat starý mobil do krabice - vzadu v drah. kostele. TV

Noční modlitební procesí z 8. na 9. 3. (PÁ-SO) na Velehrad s úmyslem…

vyprosit odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy(i všech dokumentů či směrnic prosazující gender ideologii) a za ochranu tradiční rodiny, manželství a nenarozeného života. Akce je pod záštitou Mons. Dominika Duky a Mons. Jana Graubnera.  Trasa: St. Město u UH – Velehrad. Zač. ve 22.30 v kostele Sv. Ducha ve St.Městě. Přednáška Tradiční rodina a gender ideologie –  JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., , modlitby, informace, požehnání na cestu;23.30 – začátek pěšího procesí na Velehrad  cca ve 2.00– mše sv. v bazilice - Mons. Pavel Posád, 3.40 – odjezd autobusem do St. Města k zaparkovaným autům a k ČD

Noční křížová cesta na Maria Hilf u Zlatých Hor na 1. pátek – 1.3. ve 21:00

Za to, aby evropští křesťané v občanském životě důsledněji zachovávali desatero a za ty, kdo usilují o ochranu života. 1. zastavení u Bohemy ve Zl. Horách. Zvl. bus odj. od kostela v Jeseníku ve 20:15. Nemůžete pěšky? V ambitech poutního místa se modlí stejná + cesta.

Diecézní setkání varhaníků, sbormistrů,  vedoucích schol a dalších zájemců o hudbu

Ordinária a žalmy v obnovené liturgii,vznik, historie, interpretace a nácvik ordinárií a žalmů z kancionálu. SO 16. 3. aula CARITAS – VOŠs Olomouc, Křížkovského 6 Hosté:  Mag. art. mult. Ondřej Múčka (Musica sacra),  Jan Gottwald (regenschori na Sv. Kopečku u Olomouce), olomoucká schola Olio. 9.30  Jednota církve v jednotě liturgického zpěvu  Mons. Josef Hrdlička, 9.50 Od gregoriánského chorálu po soudobá ordinária a žalmy Ondřej Múčka, 10.10  Vzorová prezentace a nácvik ordinárii a žalmů I (představení publikací Bach-chorály, sbírka pohřebních zpěvů) , 11.15  nabídka ukázkového CD „Výběr z chorálové tvorby J. S. Bacha“), 11.45  Vzorová prezentace a nácvik ordinárii a žalmů II, 13.00  Diskuse a příprava na mši sv., 14.00  Mše sv. v katedrále, celebruje Mons. Josef Hrdlička. Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu