190324-1.pdf

 Dopis našich biskupů ke dni modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

Drazí bratři a sestry, zítra, v PO 25. 3., oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. Také každého z nás Bůh utkal s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu. Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Někdy však tento Boží dar přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a srdce matky bývá navždy zraněno. Na srdci nám ale leží i bolesti rodin, kterým se dítě počít nedaří a důvěřivě hledají pomoc v technikách umělého oplodnění. Až příliš pozdě poznávají jejich odvrácenou stranu – narušené intimní vztahy, zdravotní problémy a osudy těch nejmenších zahubených či zmražených v prvních dnech života. Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před narozením či po něm, vědí, že toto je jedna z největších bolestí, kterou si nesou ve svých srdcích celý život. Církev ve svém bohatství a rozmanitosti nabízí doprovázení v okamžiku štěstí z příslibu nového života, ale také pomáhá těm, kteří o život svého dítěte bojují a pamatuje i na ty, kdo o své dítě přišli. Chceme upřímně poděkovat všem. Vám, kteří se denně modlíte za nenarozené v rámci Modliteb za nejmenší. Vám, kteří necháváte ve svých farnostech sloužit mše svaté, takže není den v naší zemi, kdy bychom Boha neprosili za nenarozené. Vám, kteří finančně podporujete organizace pomáhající nečekaně těhotným ženám. Vám zdravotníkům – lékařům a sestrám, kteří pečujete o rodiny očekávající narození dítěte. Vám, kteří jste umělci, právníci, novináři nebo politici a hájíte kulturu života. Vám, kteří se veřejně hlásíte k civilizaci života, když i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu. Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací srdce snáz než nejlepší projevy. Svědectví, kdy žena je skutečnou ženou a obětavou matkou. Svědectví, kdy muž je skutečným mužem a spolehlivým otcem. Svědectví, kdy oba obětavě a s láskou vychovávají své děti. S velkou nadějí myslíme i na mládež pro její otevřenost k velkorysé a čisté lásce a ochotě o ní svědčit. Za Vás všechny a za svědectví Vašeho života z celého srdce děkujeme Bohu a všem Vám žehnáme.  Vaši čeští a moravští biskupové

Změna: v SO 30.3. je nedělní mše sv. ve Velké, nikoli v Milenově (ta bude až následující 6.4.)

Na potřeby farnosti: Drahotuše 4,2; Partutovice 4,2; Potštát 2,9.

Dnes: *Jako každou postní neděli, jste zváni ke křížovým cestám – po mši sv. v Drahotuších, 9:05 rodiny v Partutovicích a 10:30 v Potštátě

*Navíc místo kříže berem kola ve 14:30 z Drahotuš. Slíbená KC pro cyklisty je připravená a trasa jednoduchá. Sv. Vavřinec (a Vojta) budiž nám průvodcem.

*Zvláště děti se mohou těšit na mši svatou jako každý měsíc pro ně zaměřenou.                Z drahotušského spolčátka mají nachystanou postní ukazovačku. Nenechte si to ujít.

*Biskupové naši země nám napsali dopis týkající se pondělní Slavnosti Zvěstování Páně. Pozorně naslouchejte, jinak si to budete muset přečíst na internetu.

*Pamatujme, že začíná poslední týden měsíce a na další měsíc je dobré naplánovat mše sv.

V týdnu: PO *Celá církev slaví Zvěstování Páně. Místní biskupové nám doporučují účast na mši sv. Navíc bude mše sv. v Potštátě. Nepostěme se, slavme, jak můžeme.

*Kdo si chce udělat pouť - arcibiskup Jan zve do Napajedel ke hrobu Aničky Zelíkové.

*CČSH+MKZ Hranice:„V hranické synagoze bude v 18h P. Ladislav Heryán, kat. kněz.“

ST *Nenechte si ujít spolčátko pro nejmenší v 16:30 na faře v Drahotuších.

*Biřmovanci mají přípravu v 18:30 v Partutovicích na faře a taky „24h. pro Pána“

SO *V 8:30 u P. Marie v Potštátě se sejdou florbalová  mužstva mini-strantů,aby se po modlitbě utkaly v čestném zápolení ve školní tělocvičně.

*Na drahotušskou faru můžete přinést něco dobrého, co pak bude zabaleno jako misijní koláč. Uděláte tak radost potřebným.

Příští neděli: Pozor! Mění se čas; bude o1h méně spánku, ať nepřijdete po mši sv. – křížová cesta v Drahotuších mši sv. v plnosti nenahradí a přímý přenos mše sv. nenahradí svaté přijímání. Pokud takto zaspíte, hleďte i přesto dobře slavit sváteční den.

*V Drahotuších a Partutovicích bývá misijní koláč. Příspěvek za něj putuje na světové misie. Půlí se půst, je dobré si ho tak odlehčit, taky proto nezaspěte.

*Kdo má na starosti květiny, může je dát tuto neděli i na oltář. Antifona nás vybízí, abychom se veselili. Ornát kněze může být pro tentokrát růžový.

*Pomalu nastává čas k organizaci bohoslužeb velikonočního třídenní. Jemný nákres už je připraven a vyjde v příštím Infolistu. Nečekejte drastické změny.

*Farář na zabití – veselohra ke 4. postní v DKS v Jezernici v 17:00. Přijďte!

Seznamy k poutním zájezdům do Olomouce 4.5. a do TV Noe 19.5. jsou v kostelích.

Zvláště do Olomouce je velmi aktuální se urychleně zapisovat. o. Radomír

 

Postní podvečer nejen pro biřmovance s biskupem Josefem Hrdličkou

Nezapomeňte, už za 12 dnů v PÁ 5.4. v 18:00 v jídelně ZD Partutovice. o. Radomír

 

Hraná křížová cesta s dětmi o Květné neděli v Drahotuších

Vzhledem k zájmu si pro Vás rádi připravíme předvedení křížové cesty „Cesta setkání“ v NE 14.4. v 15:00 v kapli sv. Anny v Drahotuších. Na průběhu zkoušek se domluvíme s nejmladšími v náboženství a přizveme starší i děti ze spolčátka. Doufáme, že kapli zaplníte do posledního místa, neboť to nechceme hrát sami pro sebe, ale také k oslavě Boží. Věříme, že z toho budete mít hojný duchovní užitek. Vojta

 

I v Drahotuších bude Noc kostelů PÁ 24.5.

Noc kostelů prožijeme v Partutovicích či v hranických kasárnách aj. V Drahotuších bude místo kostela sv. Vavřince připraven program v Husově sboru, kde jste také srdečně zváni. Bude probíhat i muzejní noc v hranické synagoze. Vojta a Mgr.P.Hrušková

Modlitební triduum hnutí modlitby matek

PÁ 29. – NE 31.3. v kostele v Hranicích. PÁ 17h křížová cesta, SO 18:30 a NE 17:30 – modlitby, na neděli vezměte i děti. Srdečně zve CPR Jitřenka

Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově SO 13.4. 9:00 – 16:30

Někteří už se přihlásili! http://mladez.ado.cz/www/event/detail/355?place=ADCM 

Podle výzvy papeže Františka se uskuteční iniciativa s názvem 24 hodin pro Pána

Pátek před 4. NE postní, čili tento pátek. Můžete tak přijít do hranického farního kostela, ve kterém bude až do pozdní noci poskytnuta možnost přijetí svátosti smíření a také vystavena Nejsvětější svátost k adoraci s prosbou za obrácení hříšníků. Papež chce poukázat na význam svátosti smíření a využít postní dobu jako nejvhodnější období pro evangelizaci ve světle této svátosti.  K tomu zve Arcibiskup Jan a P. Janusz Łomzik, děkan

22. ročník Železného poutníka

Postní pěší pouť vždy v noci z PÁ na SO týden před Květnou nedělí. Start: PÁ 5.4. 2019 v 18:00 | Sv. Kopeček | mše sv. v bazilice Navštívení Panny Marie. Konec: SO 6.4. 7:15 | Svatý Hostýn | mše sv. v bazilice Nanebevzetí P.Marie. Co s sebou: svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty. Zhruba v polovině trasy (v Prosenicích) bude připraveno menší občerstvení a teplý čaj. Kněží budou během cesty k dispozici pro duchovní rozhovor nebo svátost smíření. Na Hostýně bude otevřen poutnický dům, kde lze dospat do mše sv. Případný dovoz na Hostýn během cesty je zajištěn. Zpáteční cestu z Hostýna si zajišťuje každý sám. https://www.signaly.cz/zelezny-poutnik-5

Celostátní setkání animátorů – Chotěboř 13. – 18.8.

pro mladé 16 – 24 let, kteří slouží druhým ve společnosti, ve farnostech, společenstvích, řeholích /pro mladé, kteří chtějí sloužit https://csa2019.signaly.cz

 

Letní škola liturgiky 20.-25.8., klášter Želiv – Iniciační svátosti

Připravuje Pastorační středisko Arcibiskupství pražského ve spolupráci s KTF UK Letní školu liturgiky určenou pro veřejnost (laiky, řeholníky, jáhny či kněze). Bližší informace: www.liturgie.cz/letniskola  PhDr. Radek Tichý, Ph.D., SL.D., Liturgická komise ČBK