Od tohoto týdne bude malá změna a to, že Infolist zde budu vkládat ve formátu pdf, který je již běžně užívaný a neměl by být velký problém s jeho otevřením. Je to příprava na naše nové farní stránky, které se již brzy rozjedou. Kdyby měl někdo přesto problém si to otevřít, textový přepis bude vždy pod pořadem bohoslužeb.

190303.pdf

Sbírka na Haléř sv. Petra: Drahotuše 7,7; Partutovice 5,1; Potštát 2,1. Díky dárcům.

Dnes:*Nezapomeňte myslet v modlitbě na naše biřmovance a děti, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání. Životem ze svátostí se rozvíjí život našich farností.

*Kdo má nepoužitelný mobil a chce se ho zbavit, má dnes poslední příležitost ho dát v Drahotuších vzadu v kostele do krabice k tomu určené (bez sim karty).

V týdnu: PO Po mši sv. v Drahotuších – setkání modlitebního společenství

ÚT ve farním kostele v Hranicích je setkání fatimského apoštolátu; začíná v 15h korunkou k Božímu milosrdenství a vrcholí v 17h mší sv. a zasvěcením.

ST *Je popeleční, den přísného postu rozumně podle věku a zdraví od masa i újmy. Má-li někdo od lékaře zakázáno se postit v jídle, ať to skutečně dodrží – i v tom je pravý půst.

*Že je půst spolčátko v Drahotuších tentokrát nebude. Dětem se bude určitě stýskat.

*Z oltářů zmizí květiny, ale naše kostely jsou krásné i tak. Díky všem, kteří se o ně starají.

*Začne postní almužna. Krabičky si můžete vyzvednout v kostelích. Do nich vložte to, co sebezáporem ušetříte (nejedná se o sbírku,ale o almužnu).Můžete též navrhnout,pro koho almužnu skládáte. www.postnialmuzna.cz

*Udílí se popelec – v Partutovicích při mši sv., v Drahotuších po adoraci.

ČT-SO Křížové cesty ve far. kostele v Potštátě ČT 17:00, PÁ a SO 18:00

na faře v Partutovicích v 18:30 se sejdou také drahotušští biřmovanci

SO v hospodářské budově drahotušské fary se bude bourat polorozpadlá „vepřáková“ zeď. Prosíme ochotné a schopné muže o pomoc od 8:30 na společnou brigádu. Díky.

ST-SO Lze počítat s návštěvami nemocných.

Příští neděli: *Je 1. postní. Mše sv. tentokrát začne udělením popelce těm, kteří nemohli takto učinit o popeleční středě. Místo homilie k nám promluví ústy kněze sám arcipastýř místní církve svým listem, jehož znění najdete na webu jako obvykle pod Infolistem.

*Ve 14:30 za dobrého počasí vyjedou cyklisté prožít křížovou cestu. Kudy povede, necháme se inspirovat sv. Vavřincem a podobně jako v Izraeli do kopce pojedeme jen lehce. Budeme také myslet na koleno o. Radomíra, který letos asi vynechá.

*V našich farnostech se modlí křížové cesty také v kostelích a to po mši sv. (cca v 9:00) v Drahotuších, a před ní v 9:05 v Partutovicích a 10:30 v Potštátě.

*Je to neděle blíže výročí volby papeže Františka (13.3. 2013), můžeme proto zazpívat oblíbený hit – papežskou hymnu „Tam, kde strmí církve skála…“

Postní povzbuzení Mons. Josefa Hrdličky v Partutovicích

Srdečně zveme farníky našich farností do jídelny ZD Partutovice v PÁ 5.4. v 18h. Není to jen součást přípravy na biřmování. Mše sv. v Drahotuších toho dne bude již v 16:30 o.Rad.

Mají-li ministranti zájem o florbalový turnaj, rezervujte si SO 30.3. Vojta

Vzdělávací krátká videa o mši svaté - upřesnění

Premiéra každé PO a ČT ve 20h nikoli na TV Noe či jiné televizi, ale přímo na youtube.com/liturgiecz . To je kanál na síti youtube, který pro ten účel zřídili tvůrci webu www.liturgie.cz . Je to vždy na 2 minuty postupně ke každé části mše sv. Zatím můžete shlédnout části od začínání mše k pozdravu, který je kupodivu až 4. úkon od zahájení mše. Když si dáte všechna videa naráz (moc nedoporučuji), strávíte zatím jen 8 (zítra už 10 min.) pěkného povídání o začátcích mše sv. Vojta

Noc kostelů v Partutovicích 2019

Dík Janě Brhlové, že se toho ujala. Sledujte: https://www.nockostelu.cz/kostel/1710/

Blahopřání Americe (ve farnosti Potštát)

Než půst začne, bude sláva! Devadesátníkem se stává: pan František Šindler z Ameriky. My vzdáváme Bohu díky! Zdraví, lásku, požehnání od Pána ať má do skonání! Vojta, o.R.

Farář na zabití – divadlo dětí a mládeže z Trianglu far. Jezernice, Loučka a Podhoří

Detektivní veselohra má premiéru v NE 31.3. v 17:00 DKS Jezernice, reprízu v NE 7.4. v 17:00 KD Hrabůvka a derniéru v NE 14.4. v 17:00 DKS Ústí. Srdečně zve Tým Triangl

Postní kapky 2019

Nabízíme možnost připojit se k této aktivitě P. Petra Hofírka z Dolního Němčí, stáhnout si do emailu každodenní krátké inspirace. Více na http://postnikapky2019.maweb.eu/  

Duchovní obnova v Soběchlebích s P. PhLic. Lukášem Engelmannem,…

farářem v Ostravě – Třebovicích. SO 16. 3. v KD v Soběchlebích. Program:

8:30 růženec světla; 9h I. přednáška – meditace;10:30 II. přednáška;11:30 -  bolestný růženec; 13:30 konference, odpovědi na dotazy;14h III. Přednáška; Farní kostel: 15:15 -  křížová cesta, svátost smíření;16:00 -  mše sv. a závěr duchovní obnovy. Účastníci obnovy mají zajištěné občerstvení a oběd. Přihlášku s poplatkem 170,-Kč, studenti 80,-Kč do 10. 3. Ostatní se můžou přihlásit na email: farasobechleby@seznam.cz nebo sms na číslo 731 621 105. Poplatek na místě. Doporučujeme Písmo svaté NZ a sešit na poznámky. P. Josef Červenka

Pozvánky z Jitřenky na březen

* Obvyklé: PO+ST 8:30 – klub maminek; ÚT 16:00 Benjamínek / Modlitby manželek/ Benj. / 17:15 Biblické tance; ST 16:30 Modlitby matek. ST 20.3. 17:30 Setkání pro ženy ST 27.3. 17:00 Manželské spolčo; PÁ 8.3. 16:00 Táborníček; ČT 14.3. 17:30 Beseda pro rodiče; PÁ 15.3. – NE 17.3. Pro matky a dcery v Dřevohosticích;

*Emoční inteligence u dětí: ČT 14.3.  v 17:30 v Městské knihovně v Hranicích. Pro rodiče, učitele, vychovatele a další povede Ing. Pavel Mečkovský.

* Úklid v hlavě, duši, těle i bytě ST 20.3. 17:30 do 20:00 na faře v Hranicích. Blíží se jaro a s ním chuť věci měnit... uklidit dům, zhubnout, vyhodit z hlavy staré myšlenky Pojďme si povídat o nových možnostech úklidu (metoda KonMari), nových možnostech péče o tělo a duši (Nízkosacharidové stravování) povede Mgr. Irena Smékalová. Přihlášky do 13.3.

* cprhranice@ado.cz nebo 736 239 179, více: www.hranice.dcpr.cz Lenka Pchálková