Kromě Infolistu, můžete se pomodlit, zvláště drahotuští, křížovou cestu, kterou dnes za dobrého počasí jedeme na kole:O sv. Vavřinci

Navíc o. arcibiskup má k nám slovo k postní době, najdete ho na 3. a 4. straně Infolistu: 190310-1.pdf

Pořad mší sv.

Přepis Infolistu:

Dnes: *Je 1. postní. Mše sv. tentokrát začne udělením popelce těm, kteří jej nepřijali o popeleční středě. Místo homilie k nám promluví ústy kněze sám arcipastýř místní církve svým listem, jehož znění najdete na webu jako obvykle pod Infolistem.

*Ve 14:30 při slušném počasí vyjedeme prožít cyklokřížovou cestu. Necháme se inspirovat sv. Vavřincem. Trasa: Drahotuše – Klokočí – Milenov – Hrabůvka - Velká. Kdo nepojede, text KC bude na webu, v Drahotuších na nástěnce či na požádání k vytisknutí na faře.

Nevyhoví-li počasí, pokusíme se v NE 24.3. a budem se modlit za vhodné jarní počasí.

*V našich farnostech se modlí křížové cesty také v kostelích a to po mši sv. (cca v 9:00) v Drahotuších, a před ní v 9:05 v Partutovicích, dnes biřmovanci, a 10:30 v Potštátě.

*Začne nám Cesta postní dobou. Nebojte se vybrat si svoji stopu (mládež a dospělí modrou, děti do 12 let růžovou) a takto se formovat na velikonoce. Stopu po (alespoň částečněm) splnění úkolu přineste do kostela a přišpendlete na patřičný úsek na nástěnce.

*Jsme blíže výročí volby papeže Františka – papežská hymna. V Potštátě lat.ordinárium.

V týdnu: PO *Mladší děti v Drahotuších si připraví křížovou cestu na příští pondělí 12:25

ÚT *Pravidelná nabídka v Partutovicích – od 16:30 svátost smíření.

*Z Velehradu do Padovy 17:45 fara v Partutovicích; fotopovídáni o loňské  cyklopouti.

ST *Děti v Drahotuších na faře se opět mohou těšit na spolčátko od 16:30

*Je den výročí zvolení papeže Františka. Jak nás k tomu sám vyzývá, modleme se za něj.

*Biřmovanci budou obohaceni v 18:30 na faře v Partutovicích.

SO *Ve Slavíči bude poutní mše sv. ke cti sv. Josefa, patrona kaple v 18:00

*Jste zváni na duchovní obnovu do Soběchleb s P. Lukášem Engelmannem.

Příští neděli: *Jste zváni ke křížovým cestám jako minulou neděli.

*Nejen Josefy zveme na Sv.Hostýn k pouti mužů. Mohou putovat i ženy.

*Sbírka bude věnována na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

Budeme v televizi – v NE 19.5. přímý přenos v 10:30

TV NOE se těší na několik autobusů našich poutníků. Můžete se hlásit. Pro liturgický zpěv bude třeba i scholy, varhaníka, ministranty (nejm. 5) v tmavé obuvi s min. oblečením, jáhna či akolytu a lektory ve věku 16+ o výšce 165+. Vše si předem připravíme, na místě jen doladíme, aby liturgie byla ke cti a chvále Boží. Nebojte se přihlásit. Zájemci si mohou objednat i DVD mše sv. V Drahotuších tehdy bude jediná mše sv. v 7:15. Odj.8:15. o.Rad.

Pojedeme na pouť ke sv.Janu Sarkandru v Olomouci v SO 4.5. v 10:00

Zasloužilí farníci z našich farnosti převezmou ocenění z rukou o.arcibiskupa. Rádi se toho zúčastníme. Přihlašujte se na autobus, který pojede z Drah. v 8:30, Part. 8:45, Potštát 9:00.

Postní povzbuzení Mons. Josefa Hrdličky v Partutovicích

Srdečně zveme farníky našich farností do jídelny ZD Partutovice v PÁ 5.4. v 18h. Není to jen součást přípravy na biřmování. Mše sv. v Drahotuších toho dne bude již v 16:30 o.Rad.

Florbalový turnaj ministrantů

Kromě dne máme již místo a čas, takže určitě trénujte na sobotu 30.3. od 8:30 začneme v kostele Panny Marie v Potštátě a do 15:00 máme k dispozici tělocvičnu ZŠ. Vojta

Ministrantský putovní tábor o velkých prázdninách

Společně procestujeme Jižní Čechy z Ktiše od 18. do 18.7. Rodiče ministrantů od 3. třídy je mohou přihlásit. Cena 1500Kč (ať není rozhodující). Přihlášení zprostředkuje Vojta

Přemýšlení o farním táboře

Po vyjasnění, jak to bude v létě s táborem příměstským (v Drahotuších na faře),  se v týdnu pokusíme rozlousknout ten náš farní.Doufáme,že budou zájemci.Vojta

Výstavka Biblí a modlitebních knih

V době postní můžete přijít na návštěvu o víkendech mezi 13 – 18h nebo po tel. domluvě 776 231 293 v č.p. 119 v Jezernici u Hašů. Srdečně zve rodina Hašova

Přídavek k pozvánkám z Jitřenky na březen

*Příměstský tábor o prázdninách letos na faře v Drahotuších 15. – 19.7. Přihlašujte CPR Jitřenka své děti škol. věku. 2.termín v Ústí koncem srpna.

*ČT 14.3. 17:30 – Beseda pro rodiče „Emoční inteligence u dětí“ s Ing. Pavlem Mečkovkým v Měst. knihovně Hranice

*Tento víkend pro matky a dcery, pokud jste se nepřihlásili, můžete být už jen náhradníci.

*Modlitební triduum hnutí modlitby matek: PÁ 29. – NE 31.3. v kostele v Hranicích. PÁ 17:00 křížová cesta, SO 18:30 a NE 17:30 – modlitby, na neděli vezměte i děti

Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti v Odrách

26. ročník se bude konat 19. – 21.3. Více informací nejen o přehlídce, ale i škole a nabídce jejich služeb získáte na https://www.cssodry.cz  Zve SPŠ a SZŠ sv. Anežky České v Odrách

Setkání s P. Ladislavem Heryánem v hranické synagoze

Římskokatolický kněz, salesián a rocker vystoupí 25.3. v 18h. Zahraje nám kytarové písně a doplní zajímavým vyprávěním. Na toto setkání nás nezve místní farnost, ale Církev československá husitská a MKZ Hranice. Vstupné dobrovolné a možnost zakoupení knih.

Misijní víkend Bělá pod Bezdězem 22.-24.3.

Společenství, modlitba, hry, práce, přátelé, nevšední zážitky, evangelium on-life, dobro-družství s Bohem, mission possible, od katechumenů po biřmovance. www.antiochia.cz

Škola evangelizace sv. Ondřeje

Chceš prohloubit svou víru? Chceš ostatním říct o Bohu, vysvětlit, proč věříš, ale nevíš jak? Pokud tvá víra potřebuje restart, cítíš, že tvůj duchovní růst se zastavil nebo pokud jsi křesťan jen z tradice a hledáš Boha ve svém životě, zveme tě na kurz: Nový život. Škola nabízí formační program pro pokřtěné dospělé. Jedná se o řadu kurzů vedených na způsob zážitkových duchovních obnov, které se opírají o Bibli, katechismus a osobní svědectví. Kurzy pořádáme zejména v Českém Těšíně, ale můžeme je uspořádat i ve vaší farnosti. Více informací: sesvondreje@gmail.com, www.novaevangelizace.cz

Pastýřský list pro dobu postní 2019

Drazí bratři a sestry, milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s Vámi se všemi!

Na začátku postní doby, v níž se máme pokusit o nápravu k lepšímu, si připomeňme, že Pán Ježíš nezaložil jednotlivé křesťany, ale církev jako společenství. To je důležité si uvědomit v době, kdy zakoušíme v církvi krizi charakterizovanou nejen úbytkem věřících v řadě kostelů, vymíráním národů s křesťanskou kulturou, či morálními skandály. Současní papežové nám to často připomínají. Papež Benedikt řekl:  Bůh si nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoliv vzájemného vztahu, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho vpravdě uznával a věrně mu sloužil. Nebo papež František: V dějinách spásy zachránil Bůh lid. Bez příslušnosti k lidu neexistuje úplná identita. Nikdo se proto nespasí sám jako oddělený jedinec. Bůh nás k sobě přitahuje s ohledem na celkový rámec vztahů, které se utvářejí ve společnosti lidí: Bůh chce vstoupit do společenské dynamiky, do dynamiky lidu. Copak nežili křesťané už v době apoštolské ve společenství,kdy všichni, kdo přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné? Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali v chrámě, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den co den počet povolaných ke spáse a církvi.

To jsem si uvědomil při listopadové návštěvě Iráku, kde jsem se uprostřed poválečného utrpení setkal s živým společenstvím křesťanů. Když uvažují o navrácení z utečeneckých táborů do svých domovů, mají jedinou otázku: Funguje tam kostel? Pokud ne, tak se nestěhují. Viděl jsem kostel velmi poškozený, ještě hrozně černý od požáru, ale denně se v něm už slavila mše svatá a dle svědectví kněze byl vždy plný. Ten kostel je místem, z něhož vychází obnova života celého města. Bylo to vidět i večer na ulici. Nikdo se neuzavírá, všichni jsou večer společně venku. Proto si taky věří, vzájemně se povzbuzují a pomáhají si. Po staletí žijí tito křesťané v muslimském moři, ale ne rozptýlení, nýbrž ve společenstvích křesťanských obcí či městských čtvrtí.

Vzpomněl jsem si na návštěvu Bangladéše před několika lety. Uprostřed víc jak 160 mil. muslimů žije 350 000 křesťanů. Nemíchají se, ale mají křesťanské obce, protože chtějí mít blízko do kostela, a děti mohou chodit jen do křesťanských škol, protože ve státních by z nich udělali muslimy. Mezináboženské vztahy jsou však většinou dobré. Na středních a vysokých katolických školách studuje mnoho muslimů, protože jsou to nejlepší školy. Byli jsme tehdy na návštěvě i v muslimské rodině. Přesto nejsou křesťané úplně rovnoprávní. Musí však být dobrými řemeslníky či odborníky, aby je druzí uznávali a potřebovali.

V Evropě se zdůrazňuje více osobní svoboda než společenství, promíchání kultur i nábo-ženství. Ve městech se necítí potřeba patřit do nějaké farnosti, protože svobodný občan si zajde pokaždé do jiného kostela, jak se mu to hodí. Myslí si, že společenství nepotřebuje, a pak se diví, že trpí samotou a dětem už víru předat nedovede. Vidíme, jak u nás věřících ubývá, jak církev v Evropě vymírá a křesťanská kultura se vytrácí, protože jednotliví křesťané bez živého společenství církve se nakonec přizpůsobí nevěřícímu prostředí. Při tom máme ještě odvahu poučovat lidi potřebující naši pomoc, že by to měli dělat jako my. Někteří Evropané dokonce chtějí humanitární pomoc podmiňovat přijetím demokracie a sekularizace. Jako bychom zapomněli na evropské zkušenosti. S obdivem jsme za komu-nismu četli pastýřský list biskupa Joachima Wankeho z východoněmeckého Erfurtu, který měl odvahu žádat své věřící rozptýlené mezi nevěřícími, aby v zájmu uchování víry všech-no opustili a přesídlili do takových míst, kde mohou žít ve společenství živé církve. Jinak nezůstanou křesťany, protože křesťanství se žije ve společenství, jak ukazuje zkušenost prvotní církve. Křesťané v Asii nám to potvrzují svou zkušeností z historie i současnosti.

Kéž bychom našli tolik pokory, abychom jejich zkušenost nejen respektovali při nabízení pomoci, ale také se od nich i poučili. Kéž tuto moudrost najdou rodiče, kteří posílají své děti do světa, a pomohou jim najít křesťanské společenství. Kéž tuto moudrost najdou mladí lidé, kteří se chtějí kvůli studiu či práci usadit v jiném prostředí. Kéž ji najdou křes-ťané ve městech a pevně se zapojí do farního společenství, které si vyberou. Farnost však neslaví jen bohoslužby, ale také se sděluje, pomáhá si, žije spolu, takže se v ní nikdo necítí ztracený či opuštěný.Místní církev je rodina spojená láskou Ducha Svatého.V ní majímísto všichni, kteří otevřou svá srdce Boží lásce a nechtějí jen brát, ale i dávat. Jen tak může být farnost tajemným tělem Kristovým, viditelným a působivým znamením Boží přítomnosti ve světě. Jen uprostřed takového společenství se mohou lidé včetně nevěřících setkávat s živým Kristem a být jím oslovení. Jen v takovém prostředí mohou dozrávat opravdoví křesťané, kteří se nebojí jinakosti druhých a umějí s nimi žít, aniž by ztratili svou identitu.

Postní doba, do níž vstupujeme,je vhodným časem pro potřebné změny.Hledejme upřímně, třeba i v modlitbě a postu, co od nás Pán žádá, abychom přispěli k oživení církve u nás. Najděme cestu do konkrétního společenství farnosti a v duchu služby se aktivně zapojme do jeho života, bez ohledu na věk. Mějme otevřené oči, abychom viděli, kdo kolem nás potřebuje nějakou pomoc, i jen čas k naslouchání. Nabídněme spolupráci kněžím a členům farních rad, kteří jsou zástupci farníků, abychom na cestě k Velikonocům společně udělali krok k oživení farní rodiny. Jen živé společenství obstojí a taky poroste. Jen živé společen-ství bude mít naději na svého kněze. Záleží na každém z nás, drazí přátelé. Neváhejme, Velikonoce budou brzy.

K obrácení, které přispěje k oživení církve, každému z Vás ze srdce žehná Arcibiskup Jan