Velikonoční bohoslužby v diecézi: http://www.ado.cz/obsah/velikonoce-2019

Dnes: * mše sv. začne žehnáním ratolestí vzadu v kostele.

*Biřmovanci s rodinami mají společné soustředění na Sv. Hostýně. Mše sv. je v 11:15

*Můžete přinést do obětního průvodu kasičky postní almužny. Kdo nepřinese, může tak učinit i během následujícího svatého týdne.

*v 15h u Sv. Anny v Drahotuších bude hraná křížová cesta s dětmi. Prosím děti, abychom se ve 14:00 sešli na faře. Kostýmy nachystány díky pí. Uřinovské, kytara ...

*Zábavná cesta pro rodinu „Hrajeme si s rodinou“ – dnešní pozvánka CPR Jitřenka

od 14:30 do 17 h. sady Čs. Legií Hranice startovné – 20,- Kč/rodina

*Zastavte se u zapisovacích archů. Je třeba je naplnit: stráž u Božího hrobu, adorační den v Partutovicích 25.4.,ocenění farníků při pouti ke sv.Janu Sark.4.5.v Olom.aTVNoe 19.5.

V týdnu: PO *Po mši sv. v Drahotuších – modlitební společenství

ST *16:30 v Drahotuších na faře při spolčátku si symbolicky prožijeme Poslední večeři nejlépe s oběma rodiči. Na Zelený čtvrtek to může být (někde je) dobrou rodinnou tradicí.

ČT-SO *V Potštátě se obnoví a Partutovicích bývá zvykem klapotání. Zodpovědné děti, příp. rodiče se domluví na časech. V Drahotuších uslyšíte z věže kladívkový stroj.

*Prosíme ministranty, aby na obřady docházeli alespoň s 20 min. předstihem kvůli jejich zopakování. Větší nacvičování bude pak na velikonoční vigilii.

ČT *Zveme ministranty do katedrály, kde v 9:30 bude mše sv. s obnovou kněžských slibů. Kdo má zájem, ať se domluví s o. Radomírem. Odj. 8:30, návrat 12:30.

*V Drahotuších a Partutovicích bude symbolický obřad mytí nohou, zveme cca 12 upřímně věřících mužů. Po mši sv. můžete setrvat v Getsemanské zahradě při adoraci.

PÁ *Velkopáteční půst – žádné maso a 1x denně se nasytit.

*V 9:00 bude křížová cesta u sv. Anny v Drahotuších.

*Po obřadech je v Partutovicích (do 24:00) a v Drahotuších (až do 10:00) bdění u Božího hrobu. Hlídejte si časy, kdy jste se napsali. Kdo se nezapsal, může přijít i neohlášen k modlitbě.

* Začne novéna k Božímu milosrdenství a vrcholí příští neděli

SO * U Božího hrobu bývá sbírka na Svatou zemi.

*Vigilie má velmi slavnostní ráz. Začíná venku u žehnání ohně, probírají se dějiny spásy. Budou letos čtena od druhého po páté čtení, vč. příslušných žalmů.

Příští neděli: *Je veliká slavnost. Díky všem, kteří se zapojí do slavení velikonočního třídenní. Kéž je na nás radost Velikonoc vidět. Kéž Vám Pán odplatí Vaši štědrost.

*Na závěr mše sv. se mohou žehnat pokrmy. O. arcibiskup má k věřícím krátké sdělení.

*Sbírka je tradičně věnována na arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.

Velikonoční pondělí a oktáv: *Jde o prodloužení slavnosti a to do celého oktávu. Mše sv. jsou v každé farnosti, ale nenahrazují neděli – proto jsou i jinak, než v neděli. Ve všech dnech oktávu se při mši sv. zpívá chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu. V tyto dny, vč. pátku se církev nepostí, ale opravdově slaví Kristovo zmrtvýchvstání. Na rozdíl od běžného světa velikonočním pondělím nekončíme, ale slavíme až do Seslání Ducha Sv.

 

V tichu bílé soboty výročí své oslaví, 45 let společně dožijí se ve zdraví z Drahotuš Josef Voldán s manželkou Jarmilou. V modlitbách buďme jim vždy posilou: o. Radomír, též Vojta i farníci z přítomnosti jejich se vždy těšící.

 

Cursillo na Gruni

Díky farníkům, kteří mě celou dobu, asi 14 let, trpělivě zvali, až jsem odpověděl.  Tento malý kurz víry je vynikající v umění sdílení a je přínosný jak „vzdělaným teologům“, tak i hledajícím cestu za Kristem. Zbožnost je dobré prohlubovat a sdílením budovat apoštolát. Na této židličce se dá dobře sedět, ale houpání nedoporučuji. Mužské cursillo 1x za život pro mě skončilo, pro ostatní až příští rok, ženské ještě čeká. Vojta

 

Konference Charismatické obnovy v Brně

1.4. začala možnost elektronických přihlášek, proto již můžeme přemýšlet o účasti. Jasný je termín 10. – 14.7. (s o. Radomírem 11.-13.7.). Můžete se (nejlépe) již v týdnu hlásit – hlavně kvůli ubytování. K tomu sledujte aktuální zprávy na http://konference.cho.cz

 

26. celostátní setkání společenství čistých srdcí 3. – 5.5. ve Vranově nad Dýjí

Přednáška, adorace, pouť, mše sv., zpovědi, rozhovory. Víc a přihlášky: www.spolcs.cz 

 

Výběrové řízení Charity Hranice – pozice ekonom, personalista

Přihlášky do 24.4. – strukturovaný profesní životopis a motivační dopis na jan.hegar@hranice.charita.cz Podrobné info na www.hranice.charita.cz

 

Přinášíme pozvánky do kasáren Generála Zahálky

Nemusíte rukovat do Armády ČR, program láká. Neváhejte! „3 akce pro veřejnost. Vstup je vždy zdarma a program stojí za to.“ Přístup do kaple sv. Barbory od Billy.Daniel Waclawek, kaplan.

*Recitál Slávka Klecandra – ČT 2.5. v 18:00;

*Noc kostelů – PÁ 24.5. v 17:00 Koncert žesťového kvintetu vojenské hudby Olomouc a povídání o kapli a kaplanech, více na: https://www.nockostelu.cz/kostel/7970/

*Noemova archa – divadelní představení pro děti a rodiče – Těšínské divadlo – Loutkové divadlo Bajka – SO 1.6. 17:00.

 

Pozvání do Medžugorje – Srdečně zve o. Josef Červenka NE 2. –  SO 8.6.

Cena za dopravu, průvodce, fakultativní výlety a ubytování s polopenzí: 2600,- Kč. + 85 euro. Pouť je s doprovodem kněze, prožívaná jako duchovní obnova, vemte si Bibli a kancionál. Přihlášky a informace na email: jose.brasero@seznam.cz , 731 621 105

 

Kostel – význačná budova naší obce, města -seminář z cyklu Vstupy do škol

Určen novým lektorům a zájemcům z řad organizátorů Noci kostelů Biskupské nám. 2, Olomouc v ÚT 23. 4. od 15.30 do 18 h. Mgr. Helena Polcrová, centrum pro školy

 

Národní pochod pro život a rodinu v Praze v sobotu 27. 4. http://pochodprozivot.cz