Dnes (ve dne): Dnes naplno má zaznít Aleluja! Z celého srdce děkujeme všem, kteří se zapojili do slavení velikonočního třídenní. Kéž je na nás, úplně na všech, radost Velikonoc vidět. AťVám Pán odplatí  i Vaši štědrost.

*Sbírka je tradičně věnována na arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.

*Na závěr mše sv. se mohou žehnat pokrmy a v ohláškách číst krátký pastýřský list.

Velikonoční pondělí a oktáv: *Jde o prodloužení slavnosti a to do celého oktávu. Mše sv. nenahrazují neděli. Ve všech dnech oktávu zpíváme Sláva na výsostech Bohu. V tyto dny, se církev nepostí, ale opravdově slaví Kristovo zmrtvýchvstání. Velikonočním pondělím nekončíme, ale slavíme až do Seslání Ducha Sv. a také každou neděli.

Dále v týdnu: ST*1.a3. tř. v Partutovicích budou bez náboženství, Vojta přijede až ve ČT

*V 16:30 bude na faře v Drahotuších obvyklé spolčátko.

*V 18:05 v kostele v Drahotuších příprava k 1.sv.přijímání a po ní v 18:30 adorace

ČT *V Partutovicích budou slavit adorační den od 11:00. Jsou –li volné časy, prosíme, doplňte. V 18:00 pak bude mše sv. (V Potštátě mše sv. již ve ST)

*Biřmovanci v Partutovicích se těší na setkání v letním čase v 19:15 na faře.

Příští neděli: *Ač vrcholí novéna k Božímu milosrdenství, není dovolena mše sv. k Božímu milosrdenství. Je neděle v oktávu Zmtvýchvstání Páně, 2. neděle velikonoční.

*Jako každou poslední neděli při mši sv. zvláště oslovíme děti. Prosíme rodiče, aby je neschovávaly vzadu. Na schovávanou je lepší hrát někdy jindy a někde jinde.

 

Ministrantský den v Olomouci a další

Pozval nás sám o. arcibiskup Jan, rádi se již dnes přihlásíme a pojedeme ve ST 1.5. opět ráno do Olomouce. Aby toho nebylo málo, tak i v SO 4.5. nás naláká katedrála při oceňování farníků a také v NE 19.5. studio TV Noe. Takže se těšíme. Za ministranty Vojta

 

Konference Charismatické obnovy v Brně

1.4. začala možnost elektronických přihlášek, proto již můžeme přemýšlet o účasti. Jasný je termín 10. – 14.7. (se mnou11.-13.7.). Můžete se (nejlépe) již v týdnu hlásit – hlavně kvůli ubytování. K tomu sledujte aktuální zprávy na http://konference.cho.cz

Zatím mám v autě ještě volná 3 místa. o.Radomír

 

Volná místa v autobusech

Na pouť ke sv.Janu Sarkandrovi 4.5. do Olomouce - spojenou s oceněním farníků, je přihlášeno ze všech farností 34 lidí. Čili ještě lze 10 přihlásit.

Do TV Noe 19.5.: v autobusu z Partutovic je ještě 15 míst volných a z Drahotuš a Potštátu je ještě 5 míst. Na obě akce – pokud jedou menší děti – může jet i více. o.Radomír

 

Farní tábor – Tajemství splněných přání (o sv. Mikuláši)

Jelikož se množí výzvy, je dobré na ně odpovědět. Budeme letos na faře v Partutovicích v obvyklém termínu 18. – 24. 8. o. Radomír, Vojta https://www.signaly.cz/farni-tabor-7

 

Vytoužené nové webové stránky našich farností

Již je máme v záběhu, ale brzy už budou v plné síle hotové. Můžete se je pomalu začít prohlížet. Ještě tam sice nenajdete Infolisty či nové fotografie, ale můžete si je prohlédnout a případně dodat nějaké nápady. Také bychom rádi z každé farnosti zapojili někoho, kdo by mohl stránky průběžně obohacovat, aby to byly skutečně živé stránky farnosti. Tak si tedy otevřete www.farnostdrahotuse.cz a z Partutovic a Potštátu se nebojte – jste tam nepřehlédnutelně také,  jako samostatné farnosti. Vojta

 

Noc kostelů v Partutovicích

Přijměte pozvání na již připravený program 24.5.: 16:30 začne mše sv. pro děti, při níž vystoupí drahotušské spolčátko. Dál bude beseda o Ukrajině, dvojí procházka kostelem s Marcelou Brázdovou, hudební vystoupení, tvořivé dílny, ochutnávka mešního vína, povzbuzení o. Radomíra, místní dobroty i dobří farníci, na každého poutníka se těšící. Jana Brhelová https://www.nockostelu.cz/kostel/1710/

 

             Opožděné blahopřání do Partutovic

Za 70 roků udělat dá se mnoho dobrých kroků. O tom ví pan Josef Blaha, z Partutovic září sláva. S Bohem se žít vyplatí, On Vám plány nezhatí. To z Partutovic farníci přejí: Boží věci, ať se dál dějí. K tomu se připojí Vojta i o. Radomír, ať dále kvete radost a mír.

Adorační den v Potštátě

Hned brzy po Partutovicích je ve ČT 9. 5. adorační den v Potštátě. Začne se v 11:30 a až do pravidelné mše sv. v 17:30 bude vystavena NSO k adoraci. Je vidět, podíváme-li se jen do kalendáře, že se v našich farnostech rozhodně nebudeme nudit.

 

Májové pobožnosti

Květen už se blíží, v příštím IL bude info aktuálnější. Co víme: v Potštátě denně kromě ČT u Panny Marie, ve ČT ve farním v 18:00 a stejně v Kovářově, v Milenově NE+PO+ST+PÁ v 19:00, v Partutovicích NE 18:00 a před či po mši sv. (jedna by mohla být pro děti)  V Drahotuších v NE po mši sv., PO+ÚT+ST+ČT začátek mezi 17:25-18:40 – z toho 2 pro děti. Je-li něco jinak, či jak to vidíte, prosíme, sdělte. o. Radomír

 

Národní pochod pro život a rodinu v Praze tuto  sobotu ! http://pochodprozivot.cz

Antiochia – Připojte se k misijnímu týmu Čechy/ Morava

7. – 17.7.; 16. – 26.7.; 25.7. – 4.8.; 3. – 12.8. Nový Bor / Březová nad Svitavou. Přihlášky a info: www.antiochia.cz

*O. arcibiskup k nám takto promlouvá v krátkém pastýřském listu:

„Milé sestry a drazí bratři, Kristův hrob je prázdný, protože On přemohl smrt, žije a je přítomen mezi námi. I dnes k nám mluví slovy Písma či hlasem svědomí v tichu srdce. Přichází k nám v bratřích a sestrách, kteří potřebují náš čas či pomoc, a čeká, že jej v nich poznáme. Čeká ve svatostánku našich chrámů, aby nám naslouchal. Zve nás k eucharistickému stolu, aby nás vtáhl do společenství. Sytí nás svým tělem, abychom nezemdleli na životní cestě. Dává nám zakusit svou přítomnost, když nezištně milujeme. Buduje ve světě Boží království skrze nás, když žijeme jeho slovo. Dokonce se zjevuje uprostřed nás, když se shromažďujeme v jeho jménu. Projevuje lidem svou lásku, když v jeho jménu sloužíme potřebným. Hlásá světu evangelium, když o něm vydáváme svědectví. Věrně nás provází životem a ujišťuje nás: Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Skuteční křesťané jsou velikonoční lidé. Každému z vás proto přeji pravou velikonoční radost z osobního setkávání se Zmrtvýchvstalým, z jeho přítomnosti, ba i z jeho působení skrze Vás. Velikonoční lidé jsou nositeli naděje pro svět. Buďme si vědomi svého poslání a zodpovědnosti. Svým důvěrným životem se Zmrtvýchvstalým dávejme lidem ve svém okolí příležitost poznat Zmrtvýchvstalého a setkat se s ním v nás. Děkuji vám za společné úsilí a všem ze srdce žehnám.“ + Arcib. Jan

190421.pdf