Po 6/5

Út 7/5

St 8/5

Čt 9/5

Pá 10/5

So 11/5

Ne 12/5

Drahotuše

18:00

---

18:30AD

---

18:00 

Milenov

18:00

8:00

Partutovice

---

18:00

17:00

---

---

11:00

Potštát

---

---

---

11:30AD

17:30

---

Středolesí 18:00

9:30

Dnes: *V Drahotuších a ve střítežském okrsku slaví hasiči svého patrona, sv. Floriána. *Při mši svaté zpíváme slavnostní ordinarium Petra Ebena 504 i jako nácvik k TV NOE.

*O. Radomír v Podhoří v 18h; chcete-li na večerní mši sv. (za o.Petra na dovolené)

*Sbírka na Boží hrob v Potštátě „z betlémského černouška“ činila 2300Kč. Děkujeme. 

V týdnu: *Je po prvním pátku, o. Radomír navštíví nemocné ve farnostech.

PO+ÚT *17:00 děti v Drahotuších přijďte na májovou na faru. 

Každé dítě dostane list májové cestičky k Bohu, který si budou postupně vybarvovat.

*V Drahotuších opět mše sv. za dobrodince a dárce, po ní svátost smíření (před biřmov.)

ÚT* V Partutovicích po mši sv. biřmovanci aj. mohou přistoupit k svátosti smíření

ST *Je další státní svátek, můžeme slavit Pannu Marii, Prostřednici všech milostí.

*Vzhledem k tomu, že biřmování bude v Partutovicích již v neděli, prosíme ochotné farníky a farnice, aby se zapojili do úklidu kostela od 13h       * v 16:30 je pro děti májová

*Jitřenka Vás zve (hlavně rodiny) na Sv. Hostýn. Neodmítejte!

*Spolčátko v Drahotuších má ještě i tentokrát přestávku. Příště už ale bude J.

*18:05 v kostele v Drahotuších se setkávají rodiče dětí a prvokomunikanti.

ČT *Pro farnost Potštát je adorační den. Adorace začíná v 11:30 a vyvrcholí mší sv. v 17:30 ve farním kostele. *16:30 v Potštátě v kostele Panny Marie se sejdeme s dětmi k májové pobožnosti. Prosím děti, aby si vzaly svou nejoblíbenější hračku.

PÁ *Biřmovanci v Partutovicích budou mít poslední setkání před biřmováním.

Příští neděli:*10 biřmovanců se těší na udělení svát. biřmování v Partutovicích

při pontifikální mši sv. v 11h. Též se těší farnost Partutovice i na biskupa Josefa.

*Z tohoto důvodu potěšíme farníky z Potštátu časem mše svaté již v 9:30.

*Bude neděle Dobrého pastýře a při té příležitosti se celá církev modlí za povolání k duchovnímu stavu. Připojme se tak k modlitbám i ve společenství s biskupem Josefem.

*Snad se podaří nějaké milé překvapení maminkám ke dni matek.

*Sbírku věnujeme na křesťanské sděl. prostředky. *Na Sv.Hostýně mají pouť podnikatelé

Absolventský koncert ZUŠ Potštát ve ČT 9.5.

Po duchovním vrcholu adoračního dne zvu na koncert v 18:00 v ZUŠ. Mgr. Karel Kotrla

Pěší pouť na Svatý Kopeček u Olomouce 25.5.2019

Zvu na tradiční putování z Kozlova přes pramen Odry.Odchod z horní zastávky v 8h.V cíli mše sv. ve 14h. Auta lze ponechat na východišti. Vrátíme se k nim v 16:50. Potřebujeme však někoho s propustkou do voj.prostoru jako doprovod. Jinak je akce ohrožena. o.Rad.

Prosba k Noci kostelů v Partutovicích 24.5.2019

Prosíme, všechny ochotné partutovské farnice o napečení a připravení různých dobrot na společný stůl na Noc kostelů. Bližší informace podá paní Alena Voldánová. Děkujeme

Ministrantský den v kněžském semináři

*Ministrantů bylo asi 800, ve skupině č. 13 „Efesané“ byli Robert a Štěpán. Otcem arcibiskupem byli posláni, aby si radostnou zprávu nenechali pro sebe a že jich bylo tolik, v soutěživém duchu budili otázky kolemjdoucích v parku „Co se to děje, vždyť školáci mají volno!“ Jejich radost, živost i soutěžní nadšení bylo skutečně vidět. Doufám, že kluci přijmou pozvání na ministrantský den děkanátu 15.6. v Jezernici. Vojta

Pozvánky z Jitřenky

Pěší pouť rodin na Svatý Hostýn – ve středu 8. 5. Mše sv. za naše rodiny bude sloužena ve 14:00. Z Tesáku vyrážíme v 9h ráno (lze autobusem z Hranic v 7:45 ze Šromotova nám. – přestup v Bystřici na autobus směr Zlín), k pouti se můžete připojit i přímo na Hostýně. 

Benjamínek v úterý 14. a 28. 5. od 16h. Od 11. do 19. 5. - 12. týden pro rodinu. Letošní motto: „Rodina má cenu“. 15.5. byl OSN vyhlášen mezinárodním dnem rodiny. 

Setkání pro ženy s Mgr. Irenou Smékalovou s tématem „Nikdy není pozdě na spokojenou rodinu“ proběhne ve středu 15. 5. v 17:30 na faře v Hranicích (5. 6. druhý termín v případě velkého zájmu). Co mohu udělat pro lepší atmosféru a vztahy v rodině? Vyjdeme z teorie finského terapeuta Bena Furmana a jeho modelu Dvojité hvězdy a ukážeme si, jak prohloubit vztahy a zlepšit komunikaci. Pro "tábornické" děti je připraven v pátek 17. 5. od 16 h. Táborníček. Biblické tance v úterý 21. 5. od 17:15, Manželské spolčo ve středu 29. 5. od 17 h. Zveme také na:  Pravidelné kluby maminek – pondělí a středa od 8:30, Modlitby manželek – úterý 7. 5. od 17 h, Odpolední modlitby matek – každá středa od 16:30.Příměstské tábory:1. turnus 15. -19. 7. na faře v Drahotuších;

2. turnus 26. - 30. 8. v Ústí; Víkend pro matky a syny – 13. – 15. 9. – Bezuchov. Hledáme studentky či studenty na pomoc na příměstských táborech (můžeme dát potvrzení o pedagogické praxi). Za CPR Vás zdraví Marie Kaňovská a Lenka Pchálková

Seminář FEB v Dolanech u Olomouce 30.5. – 2.6. www.evangelizacnibudnky.cz

Seminář je otevřen pro kněze a laiky. Cílem semináře je seznámit s fungováním FEB, podělit se o zkušenosti, inspirace a impulsy od nás i ze zahraničí  a také nabídnout konkrétní pomoc v přípravě pro farnosti, které by rády s FEB začaly. P. Vojtěch Koukal

2. kolo přijímacího řízení na nové střední odborné škole sv. Jana Bosca v Kroměříži

Arcibiskupství olomoucké otevřelo vloni církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení nabízí možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zahradník. Přihl. do 21.5. na: Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž. Přijím.pohovor je 30.5. 

www.sosbosko.cz

SO Olomouc10:00Diecézní pouť k sv. Janu Sarkanderovi 
4.5. Velká18:00za + a * rodinuR
 Sv. FloriánDrahotuše8:00Za *i+ členy SDH drahotušského okrskuR
NE3. velikonočníPartutovice9:35Za Jana Voldána, manželku a * rodinuR
5.5. Potštát11:00Za Boží požehnání, dar zdraví a víry pro * rodinuR
  Podhoří18:00 R
  Drahotuše -  hřbitov14:00uložení do hrobu +Fr.Pěta (po bohoslužbě slavené v Brně v 10:00)R
PO Drahotuše-fara17:00májová pobožnost pro děti 
6.5.Sv. Jan SarkanderDrahotuše18:00Za dobrodince a dárce farností (5.)R
ÚT Drahotuše-fara17:00májová pobožnost pro děti 
7.5. Partutovice18:00Za+rodiče Haitlovy, syna, vnuka a sour.R
  Partutovice-fara16:30májová pobožnost pro děti 
STPanna Maria, Prost-řednice vš. milostíPartutovice17:00Za rodinu Kandlerovu a Ušákovu…R
8.5. Drahotuše18:30Adorace 
ČT Potštát11:30do 17:30 Adorační den farnosti 
9.5. Potštát PM16:30májová pobožnost pro děti 
  Potštát17:30Za farníkyR
     
10.5. Drahotuše18:00Za Ladislava a Jiřinu Hašovy, *i+ rodinuR
SO Milenov18:00 P
11.5. Středolesí18:00 R
 4. velikonočníDrahotuše8:00Za*i+členy živého růženceR
NE"Dobrého Pastýře"Potštát9:30Za*i+rodinu Foltasovu a DVOR
12.5.Den matekPartutovice11:00Za biřmovance a jejich rodiny / konc. Za Jana Haitla, manželku,vnuka,rodinu Šenkovoub.J,R
 Sbírka na sdělovací prostředky