Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě.

      Ž67 Ať tě, Bože, velebí národy, 

ať tě velebí kdekterý národ.

 

Po 27/5

Út 28/5

St 29/5

Čt 30/5

Pá 31/5

So 1/6

Ne 2/6

Drahotuše

18:00

---

18:00 

---

18:00

Velká 18:00

8:00

Partutovice

---

18:00

17:00

---

---

---

9:35

Potštát

---

---

---

17:30

---

---

11:00

 

Dnes: *V kostelích si lze do příští neděle objednat DVD z přenosu v TV Noe. Zapisujte si jména, počet ks a za každé DVD přispějte alespoň 60Kč (můžete-li i více). Díky všem, kteří šli s námi do toho i těm, co nám fandili u televizních obrazovek.

*Mše sv. pro děti jako každou poslední neděli v měsíci.

*Sbírka na pomoc křesťanům blízkého východu. Biskupové nás k tomu vyzvali. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost. Modlíme se také za pronásledované křesťany ve světě.

*V Kovářově bude pouť-ve 14:30 je modlitba růžence v kapli a litanie. 

*Rodiny zveme do Drahotuš na MAMAZAS v 16h. Soutěže, májová a táborák.

V týdnu: *Májové pobožnosti a otevřena Lurdská kaple v Drahotuších jsou až do pátku.

*Končí měsíc, budou se plánovat bohoslužby. Zatím to vypadá, že v Drahotuších nejsou moc žádané mše svaté. Oběť mše svaté přece má velikou hodnotu pro živé i zemřelé!

Děti čekají v náboženství písemky a zkoušení neboť 3.6. jedeme již na výlet!!! J

PO *17:00 májová pobožnost pro děti v Drahotuších.

*Po mši sv. v Drahotuších se sejde modlitební společenství.

ÚT*Dopoledne jedeme do Zlína kvůli novému webu farnosti 

*17:00 poslední májová pro děti v Drahotuších.

ST *Dopoledne o. R. navštíví p. Svatopluka Teplého v Jesenci

*16:30 v Partutovicích poslední májová pro děti

*16:30 v Drahotuších spolčátko a 18:45 příprava k 1.sv. přij.

*Mše sv. v 17h v Partutovicích a navíc 18:00 v Drahotuších z předvečera Slavnosti Nanebevstoupení Páně, kterou nám biskupové doporučují slavit.

ČT *16:30 pro děti v Potštátě, v kostele Panny Marie je májová pobožnost.

*17:30 ve farním kostele slavnostní mše sv. k Nanebevstoupení Páně. Sv. Zdislava si též zaslouží čest, ale při mši sv. ji slavit nebudeme – Pán Ježíš má přednost.

*Začíná do neděle trvající seminář FEB v Dolanech www.evangelizacnibunky.cz

*Začíná modlitba novény k Duchu Svatému, která vyvrcholí příští sobotu ve 20:00 svatodušní vigilií a následně dnem Seslání Ducha Svatého.

PÁ*Slavíme sice svátek Navštívení P. Marie, přesto nám půst či kající skutek neuškodí. Navštívíte-li však např. Sv. Kopeček, nemusíte se postit; v Kyžlířově bohužel slaví jindy.

*Vojta bude na Velehradě oživovat misijní poslání.

SO *Je 1. v měsíci, v 7:30 do Soběchleb či jinde k Panně Marii. Děti mají svátek.

Od 8h je zajištěna plošina na mytí oken v kostele. Kdo si troufnete přijít mi pomoci?

Příští neděli: *Den modliteb za média.

Farní den – pozvánka na NE 9. 6. na farní zahradu do Drahotuš

Je třeba ještě mnohé zařídit, ale velmi důležité je přijmout pozvání na toto svatodušní posezení. Přijďte všichni a pozvěte i své přátele. 

*Na přípravu se s past.radou sejdeme v neděli 2.6. v 18:30 na faře.

 

Poděkování za Noc kostelů v Partutovicích a Starovodskou pouť

*Upřímně děkujeme všem,kteří se jakýmkoliv zapojili do přípravy a též všem, kteří přišli a pomohli tak vytvořit dobré svědectví o krásném, živém farním společenství. Především pí Janě Brhelové, která vše nejen uvedla do chodu. Při sbírce na dětský domov sv. Mikuláše na Ukrajině se vybralo 3865Kč.Ti, kdo přišli,nebyli zklamáni před kostelem ani v kostele.

*Děkuji všem z drahotušské a potštátské farnosti,kteří se mnou v sobotu šlapali ke sv.Anně

 

Dovolená o. Radomíra

17.6.–3.7. cyklopouť od sv.Brigity Švédské, 11.-13.7. konference v Brně, 12.-17.8. západočeská pouť, 18.-24.8. tábor Partutovice.

 

Červnové poutě a Boží Tělo

*Ve Středolesí bude pouť k sv. Antonínu v SO 15.6. v 16:00, 

v NE 16.6. u hranického Kostelíčka v 10:00, 

také u kaple v Loučce u Lipníka v 9:30 , 

a v Boňkově pouť k Nejsvětější Trojici ve 14:30.

*V Lipné nebudou hody v NE 23.6., protože je Boží Tělo, ale až po Slavnosti Narození Sv. Jana Křtitele v NE 30.6. v 11:00. Hodovou mši sv. bude slavit P. Jan Rimbala stejně jako ostatní mše sv., kdy olomoucká katedrála slaví výročí svého posvěcení.

*Slavnost Těla a Krve Páně bude probíhat takto: v Potštátě bude mše sv. v předvečer slavnosti, tj. ve ST 19.6. v 18:00 a v NE 23.6. v 8:00 v Drahotuších, po mši sv. procesí a odpoledne v 15:00 v Partutovicích s procesím. Bude s námi slavit P. Petr Utíkal.

 

První svaté přijímání v Drahotuších

*Přijme Ludvík, Štěpán, Tomáš a Viktorka v neděli 16.6. při slavnostní mši svaté v 10:15 

*Pro tuto NE (16.6.) budou mše sv. v 7:30 v Potštátě a 8:45 v Partutovicích. o. Radomír

 

Nová věž a zvon v Drahotuších

Menší věžička včetně trámových konstrukcí již potřebuje kompletní výměnu. Na počátku července bude stará věž odřezána, přenesena dolů a bude vyroben její nový „dvojník“. V ní bude zavěšen i nový malý zvon (35kg), pro oznamování úmrtí a vyprovázení pohřbů z kostela. Vše bude stát 1,1mil.Kč a větší část hradí farnost ze sbírek farníků. Dílo bude provádět fy Střechy Hranice ve spolupráci s tesařstvím Králík. Očekáváme, že nový sanktusník vydrží opět několik staletí a nový zvon bude mnoha zemřelým zvonit na cestu k věčnosti. V návaznosti na tuto událost se velmi vážně uvažuje o obnovení ranního zvonění velkého zvonu v 7:00. Drahotuše jsou široko daleko výjimečnou sídelní farností, kde ráno nezvoní zvon. Třeba v Potštátě a Partutovicích zvoní již v 6:00, v Zubří dokonce v 5:30. o. Rad., Vojta

 

ČT 30. 5.jedeme s klienty Charity Hranice na pouť do Kroměříže

Jedeme autobusem pro 50 lidí – odjezd z Hranic v 9h. Jsou volná místa.Cena 100Kč. V Kroměříži budeme slavit mši sv. u Mořice v 10:30. R. Andrýsková, 733 755 881Charita 

 6.velikonočníDrahotuše8:00Za+babičku, dědu a strýce
NEPro křesťany na blízkém východěPartutovice9:35Za Milana a Annu Brázdovy a dary DS pro celou rodinu
26.5.mše sv. pro dětiPotštát11:00Za+Gizelu a Miroslava Glacovy,syna Josefa a DVO
 Panna Maria PomocnáKovářov14:30Poutní pobožnost ke cti Panny Marie, Pomocné a májová pobožnost
Den modliteb za pronásle-dované křesťany ve světěDrahotuše-fara16:00MAMAZAS (Malá Mariánská zahradní slavnost)
PO Drahotuše-fara17:00Májová pobožnost pro děti
27.5. Drahotuše18:00 
ÚT Drahotuše-fara17:00Májová pobožnost pro děti
28.5. Partutovice18:00Za+Ivana Chramazdu, rodiče, Jirku Zemana a tatínka
  Partutovice-fara16:00Májová pobožnost pro děti
ST Partutovice17:00Za Jana Haitla, manželku, vnuka a rodinu Sendlerovu
29.5.vigilie slavnostiDrahotuše18:00 
ČTNanebevstou-pení PáněPotštát PM16:30Májová pobožnost pro děti
30.5. Potštát17:30Za + rodiče a sourozence
Navštívení Panny Marie  Začíná novéna k Duchu Svatému
31.5. Drahotuše18:00Prosba o Boží požehnání pro rodinu Těšíkovu
SOSv. Justin   
1.6. Velká18:00 
NE7. velikonočníDrahotuše8:00Za*i+členy živého růžence
2.6. Partutovice9:35Za+Františka Maršálka, rodiče,*rodinu Maršálkovu
  Potštát11:00Za místní občany, kteří zahynuli na našich silnicích

Může se stát, že některé úmysly mší sv. jsou jinak, v tom případě to srovnejte s farním kalendářem