Drahotušské novinky vycházejí 2x do roka a Potštátské listy 1x za 2 měsíce

 

Farnost Drahotuše pro Drahotušské novinky

Pravidelné bohoslužby, kontakty

Mše svaté v kostele sv. Vavřince v Drahotuších jsou každou neděli v 8:00. 

O dění ve farnosti se dozvíte i z pravidelného Informačního listu, který vychází každou neděli, je k dispozici v kostele a na již nových webových stránkách farnosti.

Žádáte-li rozhovor s knězem, udělení svátostí (křest, biřmování, manželství, pomazání nemocných) či pohřeb, povzbuzení ve víře apod, je Vám k dispozici P. Radomír Šidleja, farář nebo pastorační asistent Bc. Vojtěch Hýbl.

Pokud jste jakkoliv přispěli naši farnosti; ať už modlitbou, prací, dobrým slovem, radou či financemi, přijměte upřímné poděkování: „Pán Bůh zaplať“.

Těší se na Vás a Boží požehnání Vám vyprošuje celá římskokatolická farnost v Drahotuších.  P.Radomír Šidleja, farář

Nové farní webové stránkywww.farnostdrahotuse.cz

V tomto roce vznikly nové webové stránky, kde najdete mnohem přehledněji všechny podstatné informace a pozvánky z farností Drahotuše, Partutovice a Potštát. Fungovat bude i farní blog: http://farka.antiochia.cz , ale nebude již tolik aktualizován. Spuštění nového webu se plánuje na konec května a jeho plné uspořádání po prázdninách. Po-žádáme i obce našich farností o uveřejnění odkazu na obecních webech. Vojtěch Hýbl

Sanktusník – malá věž drahotušského kostela

Tato věžička včetně trámových konstrukcí již potřebuje kompletní výměnu. Od skončení války je bez zvonu. Po CM slavnostech na počátku července bude stará věž odřezána, přenesena dolů a bude vyroben její nový „dvojník“. Pokusíme se zveřejnit datum sundávání, instalace a příp. i zavěšení a rozezvučení malého zvonu (35kg). Tento by měl nejen oznamovat úmrtí, ale též vyprovázet pohřební průvody z kostela. Zatím je možné zvonit pouze na hřbitovní kapli sv.Anny. Celá akce bude stát 1,1mil.Kč a větší část hradí farnost ze sbírek farníků. Dílo bude provádět fy Střechy Hranice ve spolupráci s tesařstvím Králík. Tato událost bude jistě nepřehlédnutelná a budete mít jedinečnou možnost ji vidět na vlastní oči. Očekáváme, že nový sanktusník vydrží jako jeho předchůdce několik staletí a nový zvon bude mnoha zemřelým zvonit na cestu k věčnosti. 

Zvony farního kostela sv.Vavřince

V návaznosti na obnovu věžičky a zavěšení menšího zvonu by bylo vhodné uvést do pořádku zvonění středního zvonu na hlavní věži. Je obvyklé, že zvon ve farnosti zvoní ráno, v poledne a večer. Pro věřící je pozváním k ranní a večerní modlitbě a v poledne k modlitbě Anděl Páně. Pro ostatní spíše jen připomínkou času, existence kostela či symbolem života místa, obce. V Drahotuších se však již několik desítek let ráno nezvoní. Uvažujeme o obnově zvonění tak jako to je večer, aby bylo i ráno v 7 hod. Délka času zvonění by mohla být i zkrácena. Měli by k tomu lidé bydlící poblíž kostela velké výhrady? Patrně to bylo v dobách před revolucí důvodem nezvonění. Tehdy se zvonívalo v 6 hod. 

Ocenění zasloužilým farníkům

Arcibiskup olomoucký, Mons. Jan Graubner, zve každoročně na pouť ke sv. Janu Sarkandru do katedrály v Olomouci, aby ocenil ty, které místní kněz a pastorační rada farnosti k ocenění navrhla. Mezi více jak stovkou oceněných byli 4.května 2019 i 3 farníci z Drahotuš, kterým děkujeme za jejich práci pro farnost a církev.

Naše farnosti v TV NOE

19. května, o 5. neděli velikonoční, jsme se nechali pozvat křesťanskou televizí NOE do kostela sv. Václava, který je této televizi vyčleněn v centru Ostravy. Dva autobusy s farníky z Drahotuš, Partutovic a Potštátu – něco přes 100 účastníků, prožily přímý přenos mše svaté. Velké poděkování patří všem, kteří jeli s námi a také těm, kteří nás sledovali doma jako diváci, neboť televize nemůže být bez diváků. Po natáčení byla exkurze do zázemí televize i malé pohoštění. Zájemci si mohou v kostele do 2.6. objednat DVD z této mše svaté za dobrovolný příspěvek. Můžete se též přihlásit do klubu přátel TV NOE. Tato televize vysílá bez reklam, výhradně z darů diváků. 

Oslava výročí biřmování 

Před 50 lety – přesně 14.září 1969 přijalo v hranickém kostele svátost biřmování několik set věřících. Ve spolupráci s děkanstvím Hranice proto v sobotu 14. či 21. září 2019 uspořádáme slavnost, na kterou bychom chtěli pozvat některého z biskupů. Rádi bychom přivítali i ty, kteří se běžně neúčastní bohoslužeb. Součástí programu bude určitě děkovná mše svatá (cca v 10h). Kdo jste byli tehdy biřmováni, přijďte poděkovat za dar utvrzení ve víře a otevřenosti pro Boží působení. 

Farní pozvánky v rámci farnosti

*Farní den v neděli 9. června 2019 od 14:00 na farní zahradě v Drahotuších.

*První svaté přijímání přijmou 4 děti v neděli 16. června při mši sv. v 10:15 

*Slavnost Božího Těla v neděli 23. června v 8:00 v kostele sv. Vavřince. Mši sv. bude slavit P. Petr Utíkal. Po mši sv. je průvod na náměstí ke 4 oltářům, doprovází dechová hudba Partutovjanka

*Výročí posvěcení kostela sv. Vavřince se slaví v neděli 14. července v 8:00 

*Poutní mše svatá ke sv. Anně je v neděli 28. července v 10:15 před kaplí sv. Anny. 

*ST 31. července 2019 připadá na farnost Drahotuše adorační den, začne v 10:00

*V neděli 4. srpna 2019 po mši sv. v 8:00 se budou před kostelem žehnat dopravní prostředky.

*Slavnost sv. Vavřince, patrona kostela – v neděli 11. srpna 2019 v 8:00.

Poutě v okolních obcích

*Pouť k sv. Antonínu do Středolesí v sobotu 15. června 2019 v 16:00, 

*Pouť v Milenově k Nanebevzetí P. Marie, mše sv. v neděli 18. srpna 2019 v 15:00, *Velká k Povýšení Sv. Kříže v neděli 15. září 2019 v 15:00 

*Radíkov ke sv. Václavu v sobotu 28. září 2019 v 15:00.

*Ve Slavíči byla pouť k sv. Josefu 3. sobotu v březnu. 

Ekumenická bohoslužba v husitském kostele v Drahotuších

Ve snaze o to najít „společnou řeč modlitby“ se scházejí křesťané různých vyznání ke společným modlitbám. Jelikož husitský kostel v Drahotuších není zařízen pro zimní podmínky, scházíme se před svátkem sv. Cyrila a Metoděje ve čtvrtek 4.7. 2019 v 17:00 v Drahotuších na Hranické ul. u CČSH.

Farní zájezd do Neratova sobota 7. září 2019

Kromě obnoveného kostela v Neratově navštívíme jako obvykle i další místa.

Pěší pouť na Sv. Hostýn

Tato pouť se v Drahotuších stala opět tradicí. Putuje se nepřetržitě od r. 2010 vždy 1. sobotu v říjnu, což je letos 5. října. Poutníci vycházejí v 6:15 od drahotušského kostela a ve 14:00 je na Sv. Hostýně slavena mše svatá. Zpět se jede linkovými autobusy. Kromě této pouti se na Sv. Hostýn vypravuje 2x ročně autobus poutníků.

Farní tábor v Partutovicích

Letos nebudeme s dětmi daleko. Tábor bude trochu originální: bude částečně „příměstský“. Více na:https://www.signaly.cz/farni-tabor-7

Příměstský tábor Centra pro rodinu Jitřenka přímo na faře v Drahotuších

Hranické centrum pro rodinu Jitřenka se rozhodlo uspořádat pro děti od 5 do 14 let příměstský tábor, který se odehraje také na faře v Drahotuších a to v termínu 15. – 19. července 2019. V rámci dopoledního a odpoledního programu se na faře v Drahotuších formou hry podívají do Egypta a poznají významnou osobnost Josefa Egyptského, který to dotáhl až na 1. muže po faraonovi, ale také množství dalších kamarádů a dobrodružství. Cena tábora je 1000 Kč a hlavní vedoucí 

Mgr. Marie Kaňovská se spoustou pomocníků. 

Náhled do fotogalerie: 

https://www.signaly.cz/drahministranti/fotky

Poutě a slavnosti v potštátské farnosti 2019

Jako lidé mají jména a slaví jmeniny, tak i kostely a kaple mají pojmenování k některému světci, světici či ke slavnosti, které se ve víře slaví a také mají místo v církevním kalendáři. Při té příležitosti se k nejbližší neděli koná pouť nebo hody. Křesťané potštátské farnosti se scházejí zpravidla každou neděli v 11:00.

Jinak pouť je od slova „putovat“ a je tedy výzvou i pro okolní křesťany, že se mohou vydat, dnes už ne moc často pěšky, právě tam, kde se slaví.

 

Místo

den

hodina

Co slavíme? Proč putujeme?

Kovářov

NE 26.5.

14:30

Pobožnost k Panně Marii Pomocné

Potštát, Panna Maria

PÁ 14.6.

17:00

Mše sv. za město (Potštátské slavnosti)

Boňkov

NE 16.6.

14:30

Pobožnost k Nejsvětější Trojici

Partutovice

NE 23.6.

15:00

Slavnost Božího Těla (společná)

LIPNÁ

NE 30.6.

11:00

Hody ke sv. Janu Křtiteli

Kyžlířov

NE 7.7.

14:30

Pobožnost k Navštívení Panny Marie

BOŠKOV

NE 21.7.

11:00

Hody ke sv. Marii Magdaleně

Potštát, náměstí

NE 4.8.

Po mši sv. 

Žehnání dopravních prostředků

Potštát, Panna Maria

NE 18.8.

11:00

Pouť k Nanebevzetí Panny Marie

Kovářov

NE 18.8.

14:30

Pobožnost k Nanebevzetí Panny Marie

Potštát, sv. Bartoloměj

NE 25.8.

11:00

Hody k sv. Bartoloměji

Potštát, sv. Bartoloměj

NE 15.9.

11:00

Dožínky

Potštát, Panna Maria

ČT31.10.

17:30

Mše sv. Slavnosti Všech svatých

Potštát, Panna Maria

NE 3.11.

11:00

Mše sv. a pobožnost za zemřelé

Potštát, 50 Lánů

NE 1.12.

14:30

Pobožnost ke sv. Barboře

Pozor! Změna programu vyhrazena. Vše bude včas ohlášeno!