Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.

Ž104 Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

 

Po10/6

Út11/6

St12/6

Čt 13/6

Pá 14/6

So 15/6

Ne 16/6

  

Drahotuše

18:00

---

18:30

Adorace

18:00

---

11:00 svatba

10:15

1.sv.přijm.

  

 

 

 

 

 

 

Milenov 18:00   

Partutovice

---

17:00

17:00

---

---

Středolesí 16:00

8:45

  

    Potštát

---

---

---

---

PM16:30

PM 13:30prohlídka

7:30

  

 

 

 

 

 

 

 

Pouť Boňkov14:30

  
          

 

Dnes: *Slavnost Seslání Ducha Svatého.    *Sbírka bude věnována na církevní školství.

*V Drahotuších utvoříme společenství při farním dnu, na který od 14:00 zveme všechny. Díky farníkům za kvalitní úklid a přípravu prostor i za plodnou spolupráci k farnímu dni. V programu výroba hostií, chutné dílničky pro děti, soutěže a dá-li Pán i živá hudba.

V týdnu: *Budou poslední hodiny náboženství, vzorní žáci mohou očekávat vzorné vysvědčení při mši sv. následující neděli. Hodnocení bude přísné a spravedlivé, nebojte se!

*Jak vidíte v tabulce, jsou četné změny pořadu mší svatých.

PO *Nová památka Panny Marie, Matky církve. Texty: www.liturgie.cz

ST *16:30 v Drahotuších spolčátko,po adoraci na faře modlit.společenství.

*Děti z Partutovic odjely na školu v přírodě. Za trest budou bez náboženství

*V Drahotuších si užijí v 18:05 prvokomunikanti a v 18:30 adoraci farníci.

ČT*P. Josef Červenka zve v 17:30 do Soběchleb na fatimský den.

*Mimořádně je mše sv. v Drahotuších kvůli Potštátským slavnostem (PÁ nebude), oslaví Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Sv. Antonín bude až v SO ve Středolesí.

PÁ V18:45 se děti, kmotři, rodiče aj. připraví sv. zpovědí k následujícímu 1. sv. přijímání.

PÁ-SO *Jsou Potštátské slavnosti – zahájení v PÁ mší sv. v kostele Panny Marie v 16:30, žehnání opravené hrobky hraběcího rodu a v 18:00 koncert dětí ZUŠ. V sobotu ve 13:30 a 14:30 paní Svobodová provede kostelem P. Marie. Ostatní na webu (městském či farním).

SO *v Jezernici je připraven ministrantský den. Domluvíme se, jak se ho účastnit.

*v 11:00 je v Drahotuších svatební mše svatá.

*16:00 srdečně zveme na poutní mši sv. ve Středolesí k sv. Antonínu.

Příští neděli: *Církev slaví Nejsvětější Trojici. Se zvláštní úctou dělejme znamení kříže.

*V Drahotuších slaví děti první svaté přijímání, proto budou mít více času na vyspání. Nesme Štěpána, Tomáše, Ludvíka i Viktorii na modlitbách, ať jsou z nich dobří křesťané. *Mše svaté budou jinak!!!:Potštát 7:30, Partutovice 8:45 a Drahotuše 10:15. 

*O Nejsvětější Trojici se koná pouť v Boňkově, kde je ve 14:30 u kapličky pobožnost se zpívanými litaniemi. Nenechte si tuto příležitost uniknout. Poutě v Loučce, u Kostelíčka, ve Všechovicích či jinde nejsou pro nás tak důležité, ač někde budou možná i kolotoče.

*Ve večerních hodinách odjede o. Radomír na pouť ke sv. Brigitě Švédské a vrátí se před sv. Cyrilem a Metodějem. Vyprošujme mu požehnání pro tuto cestu.

Blahopřání farníkům do Potštátu

*20 let již rodinu tvoří,Boží láska ať v nich hoří:Zdeněk Němec+manželka Radana 

3děti mají od Pána. Kéž se jim v manželství daří stále, starosti ať mají jen malé.

*70 let již říká jaru sláva paní Šubrtová Jaroslava. Jaro, to krásné je období, svou 

silou celý svět vyzdobí. Léto se právě nyní chystá, vše nejlepší od Pána Krista! 

 

Pomozte zkvalitnit vysílání TV NOE a vyplňte anketu vzadu v kostele v Drahotuších. Formuláře budou tuto a příští neděli, potom budou dotazníky hromadně odeslány. TV

 

Pouť na Turzovku – pořádá farnost Hranice v SO 15.6.

Odjezd - 7:00 Hranice – Slávie, Pošta, Pod farou, 10:00 Křížová cesta, modlitba u kapličky a průvod do kostela Matky církve, 11:30 mše sv. – hl. celebrant Mons. Pavel Dokládal. Předp. odj. 15:30. Přihlášky: 734135 814 u pí L. Fekarové nebo v sakristii v Hranicích.

 

Charita Hranice srdečně zve na Setkání v Meditační zahradě v Lipníku nad Bečvou 

ČT 13. 6. 15 - 18h. Sociální a zdravotní služby, změříme krev.tlak a glykémii, ukážeme kompenzační pomůcky a výrobky uživatelů našich služeb. Můžete si tvořit pro radost v dílničce Nízkoprahovky Fénix. Pohádkové představení Divadla Tilia, taneční vystoupení soub.Báječný ženský z Majetína, vystoupení sk. Progress mini aj. K poslechu cimbálová muzika Klokočének. Těšíme se na setkání s vámi!

 

Pozvánky z Jitřenky

*PO – každé 8:30 klub maminek+MM, ÚT 11. a 25.6. 16:00 Benjamínek a 18.6. v 17:15 v Lipníku nad Bečvou Biblické tance, ST – každá 8:30 klub maminek a 16:30 odp. MM a 19.6. v 17:00 manželské spolčo, PÁ 28.6. v 16:00 vítání prázdnin v Hrabůvce na Svačince, PÁ a SO 28./29. 6. v 18:30 triduum MM

* „Hurá, táto, do prázdnin“ – Dodatečná oslava dne otců (který bude 3. NE v červnu, tj. 16.6.) PÁ 28.6. v 16:00: střelba z luku, hod na plechovky, hod kopím, sport na velkém hřišti, soutěže rodinných týmů, posezení u ohně (možná bude i kytara).  Příspěvek na vstup dobrovolný, s sebou špekáček či něco na opékání, chleba i pití. Oblečení do přírody. 

*Víkend pro matku a syna v Bezuchově 13. – 15.9.; cena 1000Kč/os., přihlášky do konce srpna. Sport/ hry/ sebeobrana/ noční prohlídka Helftýna/ akce „Na jednom laně“

*Příměstské tábory:15. – 19.7. na faře v Drahotuších „Josef Egyptský“(zatím nejsou drahotušské děti!) a 26. – 30.8. v Ústí; cena 1000Kč, vedoucí Mgr. Marie Kaňovská 

*A ještě na farní tábor v Partutovicích 18. – 24.8. „Jak se plní přání nejen od Mikuláše“. 

*Více informací o našich aktivitách na www.hranice.dcpr.cz

 

5. pouť schol a stoliček na Sv. Hostýně SO 15.6. v 10:15

„Zazpívejme Panně Marii a Pánu Bohu!“ – Společná přehlídka všech zúčastněných schol ve 13:30, mohou také vystupovat při všech mší sv. Srdečně zve duchovní správa na Sv. Hostýně a Matice Svatohostýnská. https://www.signaly.cz/5-pout-schol-a-scholicek

 

Pěší pouť z Krakova do Čenstochové od 5. do 12.8. 

K tisícům poutníků z Krakova do Čenstochové se přidá už po 20. skupina poutníků z ČR. Přihl. a info: P. Jan Šimoník, Žeravice 103, simonik.jan@ado.cz www.kyjov.farnost.cz

 

4. Ukrajinský festival SO 29.6. zahrada TV NOE, Kostelní nám. 2, Ostrava

17:00 zahájení, 17:15 ukrajinský vokální soubor Korále (Olomouc), 18:30 a 21:20 soubor lidové hudby Tjačivská muzika (Zakarpatí), 19:45 dětský soubor národního tance Samocvity (Lvov), 22:00 Vzdálený štěkot psů (promítání filmu v původním znění s anglickými titulky). Ochutnávka ukrajinské kuchyně / výstava fotografií „CIPA 3OHA (život v blízkosti bojové linie) / doprovodný program pro děti. Vstupné dobrovolné (výtěžek podpoří činnost humanitárního střediska). Více: www.adoptujsi.cz

SO Radíkov18:00 
8.6. Drahotuše20:00Svatodušní vigilie
NESeslání Ducha SvatéhoDrahotuše8:00Za*i+rodinu Žúrovou a Vojkůvkovou a DVO
9.6.Na církevní školy v diecéziPartutovice9:35Za Marii Chramazdovou,m., rodinu a Marii Schwarzovou,rodinu a Jirku Zemana
  Potštát11:00Za *i+rodinu Kučerkovu a DVO
PO    
10.6.Panna Maria, Matka církveDrahotuše18:00Na daný úmysl
ÚT    
11.6.Sv. Barnabáš, apoštolPartutovice17:00 
ST Partutovice17:00Za Františka Freisse, rodiče, syna a * rodinu
12.6. Drahotuše18:30Adorace
ČTJežíš Kristus,   
13.6.Nejvyšší a věčný knězDrahotuše18:00Za rodinu Voldánovou a DVO
Potštátské slavnostiPotštát PM16:30Za obyvatele a vedení Města Potštát
   17:30Žehnání opravené hrobky Des Fours Walderode
14.6.  18:00Koncert dětí ZUŠ Potštát
SO Drahotuše11:00svatební mše sv. -  Ing. Jiří Pitron a Mgr. Veronika Jemelíková
15.6. Potštát PM13:30Prohlídka kostela v rámci Potštátských slavostí
  Středolesí16:00 
  Milenov18:00 
NENejsvětější TrojicePotštát7:30Za+Leopoldinu Mildnerovou,syna a DVO
16.6.Na potřeby farnostiPartutovice8:45Za+Františka Maršálka, rodiče a* rodinu Maršálkovu
 První svaté přijímání >>>Drahotuše10:15Za+Josefa Šutu
  Boňkov14:30Poutní pobožnost ke cti Nejsvětější Trojice