Nebudu se vůbec rozepisovat, jen dám odkaz na nové stránky, abyste si to mohli přečíst. Program máme nádherně naplněný, však se podívejte na příklad: https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/06/08/pout-v-bonkove/

O. Radomír teď cestuje do Švédska na kole až do svého svátku 3. 7. a věřte, že naše farnosti se rozhodně nudit nebudou. Kéž mu Pán žehná na jeho cestách a také nám, abychom byli poslušni Božího volání.