Archiv Březen 2009

Pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání v Hranicích

Opět po měsíci jsme se sešli, tentokráte až odpoledne, protože v Hranicích je děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Největší účast měli ministranti farnosti Jezernice, neboť v Drahotuších byli Laďa, který měl narozeniny v…


Ministrantská sobota ve velkém

Milovaní bratři a sestry, tedy spíše ministranti a ministrantky! Nejen já, ale i kněží děkanátu a otec biskup Vás zveme na pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání do Hranic. Začne v sobotu 28. března od 16:00 křížovou cestou a vyvrcholí v…