Archiv Červen 2009

Infolist 13. neděle v mezidobí

můžete si pročíst zde0628Canon.doc


12. neděle v mezidobí

0621Canon.doc Kromě informací ze života farnosti zde najdete i pastýřský list otce arcibiskupa k zahájení roku kněží, který je převzatý ze zábřežských farních informací.


Božítělový Infolist

Tentokrát trochu ze zpožděním přidávám originál Infolistu ze Slavnosti Božího Těla0614-Canon.doc


Infolist Nejsvětější Trojice

Další číslo Infolistu najdete zde: 0607-Canon2.doc Proti tomu, co vyšlo v tisku jsou tam drobné opravy v pořadu bohoslužeb tak, aby ladily s rozpisem bohoslužeb. Jinak tam najdete zajímavé informace jako vždy nejen z dění v našich farnostech.