Archiv Květen 2010

Slavnost Nejsvětější Trojice

0530.doc


Výroční den posvěcení kostela v Drahotuších

Roku 1810 dostali páni faráři decret, že Jejich Milost biskupská jménem Aloisius z Kolovrat, biskup Sarepský a hrabě, prelát a archidiaconus hlavního kostela Holomuckého, vikarius generalis (generální vikář) arcibiskupa a kardinála Antonia Theodora…


Seslání Ducha Svatého

0523.doc


7. neděle velikonoční

0516.doc


Zpravodaj k 200. výročí posvěcení farního kostela v Drahotuších

Výročí kostela.doc


6. neděle velikonoční

0509.doc


200 let posvěcení kostela

200 LET POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SVATÉHO VAVŘINCE V DRAHOTUŠÍCH (1810 – 2010) Program oslav 17. - 18. července 2010 Sobota 17.7. v 17:00 Začátek výstavy památek kostela v jeho prostorách 18:00 Varhanní koncert v kostele sv. Vavřince Neděle 18.7. v…


5. neděle velikonoční

0502.doc