Archiv Září 2010

26. neděle v mezidobí

Bože,ty ukazuješ všemohoucnost nejvíce tím,že se smilo-váváš a nenecháš nás bez pomoci;posiluj nás svou milostí,abychom stále usilovali o dosažení toho,co nám slibuješ;došli do nebeské slávy Žl 146 Duše má chval Hospodina! Nedělní téma: Neomylnost…


25. neděle v mezidobí

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. Žl 113 Chvalte Hospodina,…


24. neděle v mezidobí

Signaly. cz projdou změnami, proto není jisté, zda to bude fungovat. Věřím tomu, že jo. 0912.doc


23. neděle v mezidobí (5.9.2010)

0905.doc