Archiv Září 2014

O slavnosti sv. Václava

140928.pdf


z 25. neděle v mezidobí

140921-1.doc 140921-1.pdf


O svátku Povýšení Sv. Kříže

Dnes bude Infolist mírně odlišný od tištěného, protože v tištěném se objevila drobná chyba, což se občas stává. Budete-li mít oba pohromadě, zjistíte, že jde jen o jedno důležité sousloví. Jako útěchu máte pod Infolistem dnešní pastýřský list otce…


23. týden v mezidobí

Dnes je toho trochu více. Neuvědomil jsem si, že jsem ještě nepřidal pořad bohoslužeb na příští měsíc. Tak alespoň dodatečně. Bohoslužby13.xls 140907.doc 140907.pdf