Archiv Únor 2015

z 2. neděle postní

150229.doc


Antiochia má svůj blog na Signálech

blog Antiochie na Signálech


Pastýřský list otce arcibiskupa Jana k době postní 2015

Pastýřský list otce arcibiskupa Jana k 1. neděli postní Drazí bratři a sestry, do doby postní jsme vstoupili s pohledem na Pána Ježíše, který prožil čtyřicet dní na poušti, vítězně zvládal pokušení a pak začal hlásat Boží evangelium: Naplnil se čas…


1. neděle v postu

150222.doc


z 6. neděle v mezidobí

150215.doc Stala se taková drobná věc, že se technickým nedopatřením neuložil hotový soubor Infolistů, proto zde dám scan aktuální verze:


na 5. neděli v mezidobí

150208.doc


4. neděle o mezidobí

150201.doc