Archiv Březen 2015

z Květné neděle

150329.doc


o 5. neděli postní

150322.doc


Dva mudrci z východu


Ze 4. neděle postní

150315.doc Dnes tedy i delší ministrantské okénko - výsledky florbalového děkanátního ministrantského turnaje v Hustopečích nad Bečvou. Další pozvánka je na farní den do Partutovic, kde si na otevřeném hřišti ministranti zahrají plnou florbalovou…


ze 3. neděle postní

150308a.doc