Archiv Květen 2016

FEB 2016, oblast Drahotuše

Jednu z farních nástěnek jsme se rozhodli věnovat evangelizačním buňkám. Je to pro farníky příležitost k větší informovanosti a možná i k množení zájmu o evangelizační buňky, nicméně nejúčinější je vždycky osobní pozvání do společenství. Sv. otec…


Ke slavnosti Božího Těla

160529.doc


Na Nejsvětější Trojici

160522.doc


Ke slavnosti Svatého Ducha

V katedrále v Hradci Králové je to určitě největší slavnost na světě, protože, jak říkal + Mons. Karel Otčenášek, je to jediná katedrála Ducha Svatého na světě. V Olomouci mají biřmování a ty farní záležitosti a mnohé jiné se dočtete zde: 160515.doc


Neděle po Nanebevstoupení Páně

160508-1.doc


6. neděle po velikonocích

Mimochodem, pravoslavní na Ukrajině slaví teprve Velikonoce. Možná proto tak dlouho slavíme, abychom mohli slavit společně alespoň chvíli. 160501.doc