Archiv Leden 2017

4. neděle z mezidobí

170129.doc Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Sof 2,3. 3,12-13; 1Kor 1,26-31 Evangelium: Mt 5,1-12 Ž 146Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je…


3.v mezidobí a výsledky Tříkrálové sbírky

170122-1.doc tříkrálová sbírka Drahotuše 2017.xls


Jak jsou u nás bohoslužby

Jelikož z diecéze vzešel požadavek v rámci projektu "Bohoslužby ČBK", napsal jsem zhruba, jak u nás organizujeme bohoslužby: Drahotuše, farní kostel sv. Vavřince: Neděle: 7:50 (pravidelně) Pondělí --- Úterý --- Středa: 7:40; 18:30 adorace Čtvrtek:…


z 2. neděle o mezidobí

170115-1.doc Dnes: *Koná se sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. *Děkujeme všem Třem králům za koledování. Kolik se vybralo o Tříkrálové sbírce se, jako obvykle, dozvíme až po sečtení. Na tři krále také čekají náležité odměny …


První pozvání na Společenský večer do Jezernice

https://www.signaly.cz/pratelske-posezeni-s-vodnikem Tradiční společenský večer farností v Jezernici - máme úkoly také pro vás: *Takže v sobotu 4.2. od 19h – šiřte to pozvání dál. *Soutěžit budeme o„překvapení pod pokličkou“.Ceny přijímáme na faru…


Svátek Křtu Páně 2017

170108.doc Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha svatého,…


Bohoslužby v lednu 2017

Zveřejňuji plán bohoslužeb v našich farnostech na tento měsíc: leden 2017.pdf