Archiv Únor 2017

Bohoslužby v březnu a na začátku dubna a přístup do kostelů a kaplí

Je to na celý měsíc, tak počítejme s možnými změnami. Aktuální jsou vždycky v každotýdenních Infolistech. bohoslužby 2016.xls Pro ČBK jsme museli ještě exkluzivně napsat za každou farnost název kostela, kaple, počet míst k sezení a stání, konání…


8. v mezidobí před postem

170226.doc Iz 49, 14-15; 1 Kor 4, 1-5; Mt 6, 24-34 Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem a veď ho po správných cestách, aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání. Ž 62 V Bohu jen odpočívej, duše má. Po 27/2 Út 28/2 St 29/2 Čt2…


7. neděle o mezidobí

170219.doc Na 3. straně Infolistu si můžete přečíst závěry 5. arcidiecézního fóra mládeže, které proběhlo o minulém víkendu na Velehradě. Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 3,6; Partutovice 3,7; Potštát 3,4 Dnes: *Sbírka je věnována na aktivity…


Andělský tábor

průběžné informace o táboře Jména kamarádů, se kterými se znáte nebo poznáte: Filip, Sabča, Maruška, Aleš, Bětka, Michalka, Štěpán, Tobík, Vojta, Vašek, Eliška, Anička, Jirka, Klárka a Simča A dnes, tj. neděle 16.7. se přidali ještě Štěpán, Katka a…


6. týden v mezidobí

170212.doc Dnes: *Sbírka je věnována na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať. * Další děti, které se připravují k prvnímu sv. přijímání, budou představeny v Drahotuších * Díky farníkům, kteří připravili Lurdskou kapli v Drahotuších i oltář sv. Valentina…


5. neděle mezidobní

170205.doc Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou; a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost,chraň nás stále svou mocí Iz 58, 7-10 1Kor 2,1-5 Mt 5,13-16 Ž 112Spravedlivý září v temnotách jako světlo. Po 6/2 Út 7…


Bohoslužby v únoru 2017

únor2017.pdf