Archiv Březen 2017

4. v půstu "Laetare"

170326.doc Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 4,1; Partutovice 3,9; Potštát 5,4 Dnes: *Je 4. neděle postní, zvaná Laetare, tedy „veselme se!“ Nedivte se, vidíte-li na oltáři květiny a pana faráře v růžovém ornátu. Právě jsme překročili polovinu…


3. neděle v postě

170319.doc Ex 17, 3-7 Řím 5,1-8 Jan 4,5-42 Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás…


2. postní neděle 2017

170312.doc Gn 12, 1-4 2Tim 1,8-10 Mt 17,1-9 Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu. Ž 33Ať spočine…


1. postní neděle 2017

170305.doc Gn 2, 7-9. 3, 1-7; Řím 5, 12-19; Mt 4,1-11 Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; prosíme tě,ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále…


Bohoslužby v březnu a na začátku dubna a přístup do kostelů a kaplí

Je to na celý měsíc, tak počítejme s možnými změnami. Aktuální jsou vždycky v každotýdenních Infolistech. bohoslužby 2016.xls Pro ČBK jsme museli ještě exkluzivně napsat za každou farnost název kostela, kaple, počet míst k sezení a stání, konání…