Archiv Duben 2017

3.-5. velikonoční neděle

170430-0520.doc Modlitby a texty jsou uvedeny pouze pro 3. neděli velikonoční. Sk 2,14.22-28 1Petr 1,17-21 Lk 24,13-35 Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá,…


2. neděle ve velikonočním oktávu

170423.doc Infolist 23. dubna 2017– 2. neděle velikonoční farností Drahotuše,Partutovice a Potštát Sk 2,42-47 1Petr 1,3-9 J 20,19-31 Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě:opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať…


Veselý a požehnaný Boží hod Velikonoční

170416.doc Dnes je součástí i krátký list otce arcibiskupa k Velikonocům a pozvání na Antiochii a farní tábor. Zatím se jedná o provizorní vydání z Bílé soboty před polednem. www.antiochia.cz Sk 10,34-43 Kol 3,1-4 Jan 20,1-9 Bože, tvůj jednorozený…


neděle zvaná květná

170409.doc Mt 21, 1-11 Iz 50, 4-7 Flp 2,6-11 Mt 26,14-27,66 Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna…


Pozvánka na partutovské broučky


5. neděle o postu a pořad bohoslužeb s výhledem na 2 měsíce

170402.doc duben, květen 2017.pdf Ez 37, 12-14 Řím 8,8-11 Jan 11,1-45 9,1144141 Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce. Ž 130U…