Archiv Srpen 2017

21. v mezidobí či sv. Bartoloměj

170827 -1.doc Iz 22,19-23 Řím 11,33-36 Mt 16,13-20 Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá…


o 20. týdnu v mezidobí

Tak již netrpělivě očekáváte Infolist. Konečně zase vyšlo Vaše oblíbené nedělní čtení. 170820.doc Bože,tys připravil všem,kdo tě milují,dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech…


Pořad bohoslužeb v 19. týdnu v mezidobí

Včera - sobota 12.8. 18:00 Středolesí - mše sv. s nedělní platností Dnes - neděle 13.8. 19. neděle v mezidobí 8:00 Drahotuše - Za*i+členy živého růžence 9:35 Partutovice - Za Jaroslava Remeše a * rodinu Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 11:00 Potštát…


Proměnění Páně, sv. Vavřinec, návštěva biskupa, 18. a 19. týden v mezidobí

170806.doc Dan 7,9-14 2Petr 1,16-19 Mt 17,1-9 Bože,tys při slavném proměnění svého Syna v přítomnosti Mojží-še a Eliáše upevnil víru apoštolů a ukázals, co nás čeká, až bude dovršeno naše přijetí za tvé děti;pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a…