Archiv Září 2017

26. neděle z mezidobí

171001-1.doc Dnes *Těšíme se na děti, které prožily Andělský či jiný farní tábor – odpoledne v 15h začínáme od setkání k andělské hře „Drahé duše“ dál až do večera. Přijďte! *Začal měsíc říjen, kdy si více připomínáme modlitbu sv. růžence. Církev ji…


25. týden mezidobí

170924.doc Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 2,9+Velká 1,1; Potštát 4,4; Partutovice 2,4 Dnes: *Děti se jistě těší na speciální mši sv. pro ně, než jim začne náboženství. *Jistě jsou mnozí v olomoucké katedrále za Pannou Marií Fatimskou. Když…


Fotky z Čenstochové

https://baramec.rajce.idnes.cz/Farni_zajezd_Censtochova/


24. týden v mezidobí a Povýšení Sv. Kříže

170917.doc Sir 27,33-28,9; Řím 14,7-9 Mt 18,21-35 Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Ž 103 Hospodin je milosrdný a milostivý Po 18/9 Út…


23.mezidobí

170910.doc Ez 33,7-9 Řím 13,8-10 Mt 18,15-20 Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Ž 95 Kéž byste dnes…


22. neděle mezidobní

170903.doc Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás Jer 20,7-9 Řím 12,1-2 Mt 16,21-27 roste a trvá všechno dobré. Ž63Má duše po tobě žízní,…