Archiv Únor 2018

3. postneděle

Tento si můžete stáhnout: 180304.doc


2. post týden

Toto si můžete stáhnout: 180225.doc


Misijní kříž požehnal 25.2.2018 biskup Josef Hrdlička

Když jsme na pastorační radě probírali, jak oslavit 10. výročí lidových misií, napadl nás také neskrovný, nicméně reálný návrh, že bychom pozvali otce biskupa Josefa Hrdličku, který má na Partutovické biřmování před 11 lety stále živé a krásné…


Ovoce misií po 10 letech

Na den přesně 10 let od misií v Partutovicích, resp. ve středu 21.2., se konala duchovní obnova pro farnost, která vyvrcholí v neděli znovu požehnáním misijního kříže. Podobně, jako tehdy, i teď se na to farnost řádně připravila. Pár dní před tím…


První postní neděle

Tento word si můžete stáhnout: 180218.doc Obrázky níže jsou starší verzí Infolistu.


Fary o. Radomíra Šidleje

Vítáme Vás před farou v Drahotuších, Partutovicích nebo v Potštátě. Chcete-li, mírně nakoukněte. Zde najdete odkazy na jednotlivé stránky a trochu níže již zadané termíny pobytů. O čtvrtou faru v nabídce, Středolesí, se laskavě stará farnost Lipník,…


Drahotuše, Jindřichov a Střítež n.L. (Partutovice a Potštát)

O farnosti Drahotuše, Jindřichov a Střítež pečuje P. Michal Zahálka z DrahotušWeb těchto farností:www.farnostdrahotuse.czO Hranice, Partutovice a Potštát pečuje P. František Dostál, děkan z Hranic, jemuž pomáhá kaplan, novokněz - P. Milan Maštera.…


o potštátské farnosti

Farnost sv. Bartoloměje, Potštát Vítejte! Pravidelný pořad bohoslužeb: Neděle 11:00; čtvrtek 17:30; jinak dle ohlášení Farnost je spravována z Drahotuš P. Radomírem Šidlejou. Více o farnosti Více o faře nabídka ubytování Pravidelný Infolist…


o farnosti Partutovice

Farnost sv. Mikuláše, Partutovice Vítejte! Pravidelné bohoslužby: Neděle 9:35; úterý 17:00; středa 17:00; jinak dle ohlášení. Farnost je spravována z Drahotuš P. Radomírem Šidlejou Více o farnosti Více o faře nabídka ubytování Pravidelný Infolist…


o drahotušské farnosti

Farnost sv. Vavřince, Drahotuše Vítejte! Pravidelné bohoslužby: Neděle 8:00; pondělí a pátek 17:00; jinak dle týdenního ohlášení. Farářem je zde P. Radomír Šidleja. Více o farnosti více o faře nabídka ubytování Pravidelný Infolist zpravodajství…


  • 1
  • 2