Archiv Duben 2019

Neděle v oktávu zmrtvýchvstání, 2. velikonoční, Boží milosrdenství

190428.pdf Dnes: *Pán Bůh zaplať za sbírky uvedené v tabulce. *Slavíme mše sv. s dětmi. *Vrcholí novéna k B. milosr-denství, je 2. velik. neděle. *P. Josef Červenka pozval na tuto neděli ke slavení svátku Božího milosrdenství biskupa, Mons. Antonína…


Slavnost Vzkříšení Krista

Dnes (ve dne): Dnes naplno má zaznít Aleluja! Z celého srdce děkujeme všem, kteří se zapojili do slavení velikonočního třídenní. Kéž je na nás, úplně na všech, radost Velikonoc vidět. AťVám Pán odplatí i Vaši štědrost. *Sbírka je tradičně věnována…


Bohoslužby ve Svatém týdnu

Pozor! I oproti ohláškám došlo ke změně. Některé si Pán bere k sobě a jelikož o svatém týdnu je to s pohřebními obřady náročnější, dochází k drobným změnám.


Květná neděle 2019

Velikonoční bohoslužby v diecézi: http://www.ado.cz/obsah/velikonoce-2019 Dnes: * mše sv. začne žehnáním ratolestí vzadu v kostele. *Biřmovanci s rodinami mají společné soustředění na Sv. Hostýně. Mše sv. je v 11:15 *Můžete přinést do obětního…


K farnosti Potštát

Farnost sv. Bartoloměje, Potštát Pravidelné bohoslužby Neděle 11:00 čtvrtek17:30 jinak dle týdenního ohlášení vždy aktuálně na webu. Mše svaté jsou v Potštátě ve farním kostele sv. Bartoloměje, ve hřbitovním kostele Panny Marie, 1x za rok jsou v…


5. postní neděle jdem půstem dál vesele

190407.pdf Misijní koláč: Drahotuše 7,3; Partutovice 5,3. Za Vaši štědrost Pán Bůh zaplať. Dnes: *Ve farních kostelích je společné udílení svátosti pomazání nemocných. * v roce 1990 byli vysvěceni na biskupy Mons. Jan Graubner a Mons. Josef Hrdlička…


Noc kostelů 2019 tentokrát v Husově sboru

Můžete průběžně sledovat přímo zde: https://www.nockostelu.cz/kostel/8123/


Aktuálně o Partutovicích

Farnost sv. Mikuláše, Partutovice Pravidelné bohoslužby Neděle 9:35 úterý a středa18:00(LČ), 17:00(ZČ); jinak dle týdenního ohlášení vždy aktuálně na webu. Farní aktivity *Živý růženec (1 skupina) *Výuka náboženství (2 skupiny) *Úklidové skupiny (4)…