Archiv Červen 2019

Od Nejsvětější Trojice do Posvěcení olomoucké katedrály

https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/06/16/infolist-ze-slavnosti-nejsvetejsi-trojice/Tento Infolist je také na 11. a 12. neděli v mezidobí, kdy o. Radomír je na dovolené.Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem…


Víkend na Nejsvětější Trojici

Nebudu se vůbec rozepisovat, jen dám odkaz na nové stránky, abyste si to mohli přečíst. Program máme nádherně naplněný, však se podívejte na příklad: https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/06/08/pout-v-bonkove/O. Radomír teď cestuje do Švédska na kole…


Přepis Ducha Svatého

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.Ž104 Sešli svého…


Přepis Infolistu 7. velikonoční a pořad bohoslužeb

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi. Ž97 Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. Po 3/6Út 4/6St 5/6Čt 6…


Máme nové stránky, ale tento blog tím nekončí

https://www.farnostdrahotuse.cz/Nové stránky mají své potřeby. Jednotlivé farnosti budou mít své redaktory. Webmastr je pan Radim Vodička, DiS, kterého jsme kontaktovali se zájmem o nové stránky: https://www.webovadilna.cz/Administrátoři: Tím jsem…