13. mezidobí

160626.doc


12. mezidobí

160619.doc


11. z mezidobí

160612.doc


10. neděle z mezidobí

160605-1.doc


Noc kostelů v Drahotuších, Partutovicích a jinde v okrese

Partutovice, farní kostel sv. Mikuláše – „Noc kostelů trochu jinak“ – 6:40 mše svatá; 7:30 Procházka kostelem „Proč tu vlastně máme kostel?“ pro žáky ZŠ Partutovice (Vojta); 15:00 – Putování za pokladem – pro děti ZŠ (a MŠ za doprovodu rodičů); 16…


FEB 2016, oblast Drahotuše

Jednu z farních nástěnek jsme se rozhodli věnovat evangelizačním buňkám. Je to pro farníky příležitost k větší informovanosti a možná i k množení zájmu o evangelizační buňky, nicméně nejúčinější je vždycky osobní pozvání do společenství. Sv. otec…


Ke slavnosti Božího Těla

160529.doc


Na Nejsvětější Trojici

160522.doc


Ke slavnosti Svatého Ducha

V katedrále v Hradci Králové je to určitě největší slavnost na světě, protože, jak říkal + Mons. Karel Otčenášek, je to jediná katedrála Ducha Svatého na světě. V Olomouci mají biřmování a ty farní záležitosti a mnohé jiné se dočtete zde: 160515.doc


Neděle po Nanebevstoupení Páně

160508-1.doc


« novější 1 13 14 15 16 17 18 19 31 46 61 starší »