Stránka Drahotušských novinek

3. stránka Drahotušských novinek obsahuje v podstatě celý pastorační plán na tento církevní rok. Kdo nejste z Drahotuš, můžete se podívat na osminu Drahotušských novinek zde:


4. adventní týden

161218.doc Pořad vánočních bohoslužeb v děkanátě: dekanat_hranice.doc 1.čt.: Iz 7,10-14 2.čt.: Řím 1,1-7 Ev.: Mt 1,18-24 Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás…


Web farností Jezernice, Loučka a Podhoří

Farnosti Jezernice, Loučka a Podhoří se svým farářem P. Petrem Utíkalem v Jezernici mají již své webové stránky: http://farnostitriangl.cz


3. radostný adventní týden

161211.doc Infolist 11. prosince 2016 – 3. neděle adventní farností Drahotuše,Partutovice a Potštát 1.čt.: Iz 35,1-10 2.čt.: Jak 5,7-10 Ev.: Mt 11,2-11 Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost…


Prosincové bohoslužby na drahotušsku

Prosinec 2016.pdf


2. advent a Mikuláš

Obvyklá dávka informací jako už poslední dobou již v sobotu večer: 161204.doc Hlavně pozvánka na mikulášské hody do Partutovic či svatobarborské Na Padesáti Lánech. Komu se nechce otvírat soubor, zde je přepis informací: 1.čt.: Iz 11,1-10 2.čt.: Řím…


Výsledky děkanátního florbalu pro ministranty 19.11. v Soběchlebích

Sešlo se na hru 33 ministrantů, 2 ministranti organizátoři, 1 paní katechetka, spoustu rodičů a prarodičů a 2 kněží. Vytvořilo se 5 mužstev, každé si zahrálo 99 minut hry, vítězové 114. Začali jsme zbožně bohoslužbou slova a skončili taky zbožně…


1. advent 2016-2017

Novější verze Infolistu: 161127.doc 1.čt.: Iz 2,1-5 2.čt.: Řím 13,11-14 Ev.: Mt 24,37-44 Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním,…


Možné materiály k soutěži Bible a my

Okresní kolo soutěže Bible a my bude teď ve středu (24.11.2016). Nejmladší v soutěži se jistě připraví na téma Boží narození. V Biblické zprávě se v podstatě jedná jen o první dvě kapitoly z Matoušova a Lukášova evangelia, což není dlouhé čtení.…


Na Ježíše Krista, Krále

161120.doc Přepis: 1.čt.: 2Sam 5,1-3 2.čt.: Kol 1,12-20 Ev.: Lk 23,35-43 Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,…


« novější 1 14 15 16 17 18 19 20 33 49 65 starší »