https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/06/16/infolist-ze-slavnosti-nejsvetejsi-trojice/

Tento Infolist je také na 11.  a 12. neděli v mezidobí, kdy o. Radomír je na dovolené.

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. 

Ž8 Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

 

ST 19/6

SO 22/6

NE 23/6

ST26/6

PÁ28/6

SO 29/6

NE30/6

   

Drahotuše

---

8:00

8:00

---

18:00

Slavíč18:00

8:00

   

Partutovice

---

---

15:00

18:00

---

 

9:35

   

Potštát

18:00

---

▲▲▲

---

---

HodyLipná

11:00

   

 

Olomouc, katedrála

Jáhenské svěcení

9:30

 

 

Olomouc, kated.

kněžské svěcení

9:30

Lipník n/B

15:00

   

 

Tělo a Krev Páně▲

 

Tělo a Krev Páně▲

 

Nejsv.♥ 

Ježíšovo

Sv. Petr a Pavel

12.v mezid. ▲

   
           

 

Na církevní školství: Drahotuše 3,4, Partutovice 1,4; Potštát 2,9 – dárcům Pán Bůh zaplať

Dnes: *Církev slaví Nejsvětější Trojici. V Boňkově je poutní pobožnost ve 14:30.

*Mše jsou jinak!!!:Potštát 7:30, Partutovice 8:45 a Drahotuše 10:15 – první sv. přijímání. 

*Ve večerních hodinách odjede o. Radomír na pouť ke sv. Brigitě Švédské a Editě Stein.

Zastupovat bude P. Petr Utíkal (736 522 840. Vyprošujme mu požehnání pro tuto cestu.

*Vojta bude k dispozici na faře v Drahotuších převážně v dopoledních hodinách.

V tomto týdnu: PO *náboženství v Drahotuších bude hravě pro dobrovolníky na faře.

ST *Spolčátko bude až příští středu, ale tentokrát v 16:30 v Partutovicích u Brhelů. Takto vyvrcholí spolčátko před naplněnými prázdninami.

*V Potštátě slaví předvečer Slavnosti Těla a Krve Páně.

ČT *Slavnost si přeložíme na neděli. Můžete přijít do Drahotuš na adoraci v 18:30.

PÁ *Mládež děkanátu zve do Hranic na mši sv.v 17:30 s o. Januszem a kněžími děkanátu.

SO *V Drahotuších bude mše sv. v 8:00 místo páteční. Vojta dělá přijímačky.

*V olomoucké katedrále v 9.30 svěceni jáhnů, o.Radomír byl před 23 lety svěcen na kněze

Příští neděli: *Je Slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. v 8:00 Drahotuše a 15:00 Partutovice, po nich slavnostní procesí Božího Těla. Jak to probíhá, znáte. Potřebujeme družičky, ministranty i hasiče a hodně zbožných duší. Díky za Vaše nasazení.

Ty jsi kněz na věky, podle Melchizedechova řádu

*Pozor! Ač datum k tomu pokouší, v Lipné budou hody k sv. Janu Křtiteli až v NE 30.6.!

*Stejně jako následující neděli nebudou Infolisty, ale jen ohlášky dostupné i na internetu.

PO 24.6. *Slavnost Narození Sv. Jana Křtitele. Uděláme si v Drahotuších modl. spolčo.

ČT 27.6. *U bratří husitů se sejdeme k naplánování ekumenické bohoslužby.

PÁ 28.6. *V Drahotuších (ani jinde) se nebudeme postit a oslavíme Božské Srdce Páně.

*V Hrabůvce proběhne tradiční akce: „Hurá, táto, do prázdnin!“ od 16:00 na Svačince. 

SO 29.6. *Církev slaví své sloupy sv. Petra a Pavla a v Olomouci je svěcení kněží v 9:30

V neděli 30.6.: *Olomoucká katedrála oslaví své výročí, jinak je 12. v mezidobí.

Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!

*V Lipné bude slavnostní poutní mše svatá ke cti Narození sv. Jana Křtitele v 11:00 místo Potštátu. Lze blahopřát ke jmeninám P. Janu Rimbalovi, který bude sloužit mše sv..

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

*V Lipníku nad Bečvou bude veliká událost – primiční mše sv. místního rodáka, P. Jana Faltýnka v 15:00 u sv. Jakuba (to je ten větší kostel blíže náměstí).

ST 3.7. *Vrátí se nám o. Radomír, bude mít adoraci v Drahotuších

ČT 4.7. *V Husově sboru v Drahotuších bude v 17h ekumenická

bohoslužba. K dispozici bude i z Noci kostelů známý Husitský strom.

*Večer v Potštátě oslavíme sv. Cyrila a Metoděje.

*Připojte se k Národní poti na Velehrad, příp. ČT nabízí vysílání.

PÁ 5.7. *O slavnosti Cyrila a Metoděje bude mše sv. v Drahotuších a Partutovicích.

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!

SO 6.7. *Primiční mši svatou bude mít novokněz Ondřej Talaš v 15:00 v Uherském Brodě na klášterní zahradě. Jede i o. Radomír, pojeďte s ním.

*Ve Velké bude mše sv. až v 19:30. 

V neděli 7.7.: *Vyjde dlouho očekávaný Infolist, takže všechno bude přehlednější.

*V Kyžlířově ve 14:30 bude poutní pobožnost k Navštívení Panny Marie. Panna Maria z Nazareta putovala 3 dny, z Potštátu je to jen 30 min. cesty. Zveme všechny poutníky.

P. Jiří Rek slaví 40 let kněžství a 70 roků života

V sobotu 6.7. v 11:00 při slavnostní mši sv. u sv. C+M v Černotíně bude i o. Radomír

Pozvánka na primice – zvláště v Lipníku nad Bečvou – NE 30.6. v 15:00 u sv. Jakuba

*Jan Faltýnek bude mít primiční mši sv. Více: http://primice.cz/index.php/jan-faltynek/

*Ondřej Talaš 6.7. Je možné jet s o.Radomírem. http://primice.cz/index.php/ondrej-talas/

*O ostatních primicích a kněžských svěceních se dozvíte podrobnosti na www.primice.cz

 

Farní tábor do Partutovic

Koncem června se sejde tým vedoucích, abychom započali s přípravami 

tábora a všem zájemcům poslali konkrétní informace. Děti se ještě mohou 

hlásit. I na příměstském táboře v Drahotuších jsou ještě volná místa. Vojta

 

Významné jsou události, blahopřání bude dosti: Drahotuše i Partutovice

*45 let spolu běží, svou rodinu stále střeží. Strnadlovic rodině přejeme dnes jedině: k manželství, ve kterém láska je, víra a též naděje. Pan Jaroslav, jáhen milý, svou zbožností stále sílí. Též ví paní Bohumila, že je vždycky Bohu milá. Nebojme se dobra přáti, od včera spolu se radovati. *15 let již spolu budou, v manželství netrápí se žádnou nudou. Richard a Jana z rodu Uřinovských i v divadle rozdají potlesk a smích. Jako rodina, ať dobře o Kristu svědčí, ať jejich radost je stále větší. *60 let veselí oslaví, byste věděli: paní Jana Brhelová tuto radost v srdci chová. Dáváme to tedy znát, že budeme blahopřát. Radost ať má k rozdávání, čím víc jí dá, víc všem bude k mání.

* Farníci i Vojta s o. Radomírem, přejí všem radost spojit s mírem.