rubrika Farní evangelizační buňky Drahotuše

FEB 2016, oblast Drahotuše

Jednu z farních nástěnek jsme se rozhodli věnovat evangelizačním buňkám. Je to pro farníky příležitost k větší informovanosti a možná i k množení zájmu o evangelizační buňky, nicméně nejúčinější je vždycky osobní pozvání do společenství. Sv. otec…


Modlitební společenství

Od r. 2005 jsme pravidelně jezdily na společenství do Špiček, které probíhalo každé druhé úterý večer a dosud probíhá. Byla to celkem velká skupina, někdy nás bylo i přes 40. Četlo se Boží slovo na následující neděli, modlili se chvály i v jazycích…


Farní evangelizační buňky - jak je to u nás

Evangelizační buňky mají svůj web: http://www.evangelizacnibunky.cz O Drahotuších je v krátkosti toto: V Drahotuších fungují od ledna 2014 3 buňky s celkem 20 členy. Buňka věkově nejmladší se schází každou středu v 19:00 na faře. Další po 14 dnech…