Archiv Listopad 2017

Kristus Král a poslední týden církevního roku

171126-1.doc Ez 34,11-17; 1Kor 15,20-28; Mt 25,31-46 Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,poznává tvou slávu,…


33. mezi dobami

171119.doc Př 31,10 a násl.; 1Sol 5, 1-6; Mt 25,14-30 Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. zakopaná…


32. týden mezidobní

Infolist s dodatečnou opravou chyb si můžete klidně pročíst: 171112.doc Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších Mdr 6, 12-16; 1Sol 4,13-18; Mt 25,1-13 překážek…


31. během roku

171105.doc Mal 1,14; 2,2-10; 1Sol 2,7-13 Mt 23,1-12 Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k…