rubrika Naše farnosti

O velkých změnách

Milovaní, jak jistě víte, dějí se v našich třech farnostech velké změny. Především už nebude model farností Drahotuše - Partutovice a Potštát, ale zřejmě Drahotuše - Střítež nad Ludinou - Jindřichov u Hranic a Hranice - Partutovice a Potštát. Web,…


Máme nové stránky, ale tento blog tím nekončí

https://www.farnostdrahotuse.cz/Nové stránky mají své potřeby. Jednotlivé farnosti budou mít své redaktory. Webmastr je pan Radim Vodička, DiS, kterého jsme kontaktovali se zájmem o nové stránky: https://www.webovadilna.cz/Administrátoři: Tím jsem…


Drahotuše, Jindřichov a Střítež n.L. (Partutovice a Potštát)

O farnosti Drahotuše, Jindřichov a Střítež pečuje P. Michal Zahálka z DrahotušWeb těchto farností:www.farnostdrahotuse.cz O Hranice, Partutovice a Potštát pečuje P. František Dostál, děkan z Hranic, jemuž pomáhá kaplan, novokněz - P. Milan Maštera,…


Jak jsou u nás bohoslužby

Jelikož z diecéze vzešel požadavek v rámci projektu "Bohoslužby ČBK", napsal jsem zhruba, jak u nás organizujeme bohoslužby: Drahotuše, farní kostel sv. Vavřince: Neděle: 7:50 (pravidelně) Pondělí --- Úterý --- Středa: 7:40; 18:30 adorace Čtvrtek:…


Noc kostelů v Drahotuších, Partutovicích a jinde v okrese

Partutovice, farní kostel sv. Mikuláše – „Noc kostelů trochu jinak“ – 6:40 mše svatá; 7:30 Procházka kostelem „Proč tu vlastně máme kostel?“ pro žáky ZŠ Partutovice (Vojta); 15:00 – Putování za pokladem – pro děti ZŠ (a MŠ za doprovodu rodičů); 16…


Poutní ministrantský turnaj ve Slavíči

Před víc jak měsícem dostali ministranti pozvání k turnaji: Jak psáno na plakátku, tak se i uskutečnilo. Bojovalo celkem 7 mužstev, což dalo dohromady trochu víc lidí, než se běžně setkává na děkanátním setkání mládeže (tedy aby bylo jasno, tak 46…


Omluva za nefunkčnost stránek

Momentálně farní stránky, které tak často odkazují na signaly.cz farka jsou z důvodu úprav mimo provoz, proto se musíte spokojit s tímto blogem, který vám zprostředkuje všechny potřebné informace - takže adresa blogu je tato: https://drahministranti…


Dva mudrci z východu


Ministrantský turnaj ve florbale

Opět po několika leté přestávce se sešli ministranti k turnaji ve florbalu v Bělotíně v sobotu 8. března. Hrálo nás 45, ne všichni však byli ministranti, zvláště vítězové měli "ministranty z dovozu". Omlouvám se, že jsem si našel čas napsat toto…


Farní taxík

Při společenském večeru v Hrabůvce jsme si při soutěži farní taxík vyzkoušeli některé farníky. Kdo chcete, můžete si zkusit původní verzi. Správné odpovědi splývají s pozadím. Farní taxík.doc Farní taxík.pdf


Noc kostelů v Partutovicích a Drahotuších 2013

V roce 2013 proběhne Noc kostelů jako v celé ČR v pátek 24.5. Po prvé se zúčastní farnost Partutovice s následujícím programem: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1710&hledejtext=Partutovice&highlight=1 V Drahotuších bude probíhat Noc kostelů…


Společenský večer ve Velké

Již každoroční tradice společenského večera našich farností připadla tentokrát na Velkou a tentokráte byl večer zvonečkový. Každý, kdo měl nějaký viditelný zvoneček, dostal los do tomboly zdarma. Já jsem se jako pravidelně 1x do roka navlékl do…


Kola pro Afriku 2012

Kola pro Afriku Kdo z našich farností by chtěl pomoci třeba tím, že daruje starší kolo? Dobrovolníci zorganizovali sbírku starších jízdních kol, která ani nemusí být funkční (studenti je budou opravovat) a bicykly poté poslouží v Africe, kde mají…


Kalendář děkanátu na rok 2013

kalendar hranice.pdf


Fotoprezentace tábora ve Spálově

Letos jsme společně putovali, jako mnohé tábory, po stopách Cyrila a Metoděje. Tábora bylo 28 dětí a 11 dospělých a Bohu díky se to celkem vydařilo.


Noc kostelů a Infolist k 7. neděli velikonoční

K akci Noc kostelů se letos přidaly z našich farností Drahotuše, farní kostel sv. Vavřince a Potštát, hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Program lze nalézt na www.nockostelu.cz . nebo tady v příloze: Noc kostelů Drahotuše12-1.docx Noc kostelů…


Další misie v našich farnostech

Ve farnosti sv. Vavřince v Drahotuších byly poslední lidové misie v r. 2003. Ještě někde na faře je o nich pozvánka pro farníky. Drahotušský misijní kříž je v chodbě farního kostela a je na něm ještě více letopočtů a to ještě 1938 a 1947. V…


Rok biřmování

Letošní rok přípravy na jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu je zaměřený ke svátosti biřmování. Je to další ze svátostí uvedení do křesťanského života a jsme více pozváni, zvláště my, kteří jsme byli biřmováni k hlubšímu…


Výuka náboženství na ZŠ 2011/2012

Pondělí ZŠ Drahotuše 12:45 1 a 2. tř.; 13:30 4. a 5. tř. ZŠ Partutovice 14:15 (2 skupiny) Úterý ZŠ Drahotuše 7:00 - 6. - 8. tř. Středa ZŠ Loučka 12:45 - do 3. tř. ZŠ Potštát 12:20 - 1. stupeň (2 skupiny); 13:10 - 2. stupeň


Kalendář děkanátu Hranice na r. 2012

Podívejte se: kalendar 2012 hranice.pdf


Rok křtu v Drahotuších a okolí

Každá domácnost našich farností dostala letáček, který je osobní pozvánkou k roku křtu. Rok 2011 je celorepublikově vyhlášen jako rok křtu, proto Vám zvláště nabízíme: * Křest dětí či dospělých. Křest je uvedením do života s Bohem. Tato možnost je…