Opět po několika leté přestávce se sešli ministranti k turnaji ve florbalu v Bělotíně v sobotu 8. března. Hrálo nás 45, ne všichni však byli ministranti, zvláště vítězové měli "ministranty z dovozu".

Omlouvám se, že jsem si našel čas napsat toto krátké zpravodajství až více, než 14 dní potom, psal jsem týden potom, že do neděle, ale nenapsal jsem do které, tak jsem to doplnil až na 4. postní, možná jen pro připomenutí toho turnaje.

Atmosféra byla opravdu sportovní a křesťanská a i chování tomu také tak odpovídalo. Velice krásně se rozdělila mužstva, na několik málo skoro bezbolestných výměn vlastně byla hotová už z přihlášek.

Dál už tu nahraji jen fotky, kterých moc není na to, abych dělal zvláštní album a zároveň přibližují výsledky turnaje.

Cítil jsem, že nám Bůh po celou dobu žehnal a pomohlo nám spoustu dobrých lidí.

Jako správný ministrantský turnaj začal mší svatou v Bělotínském kostele sv. Jiří. Kázání měl otec Stanislav a kázal o Matoušovi, kterého si Pán Ježíš vybral, přestože byl zloděj, podvodník a zrádce, tedy celník. Vybrali byste si do týmu takového hráče?

Při mši sv. zpovídal místní pan farář, P. František Dostál a hlavním celebrantem byl kaplan pro mládež P. Petr Utíkal. Ministrovali ministranti z Jezernice a Loučky, ministranti ze Stříteže se postarali o obětní dary a z Lipníka a Ústí o čtení a přímluvy.

Po mši svaté začal samotný turnaj naproti v tělocvičně ZŠ Bělotín. Ten začal ještě slavnostním nástupem, modlitbou a pokračoval jednotlivými zápasy podle rozpisu, který se tvořil během turnaje. Rozhodčími byli Honza Trpák a Pavel Obořil.

A takto to dopadlo:

Na závěr byl opět slavnostní nástup, vyhlášení výsledků od posledních k prvním, předávání odměn a nakonec nám P. František Dostál, který tuto farnost spravuje z Hustopečí (a jehož dvě družstva obsadila významná umístění) udělil své kněžské požehnání.