Archiv Listopad 2016

Výsledky děkanátního florbalu pro ministranty 19.11. v Soběchlebích

Sešlo se na hru 33 ministrantů, 2 ministranti organizátoři, 1 paní katechetka, spoustu rodičů a prarodičů a 2 kněží. Vytvořilo se 5 mužstev, každé si zahrálo 99 minut hry, vítězové 114. Začali jsme zbožně bohoslužbou slova a skončili taky zbožně…


1. advent 2016-2017

Novější verze Infolistu: 161127.doc 1.čt.: Iz 2,1-5 2.čt.: Řím 13,11-14 Ev.: Mt 24,37-44 Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním,…


Možné materiály k soutěži Bible a my

Okresní kolo soutěže Bible a my bude teď ve středu (24.11.2016). Nejmladší v soutěži se jistě připraví na téma Boží narození. V Biblické zprávě se v podstatě jedná jen o první dvě kapitoly z Matoušova a Lukášova evangelia, což není dlouhé čtení.…


Na Ježíše Krista, Krále

161120.doc Přepis: 1.čt.: 2Sam 5,1-3 2.čt.: Kol 1,12-20 Ev.: Lk 23,35-43 Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,…


33. mezidobní

1.čt.: Mal 3,19-20 2.čt.: 2Sol 3,7-12 Ev.: Lk 21,5-19 Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. Ž 98Přišel…


32. týden z mezidobí

161106.doc Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. 1.čt.: 2Mak 7,1-14 2.čt.: 2Sol 2,16-3,5 Ev.: Lk 20,27-38 Ž 17Až procitnu, Hospodine,…


v listopadu 2016

bohoslužby Drahotuše, Partutovice, Potštát listopad 2016.pdf