Archiv Říjen 2010

30. neděle v mezidobí

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. 1. čtení: Sir 35,15-22; 2. čtení: 2 Tim 4,6-8.16-18; Evang.: Lk 18,9-14 Žl 34 Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.…


29. neděle v mezidobí

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. 1. čtení: Ex 17,8-13; 2. čtení: 2 Tim 3,14 – 4,2; Evangelium: Lk 18,1-8 Žl 121 Pomoc nám…


28. neděle v mezidobí

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Žl 98 Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. 1. čt.: 2Král 5,14-17 2. čt.: 2Tim 2, 8-13 Ev.: Lk 17,11-19 Nedělní téma: Svátost…


27. neděle v mezidobí

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. 1. čt. Hab 1,2-3;2,2-4 2. čt.:2Tim 1,6…