rubrika Drahotuše

Jak jde věž dolů

V Drahotuších bylo třeba již renovovat sanktusník, který navenek vypadal velice dobře, ale ve skutečnosti už držel pohromadě jen tak tak. Práce začaly těsně před poutí na Sv. Annu a na Sv. Dominika, tj. 8.8. 2019 byla věž odřezána a poslána k zemi a…


Noc kostelů 2019 tentokrát v Husově sboru

Můžete průběžně sledovat přímo zde: https://www.nockostelu.cz/kostel/8123/


Nově o farnosti Drahotuše

Farnost sv. Vavřince, Drahotuše Pravidelné bohoslužby Neděle 8:00 pondělí a pátek 18:00; jinak dle týdenního ohlášení vždy aktuálně na webu. Na hřbitově je kaple sv. Anny, kde se koná pravidelně svatoanenská pouť. Obce Velká – kaple Povýšení Sv.…


o drahotušské farnosti

Farnost sv. Vavřince, Drahotuše Vítejte! Pravidelné bohoslužby: Neděle 8:00; pondělí a pátek 17:00; jinak dle týdenního ohlášení. Farářem je zde P. Radomír Šidleja. Více o farnosti více o faře nabídka ubytování Pravidelný Infolist zpravodajství…


4.1. 2015 zemřel P. Josef Husek

Pohřeb bude mít v pátek 9.1. ve 12:00 při mši sv. v klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Třebové. Autobus z Drahotuš, nám. pojede toho dne v 9:45. Životopis P. Josefa Huska (napsal Tomáš Voldán): Narodil se 2. února 1923 ve Starém Městě u…


Průvodce farností Drahotuše po Noci kostelů 2013

Máme za sebou další Noc kostelů. Tentokrát byla po celé drahotušské farnosti, takže tento příspěvek bude mít spoustu pěkných souborů, které si můžou stáhnout jak milovníci historie, tak milovníci modliteb nebo i milovníci cestování, většinou ve…


Živý růženec farnosti Drahotuše

Dnes, 2.2.2013 jsme s bývalým panem farářem v Drahotuších, P. Josefem Vítem Huskem, v Moravské Třebové oslavili jeho životní jubileum - 90 let života. Vypravil se za ním celý autobus poutníků.Paní Anna Pacáková při tom vzpomněla jedné z jeho…


V krátkosti k farnosti Dr.

Fara osídlena kněžími: nám. Osvobození 1, Hranice IV - Drahotuše Farní kostel sv. Vavřince, konsekrován 19.7.1810 Dalši kostely a kaple ve farnosti: Drahotuše, hřbitovní kaple sv. Anny Slavíč, kaple sv. Josefa Milenov, kaple Nanebevzetí Panny Marie…


Historie Drahotuš

Pro Noc kostelů bylo třeba zpracovat historii farního kostela sv. Vavřince v Drahotuších do tří přednášek, z nichž první byla obecně o kostele jako stavbě a druhá o uměleckých dílech farního kostela, třetí byla shrnující. Vzniklo to opravdu narychlo…


16. neděle v mezidobí (200 let od posvěcení kostela v Drahotuších)

0718.doc


Výroční den posvěcení kostela v Drahotuších

Roku 1810 dostali páni faráři decret, že Jejich Milost biskupská jménem Aloisius z Kolovrat, biskup Sarepský a hrabě, prelát a archidiaconus hlavního kostela Holomuckého, vikarius generalis (generální vikář) arcibiskupa a kardinála Antonia Theodora…


Zpravodaj k 200. výročí posvěcení farního kostela v Drahotuších

Výročí kostela.doc


200 let posvěcení kostela

200 LET POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SVATÉHO VAVŘINCE V DRAHOTUŠÍCH (1810 – 2010) Program oslav 17. - 18. července 2010 Sobota 17.7. v 17:00 Začátek výstavy památek kostela v jeho prostorách 18:00 Varhanní koncert v kostele sv. Vavřince Neděle 18.7. v…