Fara osídlena kněžími: nám. Osvobození 1, Hranice IV - Drahotuše


Farní kostel sv. Vavřince, konsekrován 19.7.1810


Dalši kostely a kaple ve farnosti:

Drahotuše, hřbitovní kaple sv. Anny


Slavíč, kaple sv. Josefa


Milenov, kaple Nanebevzetí Panny Marie


Radíkov, kaple sv. Václava


Středolesí, filiální (do nedávna farní) kostel sv. Antonína


Velká, kaple Povýšení Sv. Kříže


Ostatní obce ve farnosti:

Rybáře,


Na Hrázi,


 

Lhotka,


Hrabůvka,


Klokočí.


Počet obyvatel: Drahotuše cca 1500, farnost cca 2500

Farnost se uvádí již v 15. stol., více k historii na jiném místě blogu.

Farnost je sídelní, farářem je P. Radomír Šidleja, kaplanem P. Petr Utíkal. Z této farnosti se dále spravují farnosti Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka a Podhoří.

Pořad bohoslužeb 2012 / 2013

Drahotuše, farní kostel sv. Vavřince: neděle 7:50; pondělí a pátek 17:00 Z / 18:00 L, úterý 7:40 


Boční kaple farního kostela sv. Vavřince v Drahotuších je pravidelně po celý den otevřena k modlitbám v měsíci květnu a říjnu a také 11.2.


Drahotuše, kaple sv. Anny: Poutní mše sv. - neděle k 26.7. v 10:00; dle možností také 26.7.; pravidelně 2.11. večer; v dušičkovém čase v neděli odpoledne dušičková pobožnost


Slavíč, kaple sv. Josefa: mše sv. zpravidla poslední sobotu v měsíci s nedělní platností Z 17:00 / L 18:00. Pouť k 19.3. a 1.5. v neděli v 15:00


Radíkov, kaple sv. Václava: mše sv. zpravidla 3. sobotu v měsíci s nedělní platností Z 17:00 / L 18:00. Pouť o Slavnosti sv. Václava 28.9. v 15:00


Milenov, kaple Nanebevzetí Panny Marie: mše sv. zpravidla 2. sobotu v měsíci s nedělní platností Z 17:00 / L 18:00. Pouť v neděli k 15.8. v 15:00. Májové pobožnosti v květnu v ne, po, st, pá 19:00


Středolesí, filiální kostel sv. Antonína: mše sv. 2. sobotu v měsíci dubnu, květnu, červenci, srpnu, září a říjnu s nedělní platností v 18:00, poutní v neděli k 13.6. v 15:00

Velká, kaple Povýšení Sv. Kříže: mše sv. zpravidla 1. sobotu v měsíci s nedělní platností Z 17:00 / L 18:00. Pouť v neděli k 14.9. v 15:00. Májové pobožnosti každý čt v květnu.


Kromě římsko-katolické farnosti, má zde svou modlitebnu také drahotušská obec církve Československé husitské. Tito mají své bohoslužby 1. a 3. neděli v měsíci v 10:30 v Husově sboru v Drahotuších. Společně slavíme ekumenickou bohoslužbu v čase modliteb za jednotu křesťanů v kostele sv. Vavřince v Drahotuších. Dále v jednotlivých modlitebnách jiných křesťanských církví, církve Českobratrské evangelické a Církve bratrské v Hranicích a kolem sv. Cyrila a Metoděje se společně scházíme v Husově sboru v Drahotuších.


Bývalá farnost Středolesí:

fara: neobydlená, používaná a spravovaná farností Lipník nad Bečvou, možné využití pro skupinky mládeže.


Kostel sv. Antonína, benedikován, viz výše.

Počet obyvatel cca 100

Kurácie byla založena r. 1842. Dříve patřila obec k Drahotuším, pak k Potštátu. Po zrušení farnosti v 90. letech 20. stol. opět přifařena k Drahotuším.