rubrika Infolisty a bohoslužby ve farnostech

Pěší pouť na Sv. Hostýn

https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/09/17/pesi-pout-na-sv-hostyn-2/


Farnosti mají nové stránky a na nich vždy aktuální Infolist

Sledujte: https://www.farnostdrahotuse.cz


Od Nejsvětější Trojice do Posvěcení olomoucké katedrály

https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/06/16/infolist-ze-slavnosti-nejsvetejsi-trojice/Tento Infolist je také na 11. a 12. neděli v mezidobí, kdy o. Radomír je na dovolené.Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem…


Víkend na Nejsvětější Trojici

Nebudu se vůbec rozepisovat, jen dám odkaz na nové stránky, abyste si to mohli přečíst. Program máme nádherně naplněný, však se podívejte na příklad: https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/06/08/pout-v-bonkove/O. Radomír teď cestuje do Švédska na kole…


Přepis Ducha Svatého

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.Ž104 Sešli svého…


Přepis Infolistu 7. velikonoční a pořad bohoslužeb

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi. Ž97 Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. Po 3/6Út 4/6St 5/6Čt 6…


6.neděle velikonoční, poslední v květnu

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě. Ž67 Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ. Po 27/5Út 28/5St 29/5Čt 30/5Pá 31/5So…


Farnost Drahotuše pro Drahotušské novinky a Potštát pro Potštátské listy

Drahotušské novinky vycházejí 2x do roka a Potštátské listy 1x za 2 měsíce Farnost Drahotuše pro Drahotušské novinkyPravidelné bohoslužby, kontaktyMše svaté v kostele sv. Vavřince v Drahotuších jsou každou neděli v 8:00. O dění ve farnosti se…


5. neděle velikonoční - naše farnosti v TV Noe

Všemohoucí, věčný Bože, stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství, ať ti, které jsi obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou a s tvou pomocí přinášejí hojné plody a dosáhnou radostí věčného života. Ž145 Budu tě oslavovat na věky, můj Bože,…


O 4. neděli velikonoční, "Dobrého pastýře" - biřmování v Partutovicích

Ž100 Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy Po 13/5Út 14/5St 15/5Čt 16/5Pá 17/5NE 19/5 Drahotuše18:00---18:30AD---18:00 sobota 18/5Radíkov18:00Drahotuše7:15Partutovice---18:0017:00------TV NOE10:30 Potštát---------17:30------ Dnes:*Najdete-li v Potštátě…


3. setkání se Zmrtvýchvstalým o 3. neděli velikonoční

Po 6/5Út 7/5St 8/5Čt 9/5Pá 10/5So 11/5Ne 12/5Drahotuše18:00---18:30AD---18:00 Milenov18:008:00Partutovice---18:0017:00------11:00Potštát---------11:30AD17:30---Středolesí 18:009:30Dnes: *V Drahotuších a ve střítežském okrsku slaví hasiči svého…


Neděle v oktávu zmrtvýchvstání, 2. velikonoční, Boží milosrdenství

190428.pdf Dnes: *Pán Bůh zaplať za sbírky uvedené v tabulce. *Slavíme mše sv. s dětmi. *Vrcholí novéna k B. milosr-denství, je 2. velik. neděle. *P. Josef Červenka pozval na tuto neděli ke slavení svátku Božího milosrdenství biskupa, Mons. Antonína…


Slavnost Vzkříšení Krista

Dnes (ve dne): Dnes naplno má zaznít Aleluja! Z celého srdce děkujeme všem, kteří se zapojili do slavení velikonočního třídenní. Kéž je na nás, úplně na všech, radost Velikonoc vidět. AťVám Pán odplatí i Vaši štědrost. *Sbírka je tradičně věnována…


Bohoslužby ve Svatém týdnu

Pozor! I oproti ohláškám došlo ke změně. Některé si Pán bere k sobě a jelikož o svatém týdnu je to s pohřebními obřady náročnější, dochází k drobným změnám.


Květná neděle 2019

Velikonoční bohoslužby v diecézi: http://www.ado.cz/obsah/velikonoce-2019 Dnes: * mše sv. začne žehnáním ratolestí vzadu v kostele. *Biřmovanci s rodinami mají společné soustředění na Sv. Hostýně. Mše sv. je v 11:15 *Můžete přinést do obětního…


5. postní neděle jdem půstem dál vesele

190407.pdf Misijní koláč: Drahotuše 7,3; Partutovice 5,3. Za Vaši štědrost Pán Bůh zaplať. Dnes: *Ve farních kostelích je společné udílení svátosti pomazání nemocných. * v roce 1990 byli vysvěceni na biskupy Mons. Jan Graubner a Mons. Josef Hrdlička…


Čtvrtá neděle postní "Laetare!"

Dnes je v Infolistu mnoho tabulek, proto si jej raději stáhněte v pdf. Jinak velká gratulace Drahotušským ministrantům za 2. místo ve florbalovém turnaji v Potštátě, klukům z Potštátu za 3. místo a z Partutovic za 1. místo z druhé strany. Soutěžili…


3. neděle postu

190324-1.pdf Dopis našich biskupů ke dni modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti Drazí bratři a sestry, zítra, v PO 25. 3., oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. Také každého z nás Bůh…


2. postní týden

190317.pdf Dnes: *Jste zváni ke křížovým cestám jako minulou neděli, tj. po mši sv. v Drahotuších, v Partutovicích 9:05 živý růženec a v Potštátě v 10:30. *Nejen Josefy zveme na Sv. Hostýn k pouti mužů. Mohou putovat i ženy. *Sbírka bude věnována na…


Začátek postní doby

Kromě Infolistu, můžete se pomodlit, zvláště drahotuští, křížovou cestu, kterou dnes za dobrého počasí jedeme na kole:O sv. Vavřinci Navíc o. arcibiskup má k nám slovo k postní době, najdete ho na 3. a 4. straně Infolistu: 190310-1.pdf Pořad mší sv.…


Poslední mezidobí před půstem - 8. týden

Od tohoto týdne bude malá změna a to, že Infolist zde budu vkládat ve formátu pdf, který je již běžně užívaný a neměl by být velký problém s jeho otevřením. Je to příprava na naše nové farní stránky, které se již brzy rozjedou. Kdyby měl někdo…


7. v mezidobí s připomínkou partutovských misií

190224.doc V odkazu výše si otevřete word, víc toho z domu nedám, dokonce si to sám ani nepřečtu, protože nemám na počítači ani word, takže zítra obvyklý zbytek. Vojta Dnes již z fary z Drahotuš, textové znění Infolistu: Sbírka na potřeby farnosti:…


Valentýnská oslava o 6. neděli v mezidobí

190217.doc


5.mezidobí2019

190210.doc


4. v mezidobí v den sv. Blažeje

190203.doc Potštátské listy_leden.doc


3. mezidobí a "oblíbené" církevní restituce

190127.doc Dopis poslance Mariána Jurečky, se kterým se obrátil na farnosti k vysvětlení zdanění církevních restitucí: Vážení otcové, bratři v Kristu, výjimečně se na Vás dovoluji obrátit svým dopisem. S ohledem na poslední dny, kdy se v souvislosti…


Začínáme mezidobí - 2. neděle

190120.doc


Slavný křest Ježíše Krista v Jordánu

190113-1.doc


Na Tři krále o krok dále

190106.doc


Poslední 2018

181230.doc


Den před Štědrým dnem, 4. adventní

181223.doc


Gaudete ohlášky 2018

181216.doc


2. adventní týden s oslavou sv. Mikuláše

181209.doc


Vítejte v novém roce k 1. neděli adventní 2018

181202-1.doc


Ježíš Kristus, Král - poslední neděle církevního roku

181125-1.doc


Předposlední týden v mezidobí

181118.doc


32. mezidobní 2018

181111.doc


31. NE v mezidobí

181104.doc


100 let republiky - 30. neděle v mezidobí

181028.doc


29., dnes misijní neděle

181021.doc


28. mezidobní

181014.doc


27. týden v mez.

181007.doc


26. mezidobní

180930.doc Dopis farníkům.doc Dopis drahotušským farníkům k momentální situaci ve farnosti:


25. mezidobní

180923.doc


Nedělní evangelia na kartičkách pro děti

Katechetické centrum ve spolupráci s rodinným centrem Olomoucké arcidiecéze připravilo pro děti na každou neděli kartičky a pro rodiče a katechety metodiku na práci s těmi kartičkami. Nevím, zda metodika je ještě k dostání, ale dá se načíst z…


24. mezidobí

180916-1.doc


23. neděle v mezidobí po farním výletě

O včerejším výletě, kdy zbylo několik volných míst v autobuse, jsme prožili mnoho krásných chvil s Pánem počínaje křížovou cestou na Lulečský vrch přes mši sv. ve Křtinách až k svátostnému požehnání ve Sloupu. Komu se nechtělo, rozhodně zaváhal.…


22. týden v mezidobí - začátek školního roku

Se začátkem školního roku nám začly i jinak nedělní bohoslužby. Farníci si zvykli na první pokus sic nevíme, kolik jich v Potštátě přišlo omylem na 11:00, ale asi nikdo, protože při mši sv. v 7:30 snad nikdo z farníků nechyběl. V Partutovicích…


21. v mezidobí po svátku sv. Bartoloměje

180826.doc


Jen ohlášky na 20. neděli v mezidobí

180819.doc


19. - 21. týden v mezidobí

21. týden už možná bude mít svůj Infolist, ale to není jisté vzhledem ke 14 denní dovolené o. Radomíra, který touto dobou je na trajektu, který je veze na ostrov Korzika. Ve 20. týdnu vyjdou akorát ohlášky pravděpodobně v pátek tohoto týdne. Teď se…


18. týden - s dětmi na táboře

180805.doc


16. a 17. týden v mezidobí

18072229.doc


15. neděle v mezidobí B

180715.doc


Ještě o 14. neděli v mezidobí

180708.doc Petice: PETICE_na_podporu_manzelstvi_bw.pdf Dopis pro rodiče na farní tábor: Dopis rodičům před táborem Spálov2018.doc


Po 13. neděli v mezidobí

180701.doc


Po Sv. Janu Křtiteli

180624.doc


11. mezidobí

180617-1.doc


10. týden v mezidobí

180610.doc


9. neděle velikonoční - Slavnost Božího Těla

9. neděli velikonoční máme na celém světě jen v děkanátu Hranice, takto je zapsána v děkanátním kalendáři. Je to samozřejmě chyba, správně má být v mezidobí. 180603.doc


Slavnost Trojice

180527.doc


Slavnost Ducha Svatého

180520.doc Kromě Infolistu najdete v příloze ještě pastýřský list, novénu k Panně Marii a jako vždy pořad bohoslužeb.


Týden před Sesláním Ducha Svatého

1800513.doc Novéna k Panně Marii Fatimské.doc


6. neděle po oslavách velikonoc

1800506.doc


5. velikonoční nedělní slavnost

180429.doc


Dobrý pastýř 4. velikonoční

180422.doc


list 3. velikonoční B

180415.doc


Neděle v oktávu vzkříšení,2. velikonoční

180408.doc


Ježíš leží v hrobě. Apríl! Právě z mrtvých vstal. Aleluja!

Stáhněte si ve wordu Infolist: 180401.doc Bohoslužby v dubnu: bohoslužby 2018-2.xls


6. postní "Květná"

180325.doc


5. týden v postě

Zde si stáhněte Infolist: 180318.doc


Laetare 4. neděle postní

180311.doc


3. postneděle

Tento si můžete stáhnout: 180304.doc


2. post týden

Toto si můžete stáhnout: 180225.doc


První postní neděle

Tento word si můžete stáhnout: 180218.doc Obrázky níže jsou starší verzí Infolistu.


6. mezidobí, pár dní před půstem

180211.doc


Bohoslužby v únoru 2018

Již delší dobu zde nebyly publikovány rozpisy bohoslužeb. Jelikož mnozí po tom volají a zcela oprávněně, budu opět zveřejňovat měsíční přehled zpravidla na začátku měsíce s tím, že zejm. o slavnostech mohou nastat drobné změny časů i pořádku, pročež…


5. týden o mezidobí

180204.doc Job 7, 1 - 7; 1Kor 9,16-23; Mk 1,29-39 Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou; a protože nemáme oporu jinde, než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. Ž 147Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž…


ze 4. týdne v mezidobí

180128.doc Po 29/1 Út 30/1 St 31/1 Čt 1/2 Pá 2/2 So 3/2 Ne 4/2 Drahotuše 17:00 --- 18:30 AD --- 17:00 Velká 17:00 8:00 Partutovice --- 18:00 --- 17:00 --- --- 9:35 Potštát --- --- 16:00 --- --- --- 11:00 Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 3;…


ze slavnosti 3. neděle v mezidobí

180121.doc Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, Jon 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek. Ž 25Ukaž mi své cesty, Hospodine Po 22/1 Út 23/1 St 24/1 Čt…


2. mezidobí

180114.doc Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi; vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír. 1Sam 3,3-10.19 1Kor 6,13-20 Jan 1,35-42 Ž40Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. Po 15/1 Út 16/1 St 17/1 Čt 18/1 Pá 19…


ze Křtu Páně

180107.doc Iz 55,1-11 1Jan 5,1-9; Mk 1,6-11 Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn,když na něj při křtuvřeceJordánu sestou-pil Duch sv.;dej,ať všichni,které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a…


Svátek Sv. Rodiny a poděkování za uplynulý rok

171231.doc Gn 15, 1-6; 21, 1-3 Žid 11, 8-19; Lk 2, 22-40 Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.…


4. neděle adventní a oktáv Božího narození

už teď zveřejňuji, co je rozepsané - oficiálně nejdříve "na Štěpána" 171224.doc


Gaudete - 3. adventní

171217.doc Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. Lk 1Duch můj plesá v Bohu mém! Po18/12 Út19/12 St20/12 Čt21/12 Pá22/12 So23/12…


2. neděle adventní a celý týden

171210.doc Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: 1.čt.: Iz 40,1-11 2.čt.: 2Petr 3,8-14 Ev.: Mk 1,1-8 nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému…


1.advent2017

171203.doc Infolist farností Drahotuše,Partutovice a Potštát Neděle 3. prosince 2017– 1. adventní, sv. Mikuláš a sv. Barbora 1.čt.: Iz 63,16-64,7 2.čt.: 1Kor 1,3-9 Ev.: Mk 13,33-37 Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a…


Kristus Král a poslední týden církevního roku

171126-1.doc Ez 34,11-17; 1Kor 15,20-28; Mt 25,31-46 Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,poznává tvou slávu,…


33. mezi dobami

171119.doc Př 31,10 a násl.; 1Sol 5, 1-6; Mt 25,14-30 Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. zakopaná…


32. týden mezidobní

Infolist s dodatečnou opravou chyb si můžete klidně pročíst: 171112.doc Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších Mdr 6, 12-16; 1Sol 4,13-18; Mt 25,1-13 překážek…


31. během roku

171105.doc Mal 1,14; 2,2-10; 1Sol 2,7-13 Mt 23,1-12 Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k…


30. týden během roku

171029.doc Ex 22, 20 - 26; 1Sol 1, 5 - 10 Mt 22, 34 - 40 Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. Ž 18 Miluji tě, Hospodine, má sílo. Po30/10 Út31/10 St 1/11…


28. a aktuální 29. neděle v mezidobí - misijní neděle

Navrácen z Lurd a Fatimy zveřejňuji oba listy, které vyšly. Na následující týden je spoustu pozvánek, využijte toho. Neaktuální list: 171015.doc List aktuální: 171022.doc Iz 45,1-6; 1Sol 1,1-5 Mt 22,15-21 Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré…


27. mezidobní list

Dnes ještě se dvěma listy a to je biskupské povzbuzení k volbám a dopis ředitele papežských misijních děl k misijní neděli, který se bude číst příští neděli. Je možné, že příští neděli se na tomto místě Infolist neobjeví, proto si važte toho, že si…


26. neděle z mezidobí

171001-1.doc Dnes *Těšíme se na děti, které prožily Andělský či jiný farní tábor – odpoledne v 15h začínáme od setkání k andělské hře „Drahé duše“ dál až do večera. Přijďte! *Začal měsíc říjen, kdy si více připomínáme modlitbu sv. růžence. Církev ji…


25. týden mezidobí

170924.doc Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 2,9+Velká 1,1; Potštát 4,4; Partutovice 2,4 Dnes: *Děti se jistě těší na speciální mši sv. pro ně, než jim začne náboženství. *Jistě jsou mnozí v olomoucké katedrále za Pannou Marií Fatimskou. Když…


Fotky z Čenstochové

https://baramec.rajce.idnes.cz/Farni_zajezd_Censtochova/


24. týden v mezidobí a Povýšení Sv. Kříže

170917.doc Sir 27,33-28,9; Řím 14,7-9 Mt 18,21-35 Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Ž 103 Hospodin je milosrdný a milostivý Po 18/9 Út…


23.mezidobí

170910.doc Ez 33,7-9 Řím 13,8-10 Mt 18,15-20 Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Ž 95 Kéž byste dnes…


22. neděle mezidobní

170903.doc Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás Jer 20,7-9 Řím 12,1-2 Mt 16,21-27 roste a trvá všechno dobré. Ž63Má duše po tobě žízní,…


21. v mezidobí či sv. Bartoloměj

170827 -1.doc Iz 22,19-23 Řím 11,33-36 Mt 16,13-20 Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá…


o 20. týdnu v mezidobí

Tak již netrpělivě očekáváte Infolist. Konečně zase vyšlo Vaše oblíbené nedělní čtení. 170820.doc Bože,tys připravil všem,kdo tě milují,dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech…


Pořad bohoslužeb v 19. týdnu v mezidobí

Včera - sobota 12.8. 18:00 Středolesí - mše sv. s nedělní platností Dnes - neděle 13.8. 19. neděle v mezidobí 8:00 Drahotuše - Za*i+členy živého růžence 9:35 Partutovice - Za Jaroslava Remeše a * rodinu Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 11:00 Potštát…


Proměnění Páně, sv. Vavřinec, návštěva biskupa, 18. a 19. týden v mezidobí

170806.doc Dan 7,9-14 2Petr 1,16-19 Mt 17,1-9 Bože,tys při slavném proměnění svého Syna v přítomnosti Mojží-še a Eliáše upevnil víru apoštolů a ukázals, co nás čeká, až bude dovršeno naše přijetí za tvé děti;pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a…


17. týden v mezidobí, Antiochia v Potštátě C a beseda s biskupem

1. Akce Antiochie C út 1.8. - Pašeráci - bojová dobrodružná hra; sraz v 18:45 na víceúčelovém hřišti v Potštátě čt 3.8. - Divadlo a táborák - začátek v 18:00 na potštátském náměstí 2. Beseda s biskupem https://www.signaly.cz/beseda-s-biskupem 3.…


Posvěcení kostela - sv. Anna - sv. Marie Magdalena a jinak 16. v mezidobí

170723.doc Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání. Tento list Vás naplní inspirativními žalmy a historií. Sice je 16. neděle v mezidobí…


15. v mezidobí a drahotušské výročí posvěcení

170716.doc Ž 65Semeno padlo na dob- rou půdu a přineslo užitek Po 17/7 Út 18/7 St 19/7 Čt 20/7 Pá 21/7 So 22/7 Ne 23/7 Drahotuše --- --- --- --- 18:15 Radíkov 18:00 Sv. Anna 10:00 Partutovice 18:00 --- --- 18:00 --- --- 8:30 Potštát 7:00 7:00? 17:15…


13. v mezidobí a první sv. přijímání

170702.doc Út 4/7 St 5/7 Ne 9/7 So 15/7 Ne 16/7 Drahotuše +14:30 18:00 8:00 Út 11/7 7:40; Pá 14/7 18:00 Milenov 18:00 8:00 Partutovice --- 8:30 9:35 Po 10/7 18:00 Středolesí 18:00 9:35 Potštát --- 7:15 11:00 Dle Antiochie 11:00 Na potřeby farnosti…


12. mezidobí a Jan Křtitel

170625.doc *Mše sv. budou zaměřeny pro děti. *bude obvyklá sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. *opět nebude mše sv. v Potštátě, nýbrž na pouti k J.Křtiteli v Lipné, v 11h Ž 138Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně *Spolek…


Slavnost Božího Těla a 11. týden v mezidobí

170618.doc Dt 8, 2-3.14-16 1Kor 10,16-17 Jan 6,51-58 Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela…


Nejsvětější Trojice - Boží Tělo

170611.doc Ex 34,4-9 2Kor 13,11-13 Jan 3,16-18 Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu…


Seslání DS

170604-1.doc Sk 2,1-11 1Kor 12, 3-13 Jan 20,19-23 Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku,…


Noc kostelů v Drahotuších 9.6. 2017

náš kostel na Nockostelu.cz Drahotuše, kostel sv. Vavřince 17:00 17:40 Mše svatá 18:00 18:30 Noemova Archa Divadélko v podání našich nejmenších 18:00 20:00 Možnost prohlídky věže a zvonů Kolik má kostel zvonů? Kolik schodů vede nahoru ke zvonům? -…


7. velikonoční týden

170528.doc Sk 1,12-14 1Petr 4,13-16 Jan 17,1-11 Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi. Ž 27Věřím,že uvidím blaho…


6. velikonoční týden

170521.doc Sk 8,5-17 1Petr 3,15-18 Jan 14,15-21 Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě. Ž 66Jásejte Bohu všechny země! Po 22/5 Út 23/5 St…


ohlášky pro 5. neděli velikonoční

Ohlášky pro neděli 14. května 2017 ve farnosti Drahotuše, obec středolesí, mše sv. SO 18:00 *Slavíme předvečer 5. neděle velikonoční. *Zítra je svátek všech matek. Nezapomeňme na naše maminky obdařit je vhodným dárkem. Začíná tak týden pro rodinu,…


ohlášky pro 4. neděli velikonoční

Tentokrát nevyjde Infolist, jak již bylo řečeno. Ohlášky zveřejňuji již dnes. Pokud chcete, napište mi připomínky, rád to opravím. Omlouvám se za příp. pravopisné chyby - nemám při sobě Pravidla českého pravopisu. Ohlášky pro neděli 7. května 2017…


3.-5. velikonoční neděle

170430-0520.doc Modlitby a texty jsou uvedeny pouze pro 3. neděli velikonoční. Sk 2,14.22-28 1Petr 1,17-21 Lk 24,13-35 Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá,…


2. neděle ve velikonočním oktávu

170423.doc Infolist 23. dubna 2017– 2. neděle velikonoční farností Drahotuše,Partutovice a Potštát Sk 2,42-47 1Petr 1,3-9 J 20,19-31 Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě:opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať…


Veselý a požehnaný Boží hod Velikonoční

170416.doc Dnes je součástí i krátký list otce arcibiskupa k Velikonocům a pozvání na Antiochii a farní tábor. Zatím se jedná o provizorní vydání z Bílé soboty před polednem. www.antiochia.cz Sk 10,34-43 Kol 3,1-4 Jan 20,1-9 Bože, tvůj jednorozený…


neděle zvaná květná

170409.doc Mt 21, 1-11 Iz 50, 4-7 Flp 2,6-11 Mt 26,14-27,66 Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna…


5. neděle o postu a pořad bohoslužeb s výhledem na 2 měsíce

170402.doc duben, květen 2017.pdf Ez 37, 12-14 Řím 8,8-11 Jan 11,1-45 9,1144141 Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce. Ž 130U…


4. v půstu "Laetare"

170326.doc Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 4,1; Partutovice 3,9; Potštát 5,4 Dnes: *Je 4. neděle postní, zvaná Laetare, tedy „veselme se!“ Nedivte se, vidíte-li na oltáři květiny a pana faráře v růžovém ornátu. Právě jsme překročili polovinu…


3. neděle v postě

170319.doc Ex 17, 3-7 Řím 5,1-8 Jan 4,5-42 Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás…


2. postní neděle 2017

170312.doc Gn 12, 1-4 2Tim 1,8-10 Mt 17,1-9 Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu. Ž 33Ať spočine…


1. postní neděle 2017

170305.doc Gn 2, 7-9. 3, 1-7; Řím 5, 12-19; Mt 4,1-11 Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; prosíme tě,ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále…


Bohoslužby v březnu a na začátku dubna a přístup do kostelů a kaplí

Je to na celý měsíc, tak počítejme s možnými změnami. Aktuální jsou vždycky v každotýdenních Infolistech. bohoslužby 2016.xls Pro ČBK jsme museli ještě exkluzivně napsat za každou farnost název kostela, kaple, počet míst k sezení a stání, konání…


8. v mezidobí před postem

170226.doc Iz 49, 14-15; 1 Kor 4, 1-5; Mt 6, 24-34 Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem a veď ho po správných cestách, aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání. Ž 62 V Bohu jen odpočívej, duše má. Po 27/2 Út 28/2 St 29/2 Čt2…


7. neděle o mezidobí

170219.doc Na 3. straně Infolistu si můžete přečíst závěry 5. arcidiecézního fóra mládeže, které proběhlo o minulém víkendu na Velehradě. Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 3,6; Partutovice 3,7; Potštát 3,4 Dnes: *Sbírka je věnována na aktivity…


6. týden v mezidobí

170212.doc Dnes: *Sbírka je věnována na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať. * Další děti, které se připravují k prvnímu sv. přijímání, budou představeny v Drahotuších * Díky farníkům, kteří připravili Lurdskou kapli v Drahotuších i oltář sv. Valentina…


5. neděle mezidobní

170205.doc Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou; a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost,chraň nás stále svou mocí Iz 58, 7-10 1Kor 2,1-5 Mt 5,13-16 Ž 112Spravedlivý září v temnotách jako světlo. Po 6/2 Út 7…


Bohoslužby v únoru 2017

únor2017.pdf


4. neděle z mezidobí

170129.doc Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Sof 2,3. 3,12-13; 1Kor 1,26-31 Evangelium: Mt 5,1-12 Ž 146Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je…


3.v mezidobí a výsledky Tříkrálové sbírky

170122-1.doc tříkrálová sbírka Drahotuše 2017.xls


z 2. neděle o mezidobí

170115-1.doc Dnes: *Koná se sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. *Děkujeme všem Třem králům za koledování. Kolik se vybralo o Tříkrálové sbírce se, jako obvykle, dozvíme až po sečtení. Na tři krále také čekají náležité odměny …


Svátek Křtu Páně 2017

170108.doc Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha svatého,…


Bohoslužby v lednu 2017

Zveřejňuji plán bohoslužeb v našich farnostech na tento měsíc: leden 2017.pdf


O slavnosti Matky Boží, Panny Marie

170101.doc 1.čt.: Nm 6,22-27 2.čt.: Gal 4,4-7 Ev.: Lk 2,16-21 Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii za Matku Spasitele lidského pokolení; dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života, stále se za nás u něho přimlouvá. Ž 67Bože,…


Slavnostní k Narození Páně

Jelikož nebudu přítomen, přijedu až po svátcích, zveřejňuji naprosto neoficiální verzi Infolistu, abych ji potom (jak se doma dostanu k internetu) vyměnil za oficiální. 161225-1.doc Onu neoficiální verzi pro jistotu ponechám, neboť doma mi nefunguje…


Stránka Drahotušských novinek

3. stránka Drahotušských novinek obsahuje v podstatě celý pastorační plán na tento církevní rok. Kdo nejste z Drahotuš, můžete se podívat na osminu Drahotušských novinek zde:


4. adventní týden

161218.doc Pořad vánočních bohoslužeb v děkanátě: dekanat_hranice.doc 1.čt.: Iz 7,10-14 2.čt.: Řím 1,1-7 Ev.: Mt 1,18-24 Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás…


3. radostný adventní týden

161211.doc Infolist 11. prosince 2016 – 3. neděle adventní farností Drahotuše,Partutovice a Potštát 1.čt.: Iz 35,1-10 2.čt.: Jak 5,7-10 Ev.: Mt 11,2-11 Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost…


Prosincové bohoslužby na drahotušsku

Prosinec 2016.pdf


2. advent a Mikuláš

Obvyklá dávka informací jako už poslední dobou již v sobotu večer: 161204.doc Hlavně pozvánka na mikulášské hody do Partutovic či svatobarborské Na Padesáti Lánech. Komu se nechce otvírat soubor, zde je přepis informací: 1.čt.: Iz 11,1-10 2.čt.: Řím…


Výsledky děkanátního florbalu pro ministranty 19.11. v Soběchlebích

Sešlo se na hru 33 ministrantů, 2 ministranti organizátoři, 1 paní katechetka, spoustu rodičů a prarodičů a 2 kněží. Vytvořilo se 5 mužstev, každé si zahrálo 99 minut hry, vítězové 114. Začali jsme zbožně bohoslužbou slova a skončili taky zbožně…


1. advent 2016-2017

Novější verze Infolistu: 161127.doc 1.čt.: Iz 2,1-5 2.čt.: Řím 13,11-14 Ev.: Mt 24,37-44 Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním,…


Na Ježíše Krista, Krále

161120.doc Přepis: 1.čt.: 2Sam 5,1-3 2.čt.: Kol 1,12-20 Ev.: Lk 23,35-43 Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,…


33. mezidobní

1.čt.: Mal 3,19-20 2.čt.: 2Sol 3,7-12 Ev.: Lk 21,5-19 Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. Ž 98Přišel…


32. týden z mezidobí

161106.doc Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. 1.čt.: 2Mak 7,1-14 2.čt.: 2Sol 2,16-3,5 Ev.: Lk 20,27-38 Ž 17Až procitnu, Hospodine,…


v listopadu 2016

bohoslužby Drahotuše, Partutovice, Potštát listopad 2016.pdf


31. týden o mezidobí

161030.doc Sbírka na Svět. misie:Partutovice 4,7; Drahotuše 7,5; Potštát 4k. Všem Pán Bůh zaplať Dnes: *Pokud jste našli zamčený kostel,vězte, že mše sv.není zrušena,ale byl posunut čas. *V Potštátě stojíte-li před farním kostelem, vyběhněte kopeček…


Zprávy z misijní neděle

161023.doc A ještě přepis informací: Ž 34Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Po 24/10 Út 25/10 St 26/10 Čt 27/10 Pá 28/10 So 29/10 Ne 30/10 Drahotuše --- --- 18:30Adorace --- 18:00 Slavíč 18:00 7:50 Partutovice 18:00 6:40 --- --- --- 9:30 Potštát…


29. týden o mezidobí

161016.doc Přepis: Ž 121Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi Po17/10 Út18/10 St19/10 Čt20/10 Pá21/10 So 22/10 Ne23/10 Drahotuše --- --- 18:00 7:40 18:00 Radíkov 18:00 7:50 Partutovice 18:00 6:40 --- --- --- --- 9:30 Potštát --- --…


v 28. týdnu v mezidobí

161009.doc 1. čt.: 2Král 5,14-17 2.čt.: 2Tim 2,8-13 Ev.: Lk 17,11-19 Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Ž 98Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů Po10/10 Út11/10…


Bohoslužby v říjnu 2016

říjen 2016.pdf


z 27. mezidobí

161002.doc Dnes k nám před volbami promlouvá v rámci ohlášek i otec arcibiskup Jan Pastýřský list k volbám 2016 Drazí bratři a sestry, vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zas…


26. týden o mezidobí

160925.doc Přepis: Sbírka na opravy: Drahotuše 3,6; Partutovice 1,6; Potštát 3,6 Změny ve mší sv. ve všední dny – s platností od 3.10. Vzhledem ke změnám ve výuce náboženství, možnostem kněze a také zájmem o účast na všednodenních bohoslužbách,…


z 25. týdne v mezidobí

160918.doc Přepis: Ž 113Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. Po19/9 Út20/9 St 21/9 Čt 22/9 Pá 23/9 So 24/9 Ne 25/9 Drahotuše 18:00 7:40 18:30 ador. --- 18:00 Slavíč 18:00 7:50 Partutovice --- --- --- 18:30 18:30 --- 9:30 Potštát --- --- 17:00 …


24. neděle mezi dobami

160911.doc Přepis: Ž 51 Vstanu a půjdu k svému otci. Po12/9 Út13/9 St 14/9 Čt 15/9 Pá 16/9 So 17/9 Ne 18/9 Drahotuše 18:00 7:40 18:30 ador. --- 18:00 Středolesí 18:00 Dr. 7:50 Velká 15:00 Partutovice --- --- --- 16:30 6:40 --- 9:30 Potštát --- ---…


23. o mezidobí

160904.doc Přepis: Po 5/9 Út 6/9 St 7/9 Čt 8/9 Pá 9/9 So 10/9 Ne 11/9 Drahotuše 18:00 7:40 18:30 ador. --- 18:00 Krakow 7:50 Partutovice --- Hranice 17:30 --- 16:30 16:30 18:30 Spálov PM 10:30 Potštát --- 17:00 --- --- --- 17:00 Dnes: *Školáci…


Rozpis bohoslužeb září 2016

srpen 2016 -1.xls soubor se sice jmenuje srpen, nicméně další záložka je zákonitě září.


22. mezi dobami

160828.doc Po 29/8 Út 30/8 St 31/8 Čt 1/9 Pá 2/9 So 3/9 Ne 4/9 Drahotuše 18:00 --- 18:30 ador. --- 18:00 Milenov 19:00 7:50 Partutovice --- 16:00 --- --- --- --- 11:00 Potštát --- --- 16:15 --- --- --- 9:30 Sbírky na potřeby farnosti Drahotuše 3,5;…


Provizorní ohlášky o 21. neděli v mezidobí

Platí informace zveřejněné v minilém Infolistu. Příští vyjde až příští neděli. Toto vychází jen pro připomenutí. Dnes 21.8.: *Sbírka bude věnována na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. * Iz 66, 18-21; Žid 12,5-13; Lk 13, 22-30 Ž 117Jděte…


20. v mezidobí s Nanebevzetím Panny Marie a 21. se sv. Bartolomějem

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie tuto neděli slaví pouze kostely s tímto tytulem. Infolist tento týden je i na příští neděli a stejně tak i pořad bohoslužeb: 160814.doc 160814.pdf Ž 40 Hospodine, na pomoc mi pospěš! Všemohoucí, věčný Bože, tys nám…


19. mezidobí se sv. Vavřincem

160807.doc


18. mezidobí

160731-1.doc


bohoslužby v srpnu

srpen 2016.xls


17. mezidobí

160724-1.doc


16 mezidobí

160717.doc


15. v mezidobí

160710.doc


14. mrzidobí

160703-1.doc


Bohoslužby o prázdninách 2016

Prázdninové bohoslužby ve farnostech Drahotuše.doc Prázdninové bohoslužby ve farnostech Drahotuše.pdf


13. mezidobí

160626.doc


12. mezidobí

160619.doc


11. z mezidobí

160612.doc


10. neděle z mezidobí

160605-1.doc


Ke slavnosti Božího Těla

160529.doc


Na Nejsvětější Trojici

160522.doc


Ke slavnosti Svatého Ducha

V katedrále v Hradci Králové je to určitě největší slavnost na světě, protože, jak říkal + Mons. Karel Otčenášek, je to jediná katedrála Ducha Svatého na světě. V Olomouci mají biřmování a ty farní záležitosti a mnohé jiné se dočtete zde: 160515.doc


Neděle po Nanebevstoupení Páně

160508-1.doc


6. neděle po velikonocích

Mimochodem, pravoslavní na Ukrajině slaví teprve Velikonoce. Možná proto tak dlouho slavíme, abychom mohli slavit společně alespoň chvíli. 160501.doc


5. neděle letošních velikonoc

160424.doc


Pořad bohoslužeb do června 2016

Ve farnosti Drahotuše (květen): Bohoslužby Drahotuše 2016.xls Také v Potštátě a Partutovicích (do června - úmysly mší sv. v Partutovicích v příštím týdnu): květen, červen 2016.xls


neděle"Dobrého Pastýře" - 4. velikonoční

160417-1.doc


3. týden velikonočního času

160410.doc Přihláška na tábor2016.pdf


Drahotušský bohoslužebný měsíčník - duben 2016

Bohoslužby Drahotuše 2016.xls


2. velikonoční - Božího milosrdenství

160403-1.doc


Slavnost Zmrtvýchvstání

Dnes po stažení si pod Infolistem opět můžete přečíst pastýřský list otce arcibiskupa. 160327-1.doc Nemocní (nicméně zdravým to také neuškodí) si mohou přečíst poselství nemocným od našeho arcibiskupa Jana, biskupa Josefa a P. Bohumíra Vitáska…


Neděle květná

160320-1.doc


o 5. postní neděli

160310.doc


Bohoslužby v březnu a dubnu

březen,duben 2016.xls Bohoslužby Drahotuše 2016.xls


4. neděle v postě

160306-1.doc


3. neděle postní (28.2.16)

Pod Infolistem: dopis otce arcibiskupa s pozváním na Světové setkání mládeže 160228.doc


2. neděle o letošním postu

160221 (1).doc


1. neděle svatopostní

Povšimněte si také pastýřského listu. 160214.doc


Poslední neděle před půstem

160207.doc


Bohoslužby v únoru a začátkem března

únor 2016.xls Bohoslužby Drahotuše 2016.xls


4. neděle liturgického mezidobí

160131.doc


z 3. neděle v mezidobí

160124.doc


o 2. mezidobní neděli

Na společenském večeru jsme si docela užili, díky všem, co se o to zasloužili, více poděkování v Infolistě. Také díky všem koledníkům tříkrálové sbírky a jelikož Charita Hranice má už všechny pokladničky spočítané, je v Infolistu i tabulka štědrosti…


o Křtu Páně 2016

160110.doc


Bohoslužby v lednu a únoru 2016 Drahotuše, Partutovice, Potštát

V Drahotuších jsou již rozepsány bohoslužby na celé dva měsíce a i s volnými úmysly budou vyvěšeny na nástěnce v kostele. Bohoslužby Drahotuše 2016.xls Týdenní rozpis pro Drahotuše, Partutovice a Potštát: leden-únor 2016.xls


1. neděle v novém roce

S Novým rokem jsme Infolist zkrátili o 3 farnosti z Jezernicka, které si budou vydávat svůj měsíčník. Pokud ho poskytnou, tak tu na blogu bude. Pokud ne, zůstane jim. Každopádně přes 10 let si jej četli a chtěli jej mít, takže o to čtenější bude…


Svátek sv. Rodiny a vánoční oktáv

Dnes i s pastýřským listem otce arcibiskupa 151227.doc


4. neděle v adventu

151220.doc O vánočních bohoslužbách se můžete více informovat v tomto odkazu: http://www.ado.cz/obsah/vanoce-2015


Gaudete 2015

151213.doc Vánoční pořad bohoslužeb: Vanoce_2015 Drahotuše a okolí.xls


Drahotušské novinky č.27 - zima 2015, str. 5-6

O dění ve farnosti pro obyvatele Drahotuš vyšla v aktuálních Drahotušských novinkách celá dvoustrana textu, kde je v podstatě celý pastorační plán. Zde zveřejňuji originál, který putoval v poslední verzi do redakce: Farnost Drahotuše pro Drahotušské…


2.advent 2015

151206a.doc


1.advent2015

Dnes také pastýřský list otce arcibiskupa Jana - od str. 3 151129.doc Pořad bohoslužeb na následující měsíc prosinec2015.xls


Kristus Král a 34. týden

151122.doc


33. mezidobí

151115.doc


32. mezidobí

151108.doc


Ze slavnosti Všech svatých

151101.doc


30. mezidobí

151025.doc


29. mezidobí

151018.doc


28. mezidobí

151011.doc


pořad bohoslužeb na říjen

říjen2015.xls


27. mezidobní

151004.doc


26. mezidobí

150927.doc


25. týden z mezidobí

Dnes je přímo součástí IL také pozvání našich biskupů na národní eucharistický kongres. 150920.doc


24. mezidobní týden

150913a.doc


23. mezidobní týden

150906.doc


22. týden mezidobí

150830.doc


21. týden mezidobí

150823-1.doc


20. neděle v mezidobí a minulé

Minulý Infolist: 150802.doc Aktuální: 150816.doc


17. v mezidobí, sv. Anna

Teď už je správný. 150726.doc


o 16. neděli v mezidobí

150719.doc


z 15. neděle v mezidobí

150712.doc


Cyrilometodějská slavnost a ohlášky k ní

150705.doc


První sv. přijímání o 13. neděli v mezidobí

150628.doc


ze 12. neděle v mezidobí

V tištěné podobě Infolistu se nenechte zmást starým datumem. Občas se to stane, že se zapomene přepsat. Tady je to už vpořádku. 150621.doc bohoslužby červen-ec 2015.xls


11. týden v mezidobí

Dnes i s pastýřským listem 150614-1.doc


o Božím Těle

150607.doc


Ke slavnosti Nejsvětější Trojice

150531.doc


k slavnosti Seslání DS

150524.doc


o 7. neděli velikonoční

150517.doc


o 6. velikonoční neděli

150510.doc


z 5. velikonoční neděle

V Drahotuších v těchto chvílích slaví hasiči sv. Floriána, za chvíli ho oslaví v Olšovci a ve Slavíči je dnes v 15h mše sv. ke cti sv. Josefa. Pastýřský list s třemi pozvánkami je tentokrát součástí Infolistu. 150503.doc


o 4. neděli velikonoční

150426.doc


o 3. neděli velikonoční

150419.doc


o 2. velikonoční neděli

150412.doc


o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, Božím hodu velikonočním

Dnes také pastýřský list pod Infolistem 150405.doc


z Květné neděle

150329.doc


o 5. neděli postní

150322.doc


Ze 4. neděle postní

150315.doc Dnes tedy i delší ministrantské okénko - výsledky florbalového děkanátního ministrantského turnaje v Hustopečích nad Bečvou. Další pozvánka je na farní den do Partutovic, kde si na otevřeném hřišti ministranti zahrají plnou florbalovou…


ze 3. neděle postní

150308a.doc


z 2. neděle postní

150229.doc


Pastýřský list otce arcibiskupa Jana k době postní 2015

Pastýřský list otce arcibiskupa Jana k 1. neděli postní Drazí bratři a sestry, do doby postní jsme vstoupili s pohledem na Pána Ježíše, který prožil čtyřicet dní na poušti, vítězně zvládal pokušení a pak začal hlásat Boží evangelium: Naplnil se čas…


1. neděle v postu

150222.doc


z 6. neděle v mezidobí

150215.doc Stala se taková drobná věc, že se technickým nedopatřením neuložil hotový soubor Infolistů, proto zde dám scan aktuální verze:


na 5. neděli v mezidobí

150208.doc


4. neděle o mezidobí

150201.doc


o 3. neděli v mezidobí

150125.doc


o 2. neděli v mezidobí

150118.doc


o Svátku Křtu Páně

150111.doc


o 2. neděli po Narození Páně nebo Zjevení Páně

Liturgie dovoluje přeložit svátek Zjevení Páně právě na dnešní den. Ve farnostech, které budou mít mši sv. v předvečer nebo o slavnosti Zjevení Páně (pondělí, úterý) dnes slaví 2. neděli po Narození Páně (Drahotuše, Jezernice, Podhoří) a v ostatních…


o Svaté Rodině

141228.doc


o 4. neděli adventní

141214 (Automaticky uloženo).doc


o 3. neděli adventní

141214.doc


o 2. neděli adventní

Dnes pouze ve wordu jelikož se měnil na faře počítač a ještě není všechno nainstalované. 141207.doc


o 1. neděli adventní

Dnes i s pastýřským listem pod Infolisty a také pořadem bohoslužeb na další měsíc 141130.doc 141130.pdf Bohoslužby13.xls


o Slavnosti Krista Krále

141123.pdf 141123.doc


o 33. týdnu v mezidobí

141116.doc 141116.pdf


V týdnu od svátku Posvěcení lateránské baziliky

141109.pdf 141109.doc


Vzpomínka na všechny věrné zemřelé a dušičkový týden

141102.pdf 141102.doc


o 30. neděli v mezidobí

Dnes také pod tyráží dopis našich českých a moravských biskupů k stupňujícímu se násilí na křesťanech v zemích, kde jsou pronásledováni. 141026.pdf 141026.doc


z 29. neděle v mezidobí

141019.doc Dnes také s dopisem národního ředitele Papežského misijního díla, P. Jiřího Šlégra 141019.pdf


z 28. neděle v mezidobí

141012.pdf


z 27. neděle v mezidobí

141005.pdf


O slavnosti sv. Václava

140928.pdf


z 25. neděle v mezidobí

140921-1.doc 140921-1.pdf


O svátku Povýšení Sv. Kříže

Dnes bude Infolist mírně odlišný od tištěného, protože v tištěném se objevila drobná chyba, což se občas stává. Budete-li mít oba pohromadě, zjistíte, že jde jen o jedno důležité sousloví. Jako útěchu máte pod Infolistem dnešní pastýřský list otce…


23. týden v mezidobí

Dnes je toho trochu více. Neuvědomil jsem si, že jsem ještě nepřidal pořad bohoslužeb na příští měsíc. Tak alespoň dodatečně. Bohoslužby13.xls 140907.doc 140907.pdf


22. týden v mezidobí

Dnes i s pastýřským listem otce arcibiskupa Jana. 140831.pdf


20. a 21. týden v mezidobí

140817.pdf


18. a 19. týden v mezidobí

Na Antiochii se mi podařilo dostat se k internetu a otec Radomír mi poslal Infolisty, tak alespoň teď je máte zde, ovšem ve formátu word, protože na osobním počítači nemám možnost převádět na pdf. 140803b.doc


17. neděle v mezidobí (někde sv. Jáchym a Anna)

Tento Infolist je poslední před mou dovolenou na Antiochii a farním táboře. Všechny další, které vyjdou do 24.8. nevím, zda budu moci sem vložit, jelikož také nevím, zda se v té době dostanu někde k internetu. 140727.pdf


16. mezidobní neděle

140720.pdf


15. mezidobní týden

140713.pdf


14.týden v mezidobí (6.7.14)

140706.doc 140706.pdf


Bohoslužby o prázdninách 2014

Bohoslužby13.xls


Sv. Petr a Pavel, apoštolové

140629.pdf


Slavnost Božího Těla a 12. týden v mezidobí

140622.pdf


Slavnost Nejsvětější Trojice a 11. týden v mezidobí

140615.pdf


Ducha Svatého (8.6.14)

Dnes s výzvou papeže Františka k modlitbě za dar míru a také s pastýřským listem otce arcibiskupa Jana k rodinám. 1400608.pdf


7. velikonoční neděle

1400601.pdf


6. neděle velikonoční (25.5.14)

140525.pdf


5. velikonoční neděle

A dnes i výrazné pozvání na farní den do Partutovic a příští týden farní odveta v Drahotuších. 140518.pdf


Neděle 4. velikonoční - Dobrého pastýře

140511.pdf


3. velikonoční týden

140504.pdf


2. neděle velikonoční, Božího milosrdenství

140427.pdf


Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční

Dnes i s pastýřským listem otce arcibiskupa Jana 140420.pdf


Květná neděle (13.4.14)

140413.pdf


5. postní neděle

140406.pdf


"Laetare" 4. postní

140330.pdf


2. a 3. neděle postní

Ještě dlužím povídání o ministrantském turnaji ve florbale v Bělotíně. Pokusím se tento dluh zplatit do neděle, takže po delší době na tomto blogu najdete teké něco sportovního. Infolist bude kvůli dovolené otce Radomíra i Petra za dvě neděle a byl…


1. v postě

140309.pdf


8. mezidobní neděle

140302.pdf


7. mezidobní neděle

Po společenském večeru farnosti, z něhož foto, možná i video rád zveřejním (ale teď to po mě nechtějte) se zde s mírným zpožděním objeví i tradiční infolist. Pod Infolistem tam bude rozhovor s biskupy při návštěvě ad limina apostolorum. 140223 -1.pdf


6. mezidobní neděle

140216.pdf


5. mezidobní neděle

140209.pdf


Uvedení Páně do chrámu

140202.pdf


3. mezidobní neděle

140126.pdf


2. mezidobní neděle

DSP140119.pdf Pardon, to je jiný zpravodaj. 140119.pdf


Svátek Křtu Páně (12.1.14)

140112.pdf


2. neděle po Narození Páně + Zjevení Páně

Pod Infolisty je měsíční program Centra pro rodinu Jitřenka Hranice. 140105.pdf


Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

131229.pdf


4. adventní týden a Slavnost Narození Páně

Tradiční příloha přichází až na Sv. Jana: 131222.pdf 4. neděle adventní, farnostem Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka u Lipníka nad Bečvou a Podhoří Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali…


3. týden adventní (15.12.13)

V tomto Infolistu je také pořad o Vánocích a Vánoční svatá zpověď v našich farnostech. 131215.pdf


2. adventní týden

131208.pdf


1. adventní týden

Tentokrát i s pastýřským listem. 131201.pdf


Slavnost Krista Krále (24.11.13)

131124.pdf


33. týden v mezidobí (17.11.13)

131117.pdf


32. týden v mezidobí (10.11.13)

131110.pdf


31. týden v mezidobí, hody k sv. Karlovi

131103.pdf


30. týden v mezidobí

131027.pdf


29. týden v mezidobí - misijní neděle

131020.pdf


28. týden v mezidobí - poděkování za úrodu - hody

Pod Infolistem si můžete přečíst také dopis Národního ředitele PMD, P. Jiřího Šlégra k příští, misijní, neděli. 131013.pdf


27. týden v mezidobí (6.10.13)

Dnes i s pastýřským listem k volbám 131006.pdf


26. týden v mezidobí (29.9.13)

130929.pdf


25. týden v mezidobí (22.9.13)

130922.pdf


24. týden v mezidobí (15.9.13)

S mírným zpožděním i díky opravě Signálů 130915.pdf


23. týden v mezidobí (8.9.13)

130908.pdf


22. neděle v mezidobí a biřmování

Tak v září už normální Infolisty: 130901.pdf


Již hotový informační čtyřlístek končí 21. nedělí v mezidobí

Na jeho konci jsou ty nejaktuálnější zprávy: 1308-04-18-25.pdf


Již dlouho nebyl Infolist - 18.8. - 20. v mez.

1308-04-18-25.pdf


Informační čtyřlístek

Jelikož zítra odjíždím na dovolenou a nejsem si jist, zda se dostanu k internetu, abych mohl vyvěsit tradiční Infolisty, vyvěšuji zde Informační čtyřlístek bez církevního schválení, nicméně potřebné informace pro život farnosti obsahuje a co se…


17. neděle v liturgickém mezidobí

Dnešní Infolist bude poněkud svatoanenský a pracovní. Svatoanenský proto, že v Drahotuších slaví svou pouť a pracovní proto, že je hodně o tom, co se zrovna dělá na našich kostelích a kaplích a na hřbitově v Partutovicích. Čtěte dál: 130728.pdf


16. týden v mezidobí (21.7.13)

V Boškově slaví Máří Magdalenu a v Partutovicích výročí posvěcení kostela. Mše svaté na těchto místech jsou dnes 21.7. v 11:00. 130721.pdf


konec 15. týdne v mezidobí

Po dovolené s ministranty Olomoucké arcidiecéze v Jižních Čechách konečně vkládám dlužný Infolist 130714.pdf


končící 15. týden v mezidobí

Omlouvám se těm, kteří pravidelně sledují zpravodajství drahotušských farností, že následující číslo Infolistu vychází až teď. Je to v důsledku dovolené a nemožnosti připojit se k internetu. Prožil jsem krásný ministrantský putovní tábor, o němž…


Prázdninový pořad bohoslužeb

To, co zde bude zveřejněno je předběžný program bohoslužeb. Ten může být ovlivněn zvláště ve všední dny ještě např. pohřby. ve Wordu:Pořad bohoslužeb o prázdninách 2013.doc v Excelu i s úmysly mší svatých: Bohoslužby13.xls a ve formátu pdf: Pořad…


14. týden v mezidobí (7.7.13)

Kromě obvyklého informačního listu zde najdete i předběžný rozpis bohoslužeb na letošní prázdniny. 130707.doc Bohoslužby13.xls


13. neděle v mezidobí, výročí posvěcení katedrály

Dnes je významné výročí posvěcení olomoucké katedrály, na který se v listech trochu pozapomnělo, tak vzpomeňme alespoň v modlitbě na svůj mateřský chrám, kde máme svého biskupa. 130630.doc


12. týden v mezidobí

130623.doc


11. týden liturgického mezidobí

130616.doc


Konečně mezidobí, týden 10.

A pomalu se blíží Vánoce. 130609.doc


Boží Tělo

Opět ne katecheze, ale informace z 6 farností, tentokrát adorace s papežem a letní tábory.130602.doc


Slavnost Nejsvětější Trojice (26.5.13)

Běžný Infolist drahotušských farností. 130526.doc


Duch Svatý

Toto nebude katecheze o Duchu Svatém, sic si můžete přečíst list otce arcibiskupa Jana, který má k nám konkrétní podmětné výzvy, ale je to tradiční Infolist z farností drahotušských, který je pod čarou doplněn ještě výše zmíněným pastýřským listem a…


7. neděle velikonoční a info k Noci kostelů

Dnešní Infolist se z větší části zabývá Nocí kostelů u nás a v okolí. Samozřejmě jsou zde i ostatní informace ze života našich farností. 130512.doc


6. neděle velikonoční a pořad bohoslužeb květen13

130505.doc Bohoslužby13.xls


5. neděle velikonoční (28.4.13)

130428.doc


4. neděle velikonoční (Dobrého pastýře)

130421.doc


3. neděle velikonoční (14.4.13)

130414-1.doc


2. velikonoční neděle

130407.doc


Slavnost Vzkříšení

130331.doc


5. neděle v postě a Květná neděle

První za pontifikátu papeže Františka a hned první bez církevního schválení, jelikož odjíždím na 3 dny na pracovní návštěvu jížních Čech za účelem přípravy ministrantského tábora a tak oficiální Infolist bude až zhruba ve středu, když to dobře půjde…


4. neděle v postě - Laetare

Růžovou si kněží dnes zřejmě nevezmou, za to si mnozí budou moci pochutnat na misijním koláči. Dnes již a dále nebude v přílohách poslední dobou dodávaný Malý oslík, protože již má své webové stránky a odkaz na ně je také ze stránek farka.antiochia…


3. neděle v půstu

130303.doc Malý oslík č.9.pdf


2. neděle v postě

Tak tentokrát to bude zase náklad. Malý oslík, Infolisty, předběžný program bohoslužeb na březen a nakonec ještě plakát na divadlo. A každý v jiném formátu. 130224.doc Malý oslík č.8.pdf Bohoslužby13.xls


1. neděle v postě

Tentokrát pod Infolistem si můžete přečíst i pastýřský list, který bude čten při bohoslužbách. Také v příloze bude plakát na premiéru našeho krásného divadla. Jste srdečně zváni. S mírným zpožděním přichází další Malý oslík, který byl omylem ve…


5. neděle v lit. mezidobí

130210-1.doc Malý oslík č.6.pdf.pdf


Uvedení Páně do chrámu a 4. neděle v mezidobí

Tentokrát příloh bude víc jako obyčejně na začátku měsíce - Bohoslužby na únor a počátek března, Infolist a Malý oslík, každá v jiném formátu. Infolist 130203.doc Malý oslík Malý oslík č.5.pdf.pdf Pořad bohoslužeb Bohoslužby13.xls


3. obyčejná neděle

130127.doc Malý oslík č.4.pdf.pdf


2. neděle v liturgickém mezidobí

I dnes bude příloha pro děti "Malý oslík", ale také Infolisty, odpolední ekumenické setkání a spousta pozvání. 130120.doc Malý oslík č.3.pdf.pdf Ekumenická bohoslužba 2013.doc


Křest Páně (13.1.13)

V Infolistech se také dočtete první výsledky Tříkrálové sbírky. Dnes a další týdny bude bývat ještě zvláštní příloha pro děti. Vše v přiložených souborech. Jen pro upřesnění: ekumenická bohoslužba u Církve Bratrské v Hranicích bude v pátek v 17:00 …


Zjevení Páně (6.1.13)

130106.doc


Svatá Rodina 12

1230.doc


4. advent v předstihu

Toto, co bude teď vyvěšené je psáno v předstihu a v zatím neschválené podobě. Takže Infolist papírový v neděli bude vypadat zřejmě úplně jinak, ten oficiální pak bude vyvěšený v nejbližší možný den po Vánocích, možná však až se svátkem Sv. Rodiny.…


"Gaudete"2012

1216.doc


2. adventní

1209.doc


1. advent 2012

1202.doc


Ježíš Kristus Král

1125.doc


33. v mezidobí

1118.doc


32. v mezidobí

1111.doc


31. v mezidobí

1104.doc


30. v mezidobí (28.10.12)

1028.doc


29. týden v mezidobí

1021.doc


28. v mezidobí

Dnes si můžete v rámci Infolistu přečíst také dopis k příští nedělní misijní sbírce od P. Jiřího Šlégra, nár. ředitele PMD. Jeho část je součástí Infolistu, pod čarou je dopis celý. Také Vás čeká spousta zajímavých pozvání. 1014.doc


27. týden v mezidobí

Tentokrát si můžete v IL přečíst i 2 dnešní pastýřské listy otce arcibiskupa Jana. Jeden pod čarou k roku víry a druhý nad čarou k blížícím se volbám. 1007.doc


26. týden v mezidobí

0930.doc


25. týden v mezidobí

0923.doc


24. týden v mezidobí

Po vydařené pouti našich farností do Slavkova u Brna, Vranova nad Dyjí, Hlubokých Mašůvek a Tasovic si můžete přečíst následující listy a v brzsku se podívat i na fotky z pouti 0916.doc


23. neděle během roku

Po výborných zážitcích ministrantské pouti na Velehradě... 0909.doc


22. týden v mezidobí

Začátkem školního roku se opět dostáváme do normálu. 0902.doc


ohlášky k 21. neděli v mezidobí

Jen pro připomenutí alespoň ohlášky. 0826.doc


20. neděle během roku

0819.doc


19. neděle v mezidobí (12.8.12)

0812.doc


17. a 18. neděle v mezidobí

Antiochie probíhá celkem dobře. Máme tu i internet, tak alespoň s týdenním zpožděním posílám na naše krásné farní stránky poloaktuální Infolist. Kdo si ho nevyzvedl minulou neděli na papíře, může tuto neděli z internetu. 0729.doc


16. neděle během roku

0722.doc


15. neděle během roku

0715.doc


14. neděle během roku

0708.doc


Sv. Jan Křtitel

0624.doc


11. neděle během roku

0617.doc


Přesunutá slavnost Těla a Krve Páně

Dnes bude ten náklad informací trochu větší. Tak nejprve obvyklý Infolist: 0610.doc Dále pořad bohoslužeb na tento měsíc a začátek příštího:Bohosluzby nove3.xls K tomu jen velmi důležitou informaci ohledně intencí mší svatých. Zejména ve farnosti…


Nejsvětější Trojice

0603.doc


Slavnost Seslání Ducha Svatého

0527.doc


6. neděle velikonoční (13.5.12)

0513.doc


5. neděle velikonoční (6.5.12)

0506.doc


4. velikonoční neděle "Dobrého pastýře"

0429.doc


3. velikonoční neděle

0422.doc


2. neděle velikonoční, svátek Božího milosrdenství

0415.doc


Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (8.4.12)

0408.doc


Květná neděle (1.4.12)

Dnes je 1. dubna, tak pokud máte pocit, že nejste správně, ujišťuji Vás, že jste, kde máte být. 0401.doc


5. neděle v půstu

0325.doc


4. neděle postní - Laetare

0318.doc


3. postní týden

Doufám, že už to konečně půjde. 0311.doc


2. týden postní

0304.doc


1. neděle postní

0226.doc


7. neděle v mezidobí (19.2.12)

0219.doc


6. neděle v mezidobí (12.2.12)

0212.doc


5. neděle v mezidobí (5.2.12)

0205.doc


4. neděle v mezidobí (29.1.12)

0129.doc


3. neděle v mezidobí (22.1.12)

0122.doc


2. neděle v mezidobí (15.1.12)

0115.doc


Křest Páně 8.1.2012

0108.doc


Novoroční

0101.doc


Slavnost Narození Páně a Vánoční oktáv

Pod dnešním Infolistem Vám píše sám otec arcibiskup Vánoční pastýřský list 1225.doc


4. advent

1218.doc


3. advent (Gaudete)

Růžový ornát kněží dnes asi nepoužijí, ale kytice na oltáři být může. Každopádně si můžete přečíst další Infolist. 1211.doc


2. advent

1204.doc


1. advent

Zveme všechny zváště k rorátům. Pod dnešním Infolistem si můžete přečíst pastýřský list otce arcibiskupa. 1127.doc


Slavnost Ježíše Krista, Krále (20.11.11)

1120.doc


33. týden v mezidobí

1113.doc


32. týden v mezidobí

1106.doc


31. týden v mezidobí

1030.doc


30. neděle v mezidobí (23.10.11)

1023.doc


29. týden v mezidobí (16.10.11)

Tentokrát i s dopisem ředitele PMD P. Jiřího Šlégra 1016.doc


28. týden v mezidobí

1009.doc


27. týden v lit. mezidobí

1002.doc