Archiv Listopad 2010

1. neděle adventní

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Ode dneška se…


Kristus Král

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. 1. čtení: 2 Sam…


33. neděle v mezidobí

Věčný Bože,ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým životem sloužit. 1. čtení: Mal 3,19-20; 2. čtení: 2 Sol 3,7-12; Ev.: Lk 21,5-19 Žalm 98…


32. neděle v mezidobí

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. 1. čtení: 2 Mak 7,1-14; 2. čtení: 2 Sol 2,16 – 3,5; Ev.: Lk 20,27-38 Žalm 17 Až procitnu,…


31. neděle v mezidobí

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. 1. čtení:…