rubrika Nezařazené

Možné materiály k soutěži Bible a my

Okresní kolo soutěže Bible a my bude teď ve středu (24.11.2016). Nejmladší v soutěži se jistě připraví na téma Boží narození. V Biblické zprávě se v podstatě jedná jen o první dvě kapitoly z Matoušova a Lukášova evangelia, což není dlouhé čtení.…


O živém betlémě v Drahotuších

http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/drahotuse-nadchnul-zivy-betlem-jezisek-to-prospal-20151227.html


Pozvání na besedu

Zveme biřmovance, studenty, mládež, veřejnost na BESEDU S MANŽELY NA TÉMA:ZAČÁTKY VZTAHU ON A ONA v sobotu 24. listopadu 2012na faře v DrahotušíchProgram:10:00 - 10:45 Období chození - jak tuto etapu dobře prožít?10:45 - 11:00 Přestávka11:00 - 11:45…


Májové čtení 2012

Letos nám z arcibiskupství poslali krásné čtení. Tam, kde se to při májových nečte, nebo i kde se čte, ale chcete si to přečíst v klidu domova, máme 2 verze. Buď přehlednější a na stránky náročnější originál v pdf: Stojanuv-kveten.pdf nebo námi…


26. neděle v liturgickém mezidobí (25.9.11)

0925.doc


25. neděle v mezidobí (19.9.11)

0918.doc


24. neděle v mezidobí

Dnešní Infolist obsahuje mnoho informací, takže má 4 strany. V jedné z nich je svědectví Elišky Bednářové (na Signálech http://www.signaly.cz/elinecka) o Světovém setkání mládeže v Madridu. 0911.doc


23. neděle v lit. mezidobí (4.9.11)

0904.doc


Pomadridový Infolist z 22. neděle v mezidobí

Pod uvedeným odkazem dole pod Infolisty jsou stránky, které svědčí o tom, jak otec Petr umí skvěle španělsky. Kdo se chceste naučit tuto krásnou řeč, můžete začít touto první lekcí. 0828.doc


Infolist v době Madridu

0807-21.doc


18. týden v mezidobí

0731.doc


17. týden v mezidobí

0724.doc


16. týden v mezidobí

0717.doc


15. týden v mezidobí

Ještě není, ale listy už jsou. 0710.doc


14. týden v mezidobí

0703.doc


13. týden v mezidobí - Boží Tělo

0626.doc


Nejsvětější Trojice Boží

0619.doc


Slavnost Seslání Ducha Svatého (12.6.2011)

0612.doc


7. neděle velikonoční 5.6.11

0605.doc


Svatodušní novéna

Svatodušní novéna 1. den – Máme společenství s Bohem (1Jan 1,3) Žít s církví – věrnost společenství 1 Jan 1,1-10; Sk 1,14; Sk 2,42n; Jan 15,1-11; Jan 17n Prosba: Pane, dej našemu společenství jedno srdce a jednu duši. 2. den – Pán můj a Bůh můj (Jan…


6. neděle velikonoční (29-5-11)

0529.doc


5. neděle velikonoční (22.5.11)

0522.doc


4. neděle velikonoční - neděle Dobrého pastýře

0515.doc


3. neděle velikonoční (8.5.11)

0508.doc


2. neděle velikonoční - Boží milosrdenství

0501.doc


Zmrtvýchvstání Páně

0424.doc


Květná neděle

0417.doc


5. neděle postní (10.4.11)

0410.doc


4. neděle postní

0403.doc


Akce pro ministranty od dubna 2011

Ministranti 2011.doc


3. neděle postní

0327.doc


Velikonoční bohoslužby

Velikonoční pořad.doc


2. neděle postní

0320.doc


1. neděle postní (13.3.11)

Dnes pod Infolisty najdete i pastýřský list otce arcibiskupa Jana 0313.doc


9. neděle v mezidobí

0306.doc


8. neděle v mezidobí

0227.doc


7. neděle v mezidobí

0220.doc


6. neděle v mezidobí

0213.doc


5. neděle v mezidobí

0207.doc


4. neděle v mezidobí

0130.doc


3. neděle v mezidobí

0123.doc


2. neděle v mezidobí

0116.doc


Týden modliteb za jednotu křesťanů

Letos se nám v týdnu modliteb za jednotu představuje situace církve v Izraeli. Následující texty jsou z materiálů poslaných z biskupství, nicméně poněkud stručnější. Originál má něco přes 30 stran textu. V těch osmi dnech, jak jsou napsány, nejsou…


Svátek Křtu Páně (9.1.2011)

0109.doc


2. neděle po Narození Páně

0102.doc


Svátek sv. Rodiny; Sv. Štěpán a oktáv Narození Páně

Opět je možné si stáhnout Infolisty přímo v originále: 1226.doc


Kalendář děkanátu Hranice na rok 2011

Pro rok 2011 vydala farnost Drahotuše kalendář pro celý hranický děkanát. Najdete v něm fotky z kostelů i různých akcí pořádaných jednotlivými farnostmi a také církevní i světské kalendárium, poutě, hody, adorační dny a další akce, které jednotlivé…


4. neděle adventní

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě…


3. neděle adventní (Gaudete - radostná)

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. 1. čtení: Iz 35,1-10; 2. čtení: Jak 5,7-10; Ev.: Mt 11,2-11 Žalm 146 Pane přijď, a zachraň…


2. neděle adventní

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. 1. čtení: Iz 11,1-10; 2. čtení: Řím 15,4-9;…


1. neděle adventní

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Ode dneška se…


Kristus Král

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. 1. čtení: 2 Sam…


33. neděle v mezidobí

Věčný Bože,ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým životem sloužit. 1. čtení: Mal 3,19-20; 2. čtení: 2 Sol 3,7-12; Ev.: Lk 21,5-19 Žalm 98…


32. neděle v mezidobí

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. 1. čtení: 2 Mak 7,1-14; 2. čtení: 2 Sol 2,16 – 3,5; Ev.: Lk 20,27-38 Žalm 17 Až procitnu,…


31. neděle v mezidobí

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. 1. čtení:…


30. neděle v mezidobí

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. 1. čtení: Sir 35,15-22; 2. čtení: 2 Tim 4,6-8.16-18; Evang.: Lk 18,9-14 Žl 34 Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.…


29. neděle v mezidobí

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. 1. čtení: Ex 17,8-13; 2. čtení: 2 Tim 3,14 – 4,2; Evangelium: Lk 18,1-8 Žl 121 Pomoc nám…


28. neděle v mezidobí

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Žl 98 Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. 1. čt.: 2Král 5,14-17 2. čt.: 2Tim 2, 8-13 Ev.: Lk 17,11-19 Nedělní téma: Svátost…


27. neděle v mezidobí

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. 1. čt. Hab 1,2-3;2,2-4 2. čt.:2Tim 1,6…


26. neděle v mezidobí

Bože,ty ukazuješ všemohoucnost nejvíce tím,že se smilo-váváš a nenecháš nás bez pomoci;posiluj nás svou milostí,abychom stále usilovali o dosažení toho,co nám slibuješ;došli do nebeské slávy Žl 146 Duše má chval Hospodina! Nedělní téma: Neomylnost…


25. neděle v mezidobí

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. Žl 113 Chvalte Hospodina,…


24. neděle v mezidobí

Signaly. cz projdou změnami, proto není jisté, zda to bude fungovat. Věřím tomu, že jo. 0912.doc


23. neděle v mezidobí (5.9.2010)

0905.doc


21. a 22. neděle v mezidobí

Jelikož byl farní tábor, tak i Infolisty jsou opět 2 najednou. Nebojte se, čas dovolených se už pomalu nachyluje, takže vše bude záhy v normálu. 0822.doc a aktuální 0829.doc


18., 19. neděle v mezidobí a Nanebevzetí Panny Marie

Protože je to vhodné a i v Informačních listech v době mé dovolené je mnoho informací, které je dobře mít v patrnosti, budou zde 3 Infolisty naráz. Aktuální je ten poslední. Infolist z 18. neděle v mezidobí (1.8. 2010): 0801.doc Infolist z 19.…


17. neděle v mezidobí

0725.doc


Konkrétnější info o farním táboře

Termín tábora se již nezadržitelně blíží, proto zde dávám dopis rodičům. A ještě také proto, kdyby se někomu ztratil ten, který byl poslán poštou či nedošel správný e.mail. Dopis rodičům před táborem Olšanské hory 10.doc


15. neděle v mezidobí

0711.doc


14. neděle v mezidobí

0704.doc


13. neděle v mezidobí

0627.doc


12. neděle v mezidobí

0620.doc


11. neděle v mezidobí (Sv. Antonín)

0613.doc


Slavnost Těla a Krve Páně

0606.doc


Slavnost Nejsvětější Trojice

0530.doc


Seslání Ducha Svatého

0523.doc


7. neděle velikonoční

0516.doc


6. neděle velikonoční

0509.doc


5. neděle velikonoční

0502.doc


4. neděle velikonoční (Dobrého pastýře)

I dnes si pod čarou můžete přečíst spoustu zajímavého. Je to delší, než celé Infolisty a píše to sám svatý otec. 0425.doc


3. neděle velikonoční

0418.doc


2. neděle velikonoční

0411.doc


Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Dnes můžete si přečíst pod čarou pozdrav otce arcibiskupa a komentáře našich arcibiskupů k dopisu papeže Benedikta XVI. k Irům (převzato z Katolického týdeníku) 0404.doc


Květná neděle

Dnes tedy v 2. dokumentu si můžete prohlédnout fotky z mise v Aughanistanu, kde putovali Vaše dary. 1. je ve formátu doc a 2. v pdf. Pokud byste 2. (fotky) nemohli otevřít, najdete totéž na webu: http://vvrh.rajce.net 0328.doc Dopis1fota.pdf


Pozvánka na Antiochii

Plakát Antiochia1.doc


5. neděle postní

Dnes je Infolist poněkud delší. Obsahuje vyjádření k pedofilní krizi západní společnosti.0321.doc


4. postní neděle

0314.doc


3.postní neděle

Tak tentokrát žádné přídavky pod čarou, jen samotný Infolist. Jen tak mimochodem, protože jsou jarní prázdniny a navíc kněží mají do středy je kněžské setkání, je poněkud mimořádně sestaven program bohoslužeb.0307.doc


2. postní neděle

Dnes ve farnostech uslyšíte Pastýřský list otce arcibiskupa, který si můžete přečíst v minulém Infolistu pod informacemi. Dnes na tom místě najdete Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době. Infolist najdete zde>0228.doc


1. postní neděle

Najdete pod odkazem 0221.doc


6. neděle v mezidobí

0214.doc Výše uvedený dokument je odkazem na Infolist ve formátu word. Ve Svaté zemi bylo nádherně, víc o tom bude co nejdříve a odkaz na to bude zveřejněn na http://farka.antiochia.cz


5. neděle v mezidobí

0207.doc


4. neděle v mezidobí

0131Canon.doc


Florbalový turnaj pod záštitou Dona Bosca

Milovaní bratři a taky některé sestry, zvláště Vy, kteří jste tam nebyli. Vězte, že se našlo dost nadšených sportovců, kteří si změřili své síly. Bylo nás tak nějak kolem 30, ostatně to dosvědčí fotky, které určitě uvidíte asi za chvíli. Začali jsme…


3. neděle v mezidobí

0124Canon.doc


2. neděle v mezidobí

0117Canon.doc


Týden modliteb za jednotu křesťanů

Od 18. do 25. ledna slaví katolíci týden modliteb za jednotu křesťanů ve víře. Začínáme s Pannou Marií jako Matkou jednoty. Jednotni jsme přece také tím, že Maria je Matkou Pána Ježíše. Ježíš je náš bratr, proto Maria je naší Matkou a vrcholíme…


Křest Páně

0110Canon.doc


2. neděle po Narození Páně

0103Canon.doc


Svatá Rodina

1227Canon.doc


4. neděle adventní

1220Canon.doc


Gaudete "Radujte se!"

1213Canon.doc


Kalendář na rok 2010

Je ve formátu Excel najdete farní kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka a Podhoří. Pod kalendáriem jsou vyfoceny interiéry našich kostelů a kaplí. V kalendáři najdete všechny neděle, slavnosti, zasvěcené svátky,…


2. neděle adventní

1206Canon.doc


Novoroční Infolist

1129Canon.doc


Slavnost Krista Krále

1122Canon+.doc


Infolist 33. neděle v mezidobí

1122Canon.doc


Setkání ministrantů děkanátu Hranice

Tak až teď jsem se dostal k tomu, abych napsal pár slov o tomto setkání. Něco málo jste zajisté vyčetli z Informačního listu, který zde byl dán ještě dříve, než setkání začalo, něco z plakátu, který byl na tuto akci. Mám velikou radost z těch, kteří…


32. neděle v mezidobí

1108Canon.doc


Infolist Slavnosti Všech svatých

0111-Canon.doc


Infolist 30. neděle v mezidobí

1025Canon1.doc


Misijní neděle

3. neděli v říjnu katoličtí křesťané myslí na misie. Náš farní zpravodaj Informační list samozřejmě vyšel i k této příležitosti. Proti papírové formě, která končí vždy na straně 2 najdete v příloze i informace, které se Vám připomenou, ale také…


Infolist 28.ned. v mezidobí

Dnes je v Infolistě navíc příloha "dopis ředitele Papežského misijního díla k misijní neděli" 1011Canon1.doc.


Infolist 27. neděle v mezidobí

Celý text Infolistu najdete zde: 1004Canon1.doc


Infolist před setkáním se Sv. otcem

Po prázdninové přestávce se zde opět budou nacházet vycházející Infolisty ve formátu Word, abyste si je mohli přečíst v přehlednější verzi. 0920Canon1.doc


Ministrantské setkání v Potštátě 19.9.09

Milí ministranti, jsem rád, že jsme se sešli. Nebylo nás zas tak málo. Jak se říká, tři tvoří skupinu. Tedy Laďa a Pavlínka z Jezernice a Štěpán z Podhoří. Co všechno s otcem Martinem zažili při výšlapu na zříceninu Puchard vypoví nejlépe oni sami.…


Cyrilometodějský Infolist

Možná se Vám bude zdát, že je informací méně, než bývá. O to víc si počtete zážitků a shlédnete fotky z poutě na Velehrad, které koneckonců můžete vidět i v naši fotogalerii společenství ministranti kolem Drahotuš (signaly.cz/drahministranti). Zde…


Infolist 13. neděle v mezidobí

můžete si pročíst zde0628Canon.doc


12. neděle v mezidobí

0621Canon.doc Kromě informací ze života farnosti zde najdete i pastýřský list otce arcibiskupa k zahájení roku kněží, který je převzatý ze zábřežských farních informací.


Božítělový Infolist

Tentokrát trochu ze zpožděním přidávám originál Infolistu ze Slavnosti Božího Těla0614-Canon.doc


Infolist Nejsvětější Trojice

Další číslo Infolistu najdete zde: 0607-Canon2.doc Proti tomu, co vyšlo v tisku jsou tam drobné opravy v pořadu bohoslužeb tak, aby ladily s rozpisem bohoslužeb. Jinak tam najdete zajímavé informace jako vždy nejen z dění v našich farnostech.


Svatodušní Infolist

Zde máte možnost ke stažení 0531-Canon1.doc Najdete zde tyto informace: Sbírka na TV NoeDnes je *sbírka na církevní školství *Setkání schol od 14:30 v KD Hrabůvka*MAMAZAS od 17:30 na farní zahradě v Drahotuších. FarkaPříští neděli * Ve 14:30 poutní…


Farní kalendář 2009

Zde si můžete stáhnout farní kalendář na rok 2009Kalendář 2009 - 2.xls


Infolist ze 7. neděle velikonoční

Vítám Vás na stránce drahotušských ministrantů. Od této neděle bude možné si prohlédnout či stáhnout originál Informačního listu našich farností.0524 canon1.doc


Květnová ministrantská sobota

Bylo to asi náročné co do programu nebo se nikomu nechtělo? Nevím. Každopádně jsme se tentokráte nesešli, což není dobře, ale zároveň to není úplně špatně. Každý něco měl, taková je realita. Měli jsme jet na kole, ale zrána pršelo, tak se nejelo.…


Celkové Bodování Ministrantů

Jméno Bodování Září Říjen List. Pros. Leden Únor Březen Duben Květen Červen 1. Pavel Obořil 8 4 2 - 11+2 2 - - 29 2. Štěpán Hýža 8 4 2 4 9 - - 7 34 3. Petr Šebesta - 2 - 6 9+2 2 4 - 25 4. Láďa Haša 7 2 - 6 14 - 4 7 40 5. Standa Chytil 7 - - - 8 - 4 …


BODOVÁNÍ MINISTRANTŮ

BODOVÁNÍ MINISTRANTŮ Kdo vytrvá až do konce a bude mít nejvíc bodů, ten vyhraje. Nejlepší mohou získat skvělou cenu. Cena pro vítěze bude putovní zájezd s ministranty naší arcidiecéze na Slovensko s dost dobrou slevou, doufám, že jste se už všichni…


Nedělní odpoledne v Partutovicích

Měsíc Duben nám nedovolil ministrantskou sobotu, tak jsme se sešli v Partutovicích v krásném nedělním odpoledni 2. neděle velikonoční - 19. dubna. Tentokrát jsme se sešli přesně na čas v tomto složení: Farnost Jezernice reprezentovali Jiřka, Laďa a…


Pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání v Hranicích

Opět po měsíci jsme se sešli, tentokráte až odpoledne, protože v Hranicích je děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Největší účast měli ministranti farnosti Jezernice, neboť v Drahotuších byli Laďa, který měl narozeniny v…


Ministrantská sobota ve velkém

Milovaní bratři a sestry, tedy spíše ministranti a ministrantky! Nejen já, ale i kněží děkanátu a otec biskup Vás zveme na pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání do Hranic. Začne v sobotu 28. března od 16:00 křížovou cestou a vyvrcholí v…


Ministrantská sobota v Kopřivnici

Tak zase po měsíci jsme se sešli. Tentokrát byl naplánován výjezd do Kopřivnice. Systém přihlášek fungoval nejvíc v Partutovicích a Potštátě. Z Partutovic se zúčastnil Marek Mestek, Jakub Hercík a Petr Haitl, z Potštátu Jana, Veronika a Lukáš…


Florbalový turnaj Všechovice 09

Průběh a výsledky děkanátního ministrantského turnaje ve VšechovicíchSobota 31.1. 2009 - památka sv. Jana Bosca, kněze, patrona mládežeNež začal samotný turnaj, sešli jsme se ke mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice. Mši svatou slavil kaplan pro…


BODOVÁNÍ: tabulka

NOVÉ BODOVÁNÍ Jméno Bodování Září Říjen Listop. Pros. Leden Únor Březen 1. Pavel Obořil 8 4 2 - 11+2 2 - 2. Štěpán Hýža 8 4 2 4 9 - - 3. Petr Šebesta - 2 - 6 9+2 2 2+2 4. Láďa Haša 7 2 - 6 14 - 2+2 5. Standa Chytil 7 - - - 8 - 2+2 6. Pája Chytilová …


BODOVÁNÍ MINISTRANTŮ

Nové vydání ministrantského bodobání (předchozí číslo vyšlo v prosinci)LEDEN: Dva body byli připsány za účast na florbalu ve Všechovicích. Další body bude možno získat na příští ministrantské sobotě, tedy za účast na výletě do Kopřivnice. Už se na…


Ministrantská sobota v Drahotuších - jak to vypadalo

Tak se nás tentokrát sešlo celkem 12 jako apoštolů. Z farnosti Partutovice připutoval Radim Krnovský, již na 7:00 na ráno, takže s námi prožil i naši ranní modlitbu, dále následovalo Podhoří, v plném zastoupení, tedy Pavel Obořil, Petr Šebesta i…


Další ministrantská sobota

Měsíc leden nám nabízí mnoho akcí. Jistě se mnozí z Vás zapojí do tříkrálové sbírky a za nějakou dobu nastane čas ke změření si sil při florbale ve Všechovicích, tak už byste mohli pomalu trénovat. Bude to na svátek Jana Bosca, tedy 31. ledna. Mezi…


BODOVÁNÍ MINISTRANTŮ

BODOVÁNÍ MINISTRANTŮKdo vytrvá až do konce a bude mít nejvíc bodů, ten vyhraje. Nejlepší mohou získat skvělou cenu. Cena pro vítěze bude putovní zájezd s ministranty naší arcidiecéze na Slovensko s dost dobrou slevou. Kdo nevyhraje, i ten může jet…


Ministrantská sobota v Podhoří

Tentokrát nás bylo trochu méně a nutno přiznat, že některým se moc nechtělo. Pozitivní je, že už se hlásí, takže se zbytečně nečeká a začíná se celkem včas. Tohoto setkání se tedy krom vedoucí trojice, tedy otce Radomíra, Martina a mé maličkosti…


Floorball ve Všechovicích


III. děkanátní setkání ministrantů - průběh

Překvapilo nás nádherné počasí v podobě sněhu, takže se začalo trochu později a bylo nás trochu méně, než normálněbývá, tedy přijelo celkem 16 ministrantů z 5 farností našeho krásného hranického děkanátu, 1 pastorační asistent, 1 vzorná obsluha…


III. děkanátní setkání ministrantů

„SPOLUPRACOVNÍCI SV. PAVLA“ Sobota 22. listopadu 2008- Fara v Lipníku nad Bečvou. PROGRAM: 9:00 Zahájení a registrace; (kostel sv. Jakuba a fara) 10:00 Velká soutěž – Sv. Pavel a jeho spolupracovníci 12:00 Zakončení s pohoštěnímSrdečně zvou kněží…


Ministrantská sobota v Potštátě

Než začnu něco o ministrantské sobotě, je dobré zmínit, že týden po předchozí v Partutovicích bylo arcidiecézní setkání ministrantů v Kroměříži, na kterém bylo mnoho ministrantů z celé diecéze, ale z našich farností jen Pavel Obořil a Štěpán Hýža.…


Soutěž ze zářijové ministrantské soboty v Partutovicích

Na první ministrantskou sobotu do Partutovic dne 27. září doputovali tito ministranti:Z farnosti Partutovice: Radim Krnovský a Dominik JaníčekZ farnosti Potštát: Michal SvobodaZ farnosti Drahotuše: Jiří Těšík a Oldřich MíčekZ farnosti Podhoří:…


Ministranti z farnosti sv. Havla v Podhoří

Ministranti při farním kostele sv. Havla v PodhoříMinistranti v aktivní službě:Pavel ObořilŠtěpán HýžaPetr ŠebestaMinistranti ve výslužbě:Dominik SzaboMartin Váňa


Ministranti z farnosti sv. Bartoloměje v Potštátě

Ministranti při farním kostele sv. Bartoloměje v PotštátěLukáš KrejčiříkJana KrejčiříkováVeronika KrejčiříkováMinistranti při farním kostele sv. Bartoloměje v Potštátě, filiálním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Potštátě, filiálním kostele sv. Jana…


Ministranti z farnosti sv. Karla Boromejského v Loučce u Lipníka nad Bečvou

Ministranti při farním kostele sv. Karla Boromejského v LoučceMinistranti v aktivní službě:Jiří BednářJan BednářEliška BednářováMinistranti ve výslužbě:Petr MikulaJan Mikula


Ministranti z farnosti sv. Mikuláše v Partutovicích

Ministranti při farním kostele sv. Mikuláše v PartutovicíchMinistranti v aktivní službě: Fabián VoldánRadim KrnovskýDominik JaníčekJakub HercíkMinistranti ve výslužbě:Radim PolákMartin KandlerJan DokoupilMarek HercíkPavel VoldánJiří VencelPatrik…


Ministranti z farnosti sv. Martina v Jezernici

Ministranti při farním kostele sv. Martina v JezerniciMinistranti v aktivní službě:Jiřina HašováStanislav ChytilLadislav HašaPavlína ChytilováMinistranti - návštěvníci:Václav PaukMinistranti ve výslužbě:Pavel Král


Ministranti ve farnosti sv. Vavřince - Drahotuše

Ministranti při farním kostele sv. Vavřince v Drahotuších V aktivní službě:Jindřich Těšík ml.Václav HaisVojtěch JemelkaVladimír JemelkaOldřich MíčekJiří TěšíkAkolyté:Mgr. Jaroslav StrnadelIng. Jindřich TěšíkVojtěch Hýbl, pastorační asistent…