Ministranti při farním kostele sv. Vavřince v Drahotuších

V aktivní službě:

Jindřich Těšík ml.

Václav Hais

Vojtěch Jemelka

Vladimír Jemelka

Oldřich Míček

Jiří Těšík

Akolyté:

Mgr. Jaroslav Strnadel

Ing. Jindřich Těšík

Vojtěch Hýbl, pastorační asistent Drahotuše

budoucí ministranti:

Vojtěch Kuchař

Václav Kuchař

Vysloužilí ministranti:

Václav Šlosar

Josef Heryán

Ministranti při kapli sv. Josefa ve Slavíči:

Vojtěch Pchálek

František Pchálek

Kostelník: pan Bohumír Hanzelka

Ministranti při kapli Povýšení sv. Kříže ve Velké:

---

Ministranti při kapli sv. Václava v Radíkově:

---

Kostelník: pan Antonín Richter

Ministranti při kapli Nanebevzetí Panny Marie v Milenově:

---

Kostelnice: paní Anna Pacáková

Ministranti při kapli sv. Antonína ve Středolesí:

Jiřina Hašová z Jezernice