rubrika Jezernice - Loučka - Podhoří

První pozvání na Společenský večer do Jezernice

https://www.signaly.cz/pratelske-posezeni-s-vodnikem Tradiční společenský večer farností v Jezernici - máme úkoly také pro vás: *Takže v sobotu 4.2. od 19h – šiřte to pozvání dál. *Soutěžit budeme o„překvapení pod pokličkou“.Ceny přijímáme na faru…


Web farností Jezernice, Loučka a Podhoří

Farnosti Jezernice, Loučka a Podhoří se svým farářem P. Petrem Utíkalem v Jezernici mají již své webové stránky: http://farnostitriangl.cz


v krátkosti k farnosti J

Fara: zatím neobsazena Farní kostel sv. Martina, konsekrován Obce: Jezernice, Familie Obyvatel: cca 700 K historii farnosti je již na blogu napsáno. Již v 15. stol. zde byla farnost, později patřila k Drahotuším. Roku 1784 zřízena samostatná kuracie…


Krátké info o far. Podh.

Fara obydlena Farní kostel sv. Havla, benedikován Obce: Podhoří, Uhřínov Poč. obyvatel cca 420 Farnost spravována z Drahotuš P. Radomírem Šidlejou Bohoslužby 2012/2013 ve farním kostele sv. Havla v Podhoří: neděle 11:00; úterý 17:00 Z / 18:00 L v…


Krátké info o farnosti L

Farností od r. 1870, vyfařena z Lipníka nad Bečvou. Fara prodána Farní kostel sv. Karla Boromejského, benedikován Kaple sv. Antonína Paduánského. Poč. obyvatel cca 600 V současnosti spravována exc. z Drahotuš P. Radomírem Šidlejou. Bohoslužby v r.…


Průběh lidových misií v Jezernici

Tento příspěvek blogu by měl shrnout celé působení lidových misií ve farnosti Jezernice. Nevzniklo to náhodou. Lidové misie jsou vnímány jako důležitá událost v historii obce, zvláště když se konaly po více než 90 letech, proto byla snaha i místních…


Lidové misie v Jezernici - 5. část - vyvrcholení

Sobota 17.3. - den VII. Nejdůležitější den misií, den, kdy bude postaven misijní kříž začíná v základní škole v tělocvičně mší svatou pro děti a mládež. Otec Jan, hlavní celebrant a kazatel dětem osvětloval hřích, který je náš nepřítel a vede nás do…


Lidové misie v Jezernici, 4. část - postupné vyvrcholení

Jinde, než v Jezernici Ochutnávku lidových misií zažili také v Loučce a Podhoří. Někteří farníci těchto farností se misií v Jezernici v některých dnech i účastnili. Každopádně ve středu ve farním kostele sv. Karla v Loučce adorovali za lidové misie…


Lidové misie v Jezernici - 3. část

Čtvrtek 15.3. - den V. Misie už jsou v druhé půli. Přijíždím z rána ještě před adorací a věnujeme se plánování zítřejší noční adorace. Následně v 9:30 začíná adorace NSO, ke které se scházejí i mnozí místní věřící. Tato trvá hodinu a půl. Ve volné…


Lidové misie v Jezernici - kronika, 2. část

První tři dny lidových misií jsou za námi. Úterý 13.3. - den III. Dnes začal den adorací v kostele od 9:30 až do 11h. Otec Marek je nemocný, odpočívá. Ostatní adorují nebo chystají program na odpoledne. V hlášení místního rozhlasu byli obyvatelé…


Kronika lidových misií v Jezernici 2012

Úvodem Lidové misie v Jezernici jsou po 91 letech a necelých třech měsících. Farnost se na ně už nějakou dobu připravuje modlitbou za lidové misie. Ale ne jen tak. Před měsícem, správně řečeno v únoru, se rozdávali pozvánky do každé domácnosti,…


Krátce z historie farnosti Jezernice

Tak ještě zbývá z našich farností Loučka a Podhoří. O ostatních kostelích se něco historického ví. V Jezernici je to tedy opravdu zkrátka, hlavně, co se týče misií. Díky moc za zpracování panu Ladislavu Hašovi st. Historie farnosti Jezernice.doc


Zpravodaj pro lidové misie v Jezernici

Všechno, co dostali obyvatelé Jezernice je k dispozici i Vám. I vy si můžete udělat duchovní obnovu a upravit svůj vztah s Bohem. Jste srdečně zváni! Zpravodaj pro lidové misie v Jezernici1.doc


Příprava na Lidové misie v Jezernici

Od neděle 11. března do soboty 17. března 2012 budou ve farnosti Jezernice lidové misie. Prosíme, pamatujte v modlitbě. Otázky misionářů na o. Radomíra - najdete také na www.fatym.com v sekci Lidové misie.Chvála Kristu! Zdravíme farní tým ve Vranově…


Stránky pro ministranty

Chtěl bych upozornit, že Láďa vede dobré ministrantské stránky na této adrese: http://ministran.webnode.cz/