rubrika Partutovice

Aktuálně o Partutovicích

Farnost sv. Mikuláše, Partutovice Pravidelné bohoslužby Neděle 9:35 úterý a středa18:00(LČ), 17:00(ZČ); jinak dle týdenního ohlášení vždy aktuálně na webu. Farní aktivity *Živý růženec (1 skupina) *Výuka náboženství (2 skupiny) *Úklidové skupiny (4)…


Noc kostelů 2019

Přijměte pozvánku do Partutovic na letošní Noc kostelů Na výše uvedeném odkazu budou průběžné informace.


Misijní kříž požehnal 25.2.2018 biskup Josef Hrdlička

Když jsme na pastorační radě probírali, jak oslavit 10. výročí lidových misií, napadl nás také neskrovný, nicméně reálný návrh, že bychom pozvali otce biskupa Josefa Hrdličku, který má na Partutovické biřmování před 11 lety stále živé a krásné…


Ovoce misií po 10 letech

Na den přesně 10 let od misií v Partutovicích, resp. ve středu 21.2., se konala duchovní obnova pro farnost, která vyvrcholí v neděli znovu požehnáním misijního kříže. Podobně, jako tehdy, i teď se na to farnost řádně připravila. Pár dní před tím…


o farnosti Partutovice

Farnost sv. Mikuláše, Partutovice Vítejte! Pravidelné bohoslužby: Neděle 9:35; úterý 17:00; středa 17:00; jinak dle ohlášení. Farnost je spravována z Drahotuš P. Radomírem Šidlejou Více o farnosti Více o faře nabídka ubytování Pravidelný Infolist…


Obnova lidových misií v Partutovicích

Pozvání na obnovu: https://www.signaly.cz/obnova-lidovych-misii Zpravodaj k obnově misií: Zpravodaj k obnově LM Partutovice 2018.doc pdf formát:Zpravodaj k obnově LM Partutovice 2018.pdf Jak probíhaly misie před 10 lety: https://drahministranti…


v krátkosti k farnosti Part.

Fara: neobsazena, využívá se pro pobyty skupinek dětí a mládeže Farní kostel sv. Mikuláše, benedikován 24.7. 1789 Janem Hausseludem, děkanem z Lipníka Obyvatel: cca 500 Farnost existovala již v 16. stol, později patřila k Bělotínu. R. 1784 zřízena…


Živý růženec v Partutovicích

Živý růženec v Partutovicích vznikl v druhé půli dubna 2011 a již v květnu byla naplněná celá růže, která je oporou farnosti. Pravidelně 2x ročně, vždy v květnu a říjnu, v měsících Panny Marie je také slavena mše svatá za členy živého růžence a…


Lidové misie v Partutovicích

Obec Partutovice letos (při vydání tohoto článku v r. 2012) oslaví 600 let svého založení. Za tu dobu jsou zde doloženy jen jedny lidové misie a to v roce 2008. V tomto článku si je tedy mírně připomeneme už i proto, že je také měsíc po tom, co…


Kostel sv. Mikuláše v Partutovicích

Také pro farní den v Partutovicích byly vypracovány dějiny kostela. Tak tady jsou v podání katechetky Marcely Brázdové, která to pro tento účel a také proto, aby si to mohli přečíst lidé v kostele i všichni milovníci historie. Tak tady to je: FARNÍ…