Archiv Prosinec 2010

Svátek sv. Rodiny; Sv. Štěpán a oktáv Narození Páně

Opět je možné si stáhnout Infolisty přímo v originále: 1226.doc


Kalendář děkanátu Hranice na rok 2011

Pro rok 2011 vydala farnost Drahotuše kalendář pro celý hranický děkanát. Najdete v něm fotky z kostelů i různých akcí pořádaných jednotlivými farnostmi a také církevní i světské kalendárium, poutě, hody, adorační dny a další akce, které jednotlivé…


4. neděle adventní

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě…


3. neděle adventní (Gaudete - radostná)

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. 1. čtení: Iz 35,1-10; 2. čtení: Jak 5,7-10; Ev.: Mt 11,2-11 Žalm 146 Pane přijď, a zachraň…


2. neděle adventní

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. 1. čtení: Iz 11,1-10; 2. čtení: Řím 15,4-9;…