Archiv Říjen 2016

31. týden o mezidobí

161030.doc Sbírka na Svět. misie:Partutovice 4,7; Drahotuše 7,5; Potštát 4k. Všem Pán Bůh zaplať Dnes: *Pokud jste našli zamčený kostel,vězte, že mše sv.není zrušena,ale byl posunut čas. *V Potštátě stojíte-li před farním kostelem, vyběhněte kopeček…


Zprávy z misijní neděle

161023.doc A ještě přepis informací: Ž 34Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Po 24/10 Út 25/10 St 26/10 Čt 27/10 Pá 28/10 So 29/10 Ne 30/10 Drahotuše --- --- 18:30Adorace --- 18:00 Slavíč 18:00 7:50 Partutovice 18:00 6:40 --- --- --- 9:30 Potštát…


29. týden o mezidobí

161016.doc Přepis: Ž 121Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi Po17/10 Út18/10 St19/10 Čt20/10 Pá21/10 So 22/10 Ne23/10 Drahotuše --- --- 18:00 7:40 18:00 Radíkov 18:00 7:50 Partutovice 18:00 6:40 --- --- --- --- 9:30 Potštát --- --…


v 28. týdnu v mezidobí

161009.doc 1. čt.: 2Král 5,14-17 2.čt.: 2Tim 2,8-13 Ev.: Lk 17,11-19 Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Ž 98Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů Po10/10 Út11/10…


Bohoslužby v říjnu 2016

říjen 2016.pdf


z 27. mezidobí

161002.doc Dnes k nám před volbami promlouvá v rámci ohlášek i otec arcibiskup Jan Pastýřský list k volbám 2016 Drazí bratři a sestry, vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zas…