161009.doc

1. čt.: 2Král 5,14-17 2.čt.: 2Tim 2,8-13

Ev.:  Lk 17,11-19

 

Prosíme tě, Bože, dej nám svou

milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra.

 

Ž 98Hospodin zjevil svou

spásu před zraky pohanů

 

Po10/10

Út11/10

St12/10

Čt13/10

Pá14/10

So 15/10

Ne16/10

Drahotuše

---

---

18:00

7:40

18:00

Milenov 18:00

7:50

Partutovice

18:00

6:40

---

---

---

---

9:30

Potštát

---

---

---

17:30

---

---

11:00

 

Dnes: *V Drahotuších i Partutovicích je mše sv. jako poděkování za úrodu.

V týdnu: úterý – 17:30 – modlitební společenství na faře v Drahotuších

čtvrtek – dopoledne – společné setkání s nekatolickými duchovními v Hranicích

pátek – 15:30 – spolčátko na faře v Drahotuších

v sobotu neuskutečněná schůzka ministrantů bude až 22.10. v 9h

Příští neděli: *Sbírka bude věnovaná na potřeby farnosti.

*Drahotuští farníci vyjíždějí z náměstí autobusem na Sv. Hostýn v 9:15. Pokud je ještě volné místo(asi ano), klidně se během týdne pište.

*V Hranicích při mši sv. v 10:00 o. biskup Josef bude biřmovat 25 dospělých křesťanů.

*Mši sv. v Potštátě bude slavit P. Jaroslav Endlicher, hranický kaplan

*Při homilii uslyšíme pastýřský list otce arcibiskupa k blížícímu se konci roku milosrdenství a při ohláškách list národního ředitele PMD k misijní neděli, z čehož plyne, že neděle 23.10. (předposlední říjnová) je ve světové církvi nedělí,při níž myslíme každý i svou štědrostí na potřeby světových misií. Oba listy si lze stáhnout na internetu.

Společenství živého růžence

Zpravidla 1. neděli v měsíci je mše sv. v Drahotuších za *i+ členy živ. růžence. Tento růženec má v současné době 3 růže, z nichž jedna není ještě naplněna (chybí celkem 12 členů). O společenství se dobře stará pí Anna Pacáková,ml. V Partutovicích je 1 růže tuším plná a mše sv. za společenství je zhruba 2x ročně – ale i zde se může přidat další růže. O společenství se láskyplně stará pí Marie Remešová, ml. Jelikož je měsíc říjen a doporučuje se modlitba růžence a také se připravujeme na století od zjevení P.Marie ve Fatimě (jak nám i připomene již do tisku daný kalendář na rok 2017 či uplynulé fatimské dny v našich farnostech), je výzva k možným novým členům o to aktuálnější. Chtějte se přidat k modlitbě. Vojta  

Svatební ohlášky

*Dne 5.11. v 16h ve far. kostele sv. Bartoloměje v Potštátě si slíbí lásku, úctu a věrnost do smrti David Opluštil z Hranic a Věra Spáčilová z Potštátu. Kéž Pán žehná nové rodině.

*Manželé Miroslav a Iva Kuchlířovi z Paršovic si ve středu v 16hv kostele sv. Vavřince v Drahotuších připomenou 25 let požehnaného manželství.

 

Dožínkové poděkování

Děkujeme všem (nejen v Drahotuších), kdo přispěli svými výpěstky či jakkoliv jinak při poděkování za úrodu. Jsou k dispozici semínka papri-ko-okurky ačokča,dýně máslové,dýně hokaido,slunečnice, lichořeřišnice (poupata mají antibiotické účinky)…  – lze ochutnat. J. Voldánová

 

Setkání pastoračních rad v Hranicích

Prosíme členy pastoračních a ekonomických rad, aby si vyhradili úterý 8.11. od 17:00 pro našeho arcibiskupa k společnému setkání v obvyklém sále MěÚ Hranicích. o. Radomír

 

Poradenství a doprovázení při prenatální diagnostice

prof. Sigrid Müller z Katolické teologické fakulty ve Vídni (přednáška tlumočena z němčiny) 20. 10. v 10:10. učebna U11 (4. podlaží) na CMTF UP Olomouc

 

Eucharistická hodina

Adorace a dobrovolná službě v církvi (nemocným, ve farnosti, v rodině apod.) – obojí alespoň půl hodinu týdně. Účast ve společenství je zprostředkováním duchovního dobra těm, kdo se zapojí (mše svatá sloužená za členy, vzájemná modlitba za sebe navzájem), a zároveň vede k vyvážené angažovanosti – modlitbě a práci pro druhé. Toto společenství založené o. arcibiskupem Janem při diecézním eucharistickém kongresu v květnu 2015 má v diecézi 2 243 členů, z nichž je 500 mužů; v děkanátě Hranice je 116 členů, z farnosti Drahotuše 5, Partutovice 4 a Potštát 3 a např. Střítež, farnost velikosti Drahotuš má 10. Více na nástěnkách. Srdečně zveme k zapojení i další. (Přihlásit se u mne.) o.Radomír

 

Florbal pro ministranty

Je zamluven v sobotu 19.11. v Soběchlebích. Konkrétní informace budou příští týden, nicméně již můžete hlásit svůj zájem na vojta@antiochia.cz . Vojta

 

Dovolená o. Radomíra

25. – 29.10. budou upraveny mše sv. takto: v Partutovicích beze změny, v Potštátě ÚT 8h (místo ČT) a v Drahotuších jen středeční adorace a mše sv. v PÁ 18h.

 

Koncert folkrockové skupiny OBOROH

v neděli 23. 10. v 17h v kostele sv. Jakuba v Lipníku/B. Vstupné dobrovolné.  Pořadatel koncertu, Farnost sv. Jakuba, Vás srdečně zve.

 

Uvedení nového CD Paprsků

Možná už víte, že jsme minulý rok změnili název naší skupiny Paprsky na GOOD WORK. Chtěli bychom se s Vámi podělit o naši velkou radost a pozvat Vás na uvedení nového CD, které poprvé představíme v kostele v Rožnově pod Radh.v neděli 16. 10. při mši sv. v 10:30 a při koncertě v 15:00.

 

VI. festival duchovní hudby na Velehradě

11. - 13. 11. Vyvrcholením bude slavnostní mše svatá s doprovodem zúčastněných sborů v neděli 13. 11. v Kroměříži. Více: https://www.signaly.cz/vi-festival-duchovni-hudby-na

 

Připomenutí konference o evangelizaci 18. – 20. 11. Kongresové centrum Zlín

Není to jen pro evangelizační buňky: https://www.signaly.cz/konference-o-evangelizaci

 

21. celostátní setkání společenství čistých srdcí 14. – 16.10. na faře ve Vranově n.D.

Přednáška, adorace, pouť, povzbuzení, vstup do SČS, přihláška do 12.10.  http://spolcs.cz